Marknadsläge fonder september

2018-09-10

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

  • Det är 10 år sedan finanskrisen. Återhämtningen har gått sakta, vilket är ett argument för att tillväxten kan komma att fortsätta.
  • Handelskrigen fortsätter att eskalera. USA förväntas införa ytterligare tullavgifter för varor värda 200 miljarder dollar, medan Kina måste ta till andra motåtgärder.
  • Oron på tillväxtmarknaderna ökar, med en försvagning av allt fler valutor som troligtvis dragit med sig den svenska kronan.

Läs hela marknadsrapporten september


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?