Marknadsläge fonder juli

2018-07-09

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna steg med 0,3 procent* i juni och nådde en ny högstanivå sedan toppnoteringarna i januari innan de föll tillbaka något till följd av oron kring risken för ett handelskrig. Tillväxtmarknaderna utvecklades sämre än de utvecklade länderna och i synnerhet Kina bidrog negativt. Den svenska börsen steg med 0,6 procent under månaden med stöd från en förstärkning av kronkursen.

  • Oron för ett handelskrig kvarstår från första halvåret och den fallande kinesiska valutan ger upphov till ökade spekulationer.
  • USAs valuta fortsätter att stärkas på grund av en divergerande makroekonomisk utveckling samt en penningpolitik som skiljer sig från mängden.
  • ECB förlänger obligationsköpen med ytterligare tre månader, men förväntar sig att avsluta dem i december.

*mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten juli


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?