Ett urstarkt första kvartal för SPP

2018-04-25

SPP redovisar ett resultat före skatt om 182 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 jämfört med 140 miljoner kronor för motsvarande period 2017. SPPs totala premieinkomst ökade med 24 procent, och nyförsäljningen växte med 46 procent.

– Nästan hela tillväxten är hänförlig till vår kärnaffär - tjänstepension. Vi ser att våra stora satsningar på ett starkt erbjudande, digitalisering och enkelhet tas väl emot, säger Staffan Hansén, vd SPP.

Under kvartalet blev det klart att SPPs fondförsäkring blir fortsatt valbar inom ITP för privatanställda tjänstemän under de kommande fem åren.

– Vi ser en kraftigt ökande tillväxt inom ITP, och är glada över det fortsatta förtroendet, säger Staffan Hansén.

Under mars lanserade SPP möjligheten för sina pensionskunder att bo i hållbara fastigheter som de själva är med och investerar i.

– Med SPP Bostadskö kan våra kunder få nytta av sitt pensionssparande redan idag. Det känns fantastiskt roligt att kunna synliggöra hur sparandet både skapar avkastning för framtiden och utvecklar samhället här och nu, säger Staffan Hansén.

Sparande med garanti har avkastat -0,2 procent för en typkund i arbetslivet under första kvartalet och 0,3 procent för en typkund som uppnått pensionsålder.

I fondförsäkring var avkastningen för en kund som sparar i fonden SPP Mix 80 
-0,32 procent. I fonden SPP Mix 20 uppgick avkastningen till 0,26 procent. SPP Mix 80 är representativ för sparare i arbetslivsfasen och SPP Mix 20 för sparare i pensionsålder. 

Läs hela kvartalssammanfattningen i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?