Marknadsläge mars

2018-03-13

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna föll med 4 procent* i februari. Därmed kom den omtalade och förväntade korrigeringen som markerade slutet på 14 månaders börsuppgång. Tillväxtmarknaderna utvecklades starkare än de utvecklade länderna, delvis tack vare en relativt svag dollar och goda tillväxtutsikter. Den svenska börsen föll med knappt 1 procent under månaden och hämtade igen nedgången om 10 procent i samband med korrigeringen.

  • Tilltagande marknadsoro på grund av risken för ekonomisk överhettning och därmed stigande inflation efter Trumps reformer
  • Ökat budgetunderskott i USA bidrar till förväntningar om större underskott i bytesbalansen och därmed en svagare dollar
  • Balansen mellan tillgång och efterfrågan på statsobligationer påverkas också av Trumps reformer

Läs hela marknadsrapporten mars

*mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?