Förändrad funktionalitet på SPP Företagstjänst

2017-10-30

Vi har genomfört ett antal förändringar på SPP Företagstjänst - våra inloggade sidor för företag.

För er som administrerar för fler företag har vi gjort det tydligare genom att hanteringen av företagets tjänstepensioner nu görs per företag och organisationsnummer. Du väljer vilket företag du vill administrera genom att öppna listan "Välj Företag".

Vi har samtidigt gjort om utseendet i SPP Företagstjänst så att det följer våra andra sidor på spp.se.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?