SPP fortsätter leverera en stark avkastning de första tre kvartalen

2017-10-25

Aktie- och fastighetsportföljen eldade på avkastningen för sparande med garanti och SPPs inbetalda premier ökade kraftigt jämfört med föregående år. SPPs totala förvaltade kapital uppgick den 30 september till 167 miljarder kronor.

Staffan Hansén

Sparande med garanti har under året levererat 8,6 procent för en typkund i arbetslivet, och 3,9 procent för en typkund som nått pensionsålder.

– Framförallt är det aktier, med tillväxtmarknader i spetsen, och fastigheter som bidragit till den starka avkastningen för sparande med garanti, säger Staffan Hansén, vd SPP.

I fondförsäkring var avkastningen för en kund som sparar i fonden SPP Mix 80 6,3 procent. I fonden SPP Mix 20 uppgick avkastningen till 2,3 procent. SPP Mix 80 är representativ för sparare i arbetslivsfasen och SPP Mix 20 för sparare i pensionsålder.

SPPs pensionserbjudande med Freemium och Premium i spetsen har fyllt ett år och tagits väl emot.

– Enkla, prisvärda och hållbara pensionslösningar är efterfrågade. Med Freemium kan företaget kapa avgifter genom att sköta en större del av administrationen, och med Premium erhålla mer service och personlig rådgivning. Vi finns för alla behov, säger Staffan Hansén.

Läs hela kvartalssammanfattningen i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?