SPP Hälsa - för ett välmående företag

2017-10-23

SPP Hälsa är vårt hälsoerbjudande som hjälper dig och dina anställda i arbetet för ett välmående företag. Erbjudandet består av olika delar: Samtalsstöd, Rehabiliteringsförsäkring, Vårdförsäkring och Sjukförsäkring.

– I arbetsgivaransvaret ingår att aktivt förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen. Med SPP Hälsa vill vi möta både arbetsgivarens och den anställdes behov inom detta område, säger Katri Lampinen, erbjudandeansvarig för risk och hälsa på SPP. 

Mer om SPP Hälsa 


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?