Marknadsrapport juni

2017-06-09

Läs vår senaste marknadsrapport.

Månadens marknadsrapport berättar att den globala makrobilden är fortsatt stabil och trenden är starkast i Europa med uppjusterade tillväxtförväntningar. Oron kring att Trump riskerar riksrätt blev kortvarig men USA och Europa ser ut att distansera sig allt mer från varandra både politiskt och ekonomiskt. Fed kommer troligtvis att inom kort meddela om en kommande minskning av balansräkningen, vilket kan komma att påbörjas vid årsskiftet.

Läs hela marknadsrapporten för juni 2017 här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?