Kapitalförsäkring - företagsägd nu även i traditionell försäkring

2017-04-03

Kapitalförsäkring – företagsägd tecknas utan koppling till pensionsutfästelse eller pantförskrivning. Försäkringen kan då bokföras som en ren tillgång och någon pensionsskuld behöver inte redovisas.

Försäkringen tecknas som en engångsbetald försäkring och alltid med återbetalningsskydd till 101% , där lägsta första engångspremien är 50 000 kronor.

Kapitalförsäkring - företagsägd passar företag som vill:

  • Bygga en buffert för framtida investeringar eller utdelning
  • Säkra ekonomisk trygghet vid oförutsedda utgifter eller uteblivna intäkter
  • Bara låta företagets pengar växa

Läs mer om Kapitalförsäkring - företagsägd

Uppdaterad 2020-01-02


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?