Marknadsläge februari

2018-02-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna* steg med nästan 4 procent i januari, mycket tack vare uppgången på den amerikanska aktiemarknaden. Precis som under 2017 utvecklades tillväxtmarknaderna starkare än de utvecklade länderna i början av 2018. I synnerhet Kina men även Brasilien och Ryssland har börjat året starkt. Den svenska börsen uppvisade kraftiga svängningar i januari och steg sammantaget med 1 procent under månaden.

  • Flyttat fokus från penningpolitik till finanspolitik i USA. Skattereformen bidrar till förbättrade tillväxtutsikter
  • De globala räntorna fortsätter att stiga vilket ökar sannolikheten för lägre obligationsköp av centralbanker och en stark makrobild
  • Dollarfallet fortsätter trots en ökande ränteskillnad mellan USA och resten av världen

Läs hela marknadsrapporten februari

*mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?