Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Våra övriga tjänstepensioner

Vi är specialiserade på tjänstepension och har ett heltäckande utbud av tjänstepensionslösningar för företag och dess anställda.

Tjänstepension för hela företaget

Vår tjänstepension kan användas som en fullständig pensionsplan och omfatta allt från en person på företaget till samtliga anställda. Den kan komplettera befintliga pensionslösningar för utvalda anställda till exempel ledningsgrupper. Den kan också användas till att sänka pensionsåldern eller för att växla lön eller bonus mot pension. Om du arbetar på ett företag som har tjänstepension, prata med din arbetsgivare för att få information om just din pensionsplan.

Läs mer om tjänstepension för hela företaget

Frivillig ITP - stängd för nyteckning

Frivillig ITP är en tjänstepensionsförsäkring som liknar kollektivavtalad ITP och har kunnat tecknas för alla anställda tjänstemän om företaget inte omfattas av kollektivavtal. Frivillig ITP går inte att nytecknas sedan den 1 oktober 2011.

I den fömånsbestämda pensionsplanen ingår det även en del som kallas ITPK. Till din ITPK betalas det in 2% av lönen och du väljer själv hur pengarna ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, med eller utan återbetalningsskydd. Du kan också välja att använda en del av premien/pengarna till ett familjeskydd.

Läs mer om ditt ITPK-val

Frivillig BTP - stängd för nyteckning

BTP-planen är ett kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet. Den nu aktuella BTP-planen gäller sedan 1 februari 2013. Planen innehåller en premiebestämd del BTP1 och en förmånsbestämd BTP2. SPP tillhandahåller endast BTP2.

Frivillig BTP, som är snarlik BTP, har kunnat tecknas av företag inom finanssektorn som inte omfattas av kollektivavtag. Frivillig BTP kan inte nytecknas sedan den 1 oktober 2011.

I BTP2s ålderspension ingår en kompletterande del, BTPK. Till den delen betalar arbetsgivare in 2 % av lönen och du väljer själv hur pengarna ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, med eller utan återbetalningsskydd.

Avgångspension - fortsatt inkomst

I samband med uppsägningar erbjuder många arbetsgivare en lösning som ger den anställde en fortsatt inkomst när anställningen tagit slut. Arbetsgivaren erbjuder i regel den anställde en ersättning för lön så att den anställde kan gå i pension tidigare än normal pensionsålder.

Nivån på pensionen kan variera utifrån avtalsområde och arbetsgivare. Även den anställdes ålder kan påverka pensionens storlek. Lägsta möjliga ålder för avgångspension är 55 år. Vi har kompetens och erfarenhet att hjälpa till när det gäller avgångspension, men det är arbetsgivaren som avgör om och hur avgångspension erbjuds.

Är du här för att förkorta utbetalningstiden för din tjänstepension?

Hos oss har du möjligheten att tidsbestämma utbetalningstiden för Frivillig ITP, Frivillig BTP och Frivillig FTP, vilket innebär att vi kan betala ut din tjänstepension under en kortare tid, men givetvis då med ett högre belopp.

Räkna ut hur det skulle påverka din utbetalning


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?