Alternativ tjänstepension - tiotaggarlösning

Om du tjänar över 762 000 kronor (tio inkomstbasbelopp 2024) per år kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, byta ut delar av din ITP 2 mot en Alternativ tjänstepension. På så sätt kan du placera en stor del av dina pensionspengar själv.

Alternativ tjänstepension kallas även för tiotaggarlösning eftersom den gäller för de som tjänar över tio inkomstbasbelopp.

Så här fungerar Alternativ tjänstepension

Om du har en inkomst som överstiger tio inkomstbasbelopp (762 000 kronor 2024) kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, byta ut delar av din ITP 2 mot en Alternativ tjänstepension, så kallad tiotaggarlösning.

Du får då möjlighet att bestämma hur premien från ITP 2 för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp (för 2024 är beloppen 571 500 respektive 2 286 000 kronor) ska placeras.

Alternativ tjänstepension ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder. Du får själv bestämma hur du vill utforma försäkringen när det gäller val av förvaltningsform och efterlevandeskydd.

Hur gör du ditt val?

Kommer du överens med din arbetsgivare, hjälper vi dig att välja en alternativ pensionslösning som passar just dig utifrån din situation. Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771-533 533 om du vill prata om vad som kan passa dig.

Lär dig mer om Alternativ tjänstepension

  • Du kan välja om pengarna ska förvaltas i traditionell försäkring eller fondförsäkring, och då också själv bestämma i vilka fonder premierna ska placeras. Ålderspensionen kan kompletteras med ett återbetalningsskydd före pensionsåldern och med garanterad utbetalningstid efter pensionsåldern. Det innebär att om du avlider under denna tid kan pension betalas ut till dina efterlevande som är insatta som förmånstagare.

  • Du kan själv välja om pension till dina efterlevande ska ingå.

    Mer om efterlevandepension

  • Dina förmåner i sjukförsäkringen i tjänstepension ITP 2 påverkas inte om du väljer Alternativ tjänstepension. Blir du sjuk och får rätt till ersättning är det från tjänstepension ITP 2 ersättningen betalas ut. Sjukförsäkring tecknas inte inom Alternativ tjänstepension.