BTP1

BTP1 är den nya kollektivavtalade pensionsplanen för bankernas tjänstepension. Det är upp till arbetsgivare att besluta om de anställda ska omfattas av BTP1 eller av den äldre pensionsplanen BTP2.

BTP1 utgörs av två delar, en trygg och en valbar del, och betalas också in till två olika fondförsäkringar. Den trygga delen placeras alltid i entrélösningen SPP Ett val BTP1. Den valbara delen kan du själv välja var och hur du vill placera inom fondutbudet för BTP1. Gör du inget aktivt val placeras även denna del i SPP Ett val BTP1.

SPP Ett val BTP1 är vår entrélösning för försäkrade inom Avtalspension BTP1. Det är en enkel sparlösning som följer dig till och genom pensionen.

Så fungerar det

SPP Ett val BTP1 är en entrélösning som anpassas efter hur du planerar din pension. När du har långt kvar till din pension är det viktigt att få ditt sparande att växa så mycket som möjligt. Därför består ditt sparande från början till större delen av aktiefonder som innebär en högre risk och samtidigt skapar större möjligheter för en god avkastning.

När du har nio år kvar till din pension flyttas fokus till att minska risken i sparandet genom att kapitalet successivt förs över till en större del räntefonder. Hur lång tid själva överföringen tar påverkas av hur många år du vill att pengarna ska betalas ut, till exempel tidsbestämt i fem år eller hela livet ut. 

För en livsvarig utbetalning pågår omplacering i regel under sex år från pensionstidpunkten innan risknivån är nere på lägsta möjliga nivå. Omplacering sker normalt årsvis. Om du ändrar din pensionsålder eller period för utbetalning kan det ge upphov till omplaceringar utöver den årliga placeringen.

SPP Ett val BTP1 består av utvalda fonder med fokus på långsiktig hållbarhet som ger dig en god riskspridning mellan olika fonder, tillgångsslag och marknader. 

Under tillväxtfasen placeras ditt sparande i en portfölj av aktiefonder som i dagsläget består av Storebrand Global Plus, Storebrand Sverige Plus, Storebrand Sverige Småbolag Plus, Storebrand Emerging Markets Plus samt Storebrand Global Solutions. 

När tryggandet inleds omplaceras kapitalet stegvis till en portfölj av räntefonder som i dagsläget består av Storebrand FRN Företag obligation, Storebrand Global Företagsobligation, Storebrand Grön Obligation,
Storebrand High Yield Företagsobligation, Storebrand Kortränta och Storebrand Obligation.

Antalet fonder som ingår i entrélösningen, SPP Ett val BTP, kan variera över tid. SPP har rätt att utan avisering omplacera försäkringskapitalet som placerats enligt regelverket för SPP Ett val BTP1.

Våra fonder

Lär dig mer om pension

Skaffa dig en översikt av pensionens olika delar och praktiska tips för att optimera din pension. 

Vanliga frågor om BTP1

 • Försäkringen omfattas av en fast årlig avgift om 84 kronor. Avgiften tas ut på den valbara delen.

  Förutom den fasta avgiften tillkommer även fondförvaltningsavgift.

 • Från den 1 januari 2021 införs ändringarna om en förstärkt pension i kollektivavtalet. Förstärkt pension innebär att ditt semesterlönetillägg växlas mot en pensionsavsättning.

  Det är din arbetsgivare som bestämmer från vilken tidpunkt förändringen träder i kraft. Växlingen ska ske vid ett kalenderårsskifte och kan genomföras antingen 1 januari 2021, 1 januari 2022 eller 1 januari 2023. Hör med din arbetsgivare om vad som gäller för dig.

  Den förstärkta pensionen placeras i den valbara delen. Avsättningen till den trygga delen inom BTP1-planen kvarstår oförändrad.

 • Trygga delen

  Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande 2,5 % av din pensionsmedförande lön* (upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp) till denna del av försäkringen. För att du ska få ett så bra och tryggt sparande som möjligt placeras denna del alltid i vår entrélösning SPP Enkla valet BTP1. Enligt kollektivavtalets regler har du ingen möjlighet att själv påverka förvaltningen av den trygga delen.

  Valbara delen

  Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande 2 % av din pensionsmedförande lön (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) och 30 % av din pensionsmedförande lön (mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp) till den valbara delen. Du kan själv bestämma hur och var dina pengar ska placeras inom fondutbudet för BTP1.

  Från den tidpunkt din arbetsgivare anmält om förstärk pension kommer det att betalas in ytterligare 2 procent i pensionspremie. Inbetalningen kommer att göras till den valbara delen. Det innebär att premien i den valbara delen
  enligt ovan höjs från 2 procent till 4 procent av din pensionsmedförande lön på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp höjs premien från 30 procent till 32 procent.

  Efter löneväxlingen kommer premien till den valbara delen vara 4 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 32 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

  Gör du inget aktivt val placeras pengarna i entrélösningen SPP Enkla valet BTP1.

  *Pensionsmedförande lön kan skilja sig från din verkliga lön. Fullständig information hittar du i ditt kollektivavtal.

 • Det är upp till arbetsgivaren att besluta om de anställda ska omfattas av BTP1 eller den tidigare pensionsplanen BTP2. Har din arbetsgivare valt BTP1 omfattas alla som nyanställs inom företaget av denna.

  Är du under 25 år omfattas du av BTP1 oavsett när du anställdes.

 • För att du ska få ett så tryggt och bra sparande som möjligt placeras pengarna i den trygga delen i en så kallad entrélösning. Hos oss heter den SPP Enkla valet BTP1. Placeringen i den här delen har du själv inte möjlighet att påverka.

  Även pengarna i den valbara delen hamnar först i entrélösningen SPP Enkla valet BTP1. Härifrån kan du välja någon av de fonder som finns i vårt fondutbud framtaget för BTP1.