Avtalspension SAF-LO

Är du privatanställd arbetare på ett företag med kollektivavtal? Då har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO.

Fondutbud

För dig som vill göra ett eget fondval har vi ett hållbarhetsfokuserat fondutbud som tagits fram speciellt för Avtalspensionen SAF-LO. Logga in för att göra ditt fondval.

Vad är Avtalspension SAF-LO?

Din arbetsgivare betalar in pengar till din Avtalspension SAF-LO från det att du fyller 22 år. Du kan själv välja hos vilket försäkringsbolag du vill spara dina pengar.

Genom att välja SPP får du ett bra sparande som följer dig till och genom pensionen utan att du behöver anstränga dig. Vi kallar det SPP Ett val SAF-LO eftersom du bara behöver välja en gång. Det är ett sparande i fondförsäkring som är särskilt utvecklat för pensionspengar och ger dig goda förutsättningar för både tillväxt och trygghet.

Avtalspension SAF-LO är en tjänstepension för dig som är privatanställd arbetare som är anställd på ett företag med kollektivavtal. Även företag utan kollektivavtal kan ha tecknat denna tjänstepension för sina anställda. Är du osäker på vad som gäller på din arbetsplats – fråga din arbetsgivare.

Avgifter

Kostnaden för Avtalspension SAF-LO är en fast årlig avgift på 65 kronor. Utöver det tillkommer förvaltningsavgifter för de fonder du väljer.

Väljer du att ha dina pensionspengar hos oss placeras de per automatik först i SPP Ett val SAF-LO. Vi kallar det för det enkla valet eftersom du bara behöver välja en gång. Det är ett sparande utvecklat särskilt för pensionspengar och ger dig goda förutsättningar för både tillväxt och trygghet.

Så fungerar entrélösningen

Entrélösningen har fram till 9 år innan pensionstidpunkten en aktieandel på 100 % vilket sedan, genom succesiv nedtrappning av risken minskas till 10 % aktier och 90 % ränteplaceringar. Nedtrappningen är individuellt anpassad efter din pensionsålder och utbetalningstid.  


SPP Ett val SAF-LO utgörs av fonder med fokus på långsiktig hållbarhet.

Avgifter

Förvaltningsavgiften för SPP Ett val SAF-LO är 0,27 % innan nedtrappning av risk och sjunker sedan till 0,13 % när nedtrappningen är slutförd.

SPP Ett val SAF-LO består av utvalda fonder med fokus på långsiktig hållbarhet som ger dig en god riskspridning mellan olika fonder, tillgångsslag och marknader.

Under tillväxtfasen placeras ditt sparande i en portfölj av aktiefonder som i dagsläget består av Storebrand Global Plus, Storebrand Sverige Plus, Storebrand Sverige Småbolag Plus, Storebrand Emerging Markets Plus samt Storebrand Global Solutions. När tryggandet inleds omplaceras  kapitalet stegvis till en portfölj av räntefonder som i dagsläget består av Storebrand FRN Företagsobligation, Storebrand Global Företagsobligation, Storebrand Grön Obligation, Storebrand High Yield Företagsobligation, Storebrand Kortränta och Storebrand Obligation.

Nej. Gör du inget val placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF. Men för att öka dina chanser till bra avkastning rekommenderar vi att du placerar dina pensionspengar i en fondförsäkring.

Så gör du ditt val:

  • Logga in på Fora

  • Vill du flytta kommande pensionsinbetalningar gör du ett omval

  • Vill du flytta pensionspengar som din arbetsgivare redan har betalat in gör du en flytt av försäkringskapital

Hos oss placeras pengarna per automatik i SPP Ett val SAF-LO. Det är en entrélösning särskilt utvecklad för pensionssparande. Vill du byta fonder kan du avgiftsfritt göra det så snart du fått ditt försäkringsbevis.

Lär dig mer om pension

Skaffa dig en översikt av pensionens olika delar och praktiska tips för att optimera din pension.