Vår drivkraft beskriver var vi står

SPP är en del av Storebrandkoncernen, som de senaste 20 åren har bidragit till att skapa en bättre värld att gå i pension i genom arbetet med hållbara investeringar. 

 

Vi är länken mellan nutid och framtid. Länken mellan ditt arbetsliv och din pension.

Vi förstår att pension är så mycket mer än bara siffror. Det handlar om människor och deras drömmar. SPP erbjuder tjänstepensionslösningar utifrån dina, företagets och de anställdas behov. Och vi står alltid till tjänst med vår djupa kunskap och långa erfarenhet som stöd när du står inför de viktiga finansiella besluten som formar din framtid. 

För en framtid vi kan glädjas åt 

Varje dag arbetar vi med två övergripande mål: att inspirera människor att aktivt ta ansvar för sin framtida ekonomiska trygghet samt att stödja och driva på den gröna omställningen för att vi och många fler ska bidra till FNs hållbarhetsmål. Vi tror att detta är starkt bidragande till att över 18 000 företag, från alla branscher, valt oss som sin pensionsleverantör. 

Inom koncernen Storebrand förvaltar vi tillsammans över 1 212 miljarder NOK. Det är mycket pengar, vilket innebär stort ansvar och mycket makt. Genom att investera varje krona med omsorg strävar vi efter att pensionskapitalet arbetar långsiktigt, både för att generera god avkastning som säkrar din ekonomi, och utifrån ett hållbart perspektiv. För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje investeringsbeslut. För vi tror att genom att sätta hållbarheten högt på agendan kommer vi tillsammans skapa en framtid vi kan glädjas åt. 

Vi vill att tjänstepensionen ska vara enkel

Vi strävar efter att göra tjänstepensionen så enkel som möjligt. Vårt mål är att varje individ ska känna att det är enkelt och tryggt att ta ställning till och fatta beslut när det gäller alla typer av frågor som rör tjänstepension. På egen hand, eller med stöd av vår djupa kompetens och långa erfarenhet. 

En del av Storebrand

SPP är en del av den nordiska finanskoncernen Storebrand, en av Nordens största privata kapitalförvaltare. Med långvarig expertis och förståelse för vad som verkligen betyder något när det handlar om din ekonomiska trygghet skapar vi en stark grund för en framtid att glädjas åt. 

Välkommen till SPP

Pension skapar möjligheter för en ny tid i livet.