Fondhändelser

Här kan du hålla dig uppdaterad om händelser som påverkar våra fonder.

Tidigare nyheter

Fondhändelser 2024

 • Fondbolaget Schroder har i den handelsstoppade fonden Schroder Emerging Europe Y9 (LU2473381015) lyckats delavyttra innehav. Detta medför att fonden gjort en utbetalning i form av en likvid som distribueras till dig som kund av SPP måndag 8:e juli. Transaktionen placeras enligt gällande köpfördelning på försäkringar. Fonden är fortsatt handelsstoppad och som kund har du fortsatt kvar fondandelar efter denna tilldelning.

  Kontakta SPP vid frågor! 

 • Fondbolaget Ruth Asset Management har beslutat att flytta 14 fonder från Sverige till Luxemburg. Flytten genomförs den 28:e juni och innebär inte några förändringar för dig som kund.

  Följande fonder stänger för handel 27 & 28 juni:

  •    Balance Crafted by Ruth (SE0002278754)
  •    Comfort Crafted by Ruth (SE0012455137)
  •    Expansion Crafted by Ruth (SE0003655224)
  •    Intensity Crafted by Ruth  (SE0002278770)
  •    Ruth Core Emerging Markets (SE0002278739)
  •    Ruth Core Global Equities (SE0015837687)
  •    Ruth Core Global Small Cap (SE0018271504)
  •    Ruth Core Nordic Credit (SE0010440941)
  •    Rut Core Nordic Small Cap (SE0018689432)
  •    Ruth Core Swedish Equities (SE0005849833)
  •    Ruth Global Change Equities (SE0008406219)
  •    Ruth Next Generation Equities (SE0004241966)

  Följande fonder stänger för handel 21 & 28 juni:

  •    Balance Crafted By Ruth 2 (SE0004241958)
  •    Ruth Core Emerging Markets 1 (SE0004241982)

  Du kan läsa mer om detta i respektive länkade underrättelse till andelsägarna och på Ruth Asset Managements publicerade nyhet Luxemburg kommer vara den framtida basen för fonderna (ruthassetmanagement.com)

  För frågor kan du höra av dig till oss på SPP eller direkt till din försäkringsförmedlare.  

 • Från och med 11 juni 2024 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med BMC Global Small Cap Select.

  BMC Global Small Cap Select är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt i småbolag. Fonden investerar i en koncentrerad portfölj som innehåller 30-50 innehav. Fokus är att hitta de allra mest spännande investeringsidéerna i bolag som de bedömer har goda framtidsutsikter och starka ägare. 

  Du hittar mer information om BMC Global Small Cap Select i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud. 

 • Försäkringar inom avtalsområdet SAF-LO 2009 och SAF-LO 2014 får en uppdatering av entrélösningen SPP Ett val SAF-LO från och med 2024-06-07. Målet med ändringen av entrélösning för Avtalspension SAF-LO är att ge möjlighet till högre avkastning, bredare riskspridning och ett förstärkt fokus på hållbarhet. För kunder med befintligt innehav i SPP Ett val SAF-LO påbörjas bytet den 7 juni och förväntas vara klart den 14 juni. Nya kunder får den uppdaterade entrélösningen omgående från och med 7 juni. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

  Mer information om SPP Ett val SAF-LO 

 • Fonden stänger för nyteckning 20 maj. Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Janus Henderson European Smaller Companies 5 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Under april 2024 kommer fondbolaget Söderberg och Partners Funds genomföra ett antal fondsammanslagningar. Omläggning kommer att ske vid olika datum för olika fonder. I nedan tabell framgår innehavet kommer att fördelas vid omläggningen och vid vilket datum det sker. Fördelningen mellan olika fonder är sammansatt av Söderberg & Partners med hänsyn till risknivån i placeringen.

  Berörda kunder har informerats via brev och du kan läsa mer om fonderna i faktabladet i fondlistan här.

   

 • Fonden stänger för nyteckning 8 april. Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden MAN GLG Japan Core Alpha Equity D EUR den 15 april. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

   

 • Fonden stänger för nyteckning 8 april. Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden BGF Sustainable Global Allocation Fund SEK den 15 april. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • Från och med 13 februari 2024 kompletterar vi vårt Ordinarie fondutbud med Man GLG Japan CoreAlpha Equity. Denna Japanfond väljer aktivt ut bolag bland de 300 mest omsatta bolagen på Tokyobörsen. Fonden söker aktivt efter bolag som är lågt värderade (Price to Book Ratio) och har en hög utdelning.

  Bolagen som fonden investerar i skall vara noterade i Japan och ha majoriteten av sin omsättning i den japanska marknaden. 

   Du hittar mer information om Man GLG Japan CoreAlpha Equity i vår fondlista.

 • Från och med 4 januari 2024 kompletterar vi vårt Ordinarie fondutbud med Storebrand Global Short Corporate Bond.

  Storebrand Global Short Corporate Bond är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som till övervägande del investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga durationen är i normalfallet ett till tre år.

  Du hittar mer information om Storebrand Global Short Corporate Bond i vår fondlista.

  Läs även gärna tidigare pressmeddelande.

Fondhändelser 2023

 • För kunder med försäkringar inom avtalsområdet BTP1utgår nuvarande entrélösning SPP Enkla Valet BTP och ersätts av SPP Ett val BTP. Bytet genomförs från 1 januari för nya kunder och ersätts för nuvarande kunder i mitten av januari. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

  Mer information om SPP Ett Val BTP

 • Från och med 18 december 2023 kompletterar vi vårt ordinarie fondutbud med Pzena Emerging Markets Select Value Fund.

  Fonden ger våra kunder exponering mot företag inom Emerging markets och Frontier markets. Denna aktivt förvaltade fond väljer ut mellan 30 och 60 företag som förvaltare anser ska kunna ge långsiktig kapitaltillväxt och bedöms är undervärderade. Förvaltningsavgiften är 1,45%

  Du hittar mer information om Emerging Markets Select Value i vår fondlista.

 • Söderberg & Partners Asset Management har beslutat att Tillväxt 75-A och Tillväxt 75-B ska läggas om till bredare fonder via en fusion.

  I samband med detta väljer SPP att placera om våra kunders kapital till ersättningsfonderna innan fusionen sker för att minimera påverkan kring denna åtgärd. Tillväxt 75- A ersätts av Dynamic R5-S och Tillväxt 75-B ersätts av Dynamic R5-B. Kunder som berörs av dessa förändringar har informerats via brev.

 • JP Morgan har beslutat att nuvarande fond ska läggas om till en bredare fond via en fusion.

  I samband med detta har vi på SPP tagit beslutet att placera om våra kunders kapital till en annan fond med exponering mot nya tillväxtmarknader från vårt nuvarande kvalitetssäkrade fondutbud. Fonden som ersätter JP Morgan Africa är Schroder Frontier Markets. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 1 oktober 2023 byter Case Safe Play B namn till Case Företagsobligationsfond Safe Play.

  I och med ändringen blir fonden en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om
  värdepappersfonder och nya andelsklasser införs. Ändringarna bedöms inte medföra att Fondens karaktär som aktivt förvaltad räntefond påverkas.

  För mer information se underrättelse från fondbolaget.

 • Från och med 20 september 2023 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med East Capital Global Emerging Markets Sustainable A.

  East Capital Global Emerging Markets Sustainable är en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond. Fonden investerar med fokus på högkvalitativa bolag med långsiktiga tillväxtutsikter.

  Investeringsfilosofin är baserad på ett aktivt aktieurval som åstadkoms genom fundamental analys, ett långsiktigt perspektiv och lokal närvaro på marknaderna.

  Du hittar mer information om East Capital Global Emerging Markets Sustainable i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.


 • Från och med 20 september 2023 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Atlant Opportunity.

  Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad fond vars mål är att marknadsneutralt skapa en hög riskjusterad avkastning. Fonden kategoriseras som en hedgefond och skyddar portföljen genom olika instrument och tar generellt en låg risk och har i nuläget riskklassificering 2 av 7 som baseras på fondens standardavvikelse.

  Du hittar mer information om Atlant Opportunity i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Den 1 september 2023 kommer Navigera AB och Naventi Fonder AB slås ihop till ett fondbolag, vilket innebär att alla fonder kommer att förvaltas av och all fondverksamhet bedrivas av Naventi Fonder AB.

  Sammanslagningen innebär bland annat följande:

  • Överlåtelsen innebär att merparten av fonderna kommer att byta namn.
  • Några fonders förvaltningsavgift kommer att förändras i samband med att fonderna går från fond i fond till direktinvesterande. Emellertid beräknas den årliga avgiften förbli oförändrad eller sänkas.

  Fondnamn idag

  Nytt fondnamn

  Risknivå

  Förvaltningsavgift

  Årlig avgift

  Övrigt

  Global Sustainable Leaders

  Ruth Core Global Equities

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Global Sustainable Leaders Small Cap

  Ruth Core Global Small Cap 

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Swedish Sustainable Leaders

  Ruth Core Swedish Equities

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Swedish and Nordic Small and Micro Cap

  Ruth Core Nordic Small Cap

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Tillväxt 1

  Ruth Core Emerging Markets 1

  Ingen förändring

  Från 1,75% till 1,85%

  Beräknas sänkas

  Från FiF till direktinvesterande

  Tillväxtmarknader 2

  Ruth Core Emerging Markets

  Ingen förändring

  Från 1,45 % till 1,85%

  Beräknas sänkas

  Från FiF till direktinvesterande

  Navigera Global Change

  Ruth Global Change Equities

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Aktie 2

  Ruth Next Generation Equities

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Classic 20

  Comfort Crafted by Ruth

  Ingen förändring

  från 1,10% till 1,30%

  Ingen förändring

  Från FiF till direktinvesterande

  Balans 1

  Balance Crafted by Ruth

  Ingen förändring

  Från 1,50% till 1,55%

  Ingen förändring

  Från FiF till direktinvesterande

  Balans 2

  Balance Crafted by Ruth 2

  Ingen förändring

  Från 1,20% till 1,55%

  Ingen förändring

  Från FiF till direktinvesterande

  Dynamica 90 Global

  Expansion Crafted by Ruth

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  Ingen förändring

  -

  Aktie 1

  Intensity Crafted by Ruth

  Ingen förändring

  Från 1,75% till 1,85%

  Beräknas sänkas

  Från FiF till direktinvesterande

  Underrättelse till andelsägare

  I dokumentet hittar du mer information om respektive fonds förändring.

  Global Sustainable Leaders Small Cap

  Global Sustainable Leaders

  Navigera Aktie 1

  Navigera Aktie 2

  Navigera Balans 1

  Navigera Balans 2

  Navigera Classic 20

  Navigera Dynamica 90

  Navigera Global Change

  Navigera Tillväxt 1

  Navigera Tillväxtmarknader 2

  Swedish and Nordic Small and Micro Cap

  Swedish Sustainable Leaders

 • Tisdagen den 22:e Augusti kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Cliens Sverige

  Cliens Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond som utsågs till Bästa Sverigefond 2021 av båda Privata Affärer och Fondmarknaden. Denna specialfond investerar i små, medelstora och stora bolag. Fonden har möjlighet att placera upp till och med 50 % av innehaven i ränterelaterade finansiella instrument men skall ha minst 90 % av sina aktieinnehav i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige eller vars finansiella instrument är noterade på svensk marknadsplats.

  Fonden har även för avsikt att främja hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8).

  Du hittar mer information om Cliens Sverige i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • För kunder med försäkringar inom avtalsområdet ITP 2013 respektive ITP 2018 utgår nuvarande entrélösningar SPP Ett val ITP 2013 samt SPP Ett val ITP 2018 och ersätts av SPP Ett val ITP. Bytet sker i etapper och avslutas senast sista september. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

  Mer information om SPP Ett val ITP.

 • Fonden stängs för nyteckning per den 2 augusti 2023. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden 

 • Fonden stängs för nyteckning per den 2 augusti 2023. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Schroder Latin America den 8 augusti 2023. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 16 februari 2023 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Carnegie Global Quality Small Cap.

  Carnegie Global Quality Small Cap är en global aktivt förvaltad aktiefond. Fonden investerar i småbolag och söker specifikt nischade marknadsledare med bevisade affärsmodeller. Förvaltaren letar lönsamma bolag som har en långsiktig tillväxt, dessa identifierade kvalitetsbolag har därmed en lägre konjunkturkänslighet än traditionella småbolag.

  Du hittar mer information om Carnegie Global Quality Small Cap i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 28 februari kompletterar vi vårt ordinarie utbud med fonden Janus Henderson Horizon Responsible Resources.

  Janus Henderson Horizon Responsible Resources är en
  aktivt förvaltad aktiefond som investerar i naturresurs- eller råvarurelaterade bolag som omfattar företag över hela naturresursförsörjningskedjan. Företagen som fonden investerar i måste omfatta hållbarhet inom energiomställning, mobilitet, industri, jordbruksaffär och koldioxidminskning.

  Du kan läsa mer om fonden i vår fondlista.

 • Innehavet i fonden kommer automatisk omplaceras till ersättningsfonden Carnegie SPAR Balanserad 25 januari. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag som erbjudits inom valcentralsutbud utgår.

  Innehavet i fonden kommer automatisk omplaceras till ersättningsfonden Storebrand Emerging Markets 25 januari. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

  Fonden har sedan mars 2022 varit stängd för köp med anledning av situationen i Ukraina.

 • NCAM Balanserad stänger för nya köp per 1 januari med anledning av fondöverföring till Carnegie Spar Balanserad den 25 januari.

Fondhändelser 2022


 • Från och med 28 december 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med två fonder, Skagen Focus och Skagen M2.

  Skagen Focus är en värdeförvaltad global aktiefond som aktivt ska välja innehav som bedöms mest attraktiva utifrån bedömd potentiell avkastning och risk. Skagen M2 är en fond med global inriktning där förvaltaren investerar i bolag verksamma inom fastighetssektorn.

  Du hittar mer information om fonderna i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Lannebo Mixfond Offensiv den 15 december. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Lannebo Mixfond Offensiv den 15 december. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • Byter namn till Nordic Sustainable Leaders Credit
  Fonden kommer ha hållbarhet som mål med dess investeringar och därmed omklassificeras till artikel 9 enligt EUs Disclosureförordning.
  Fondens placeringar kommer till minst 90% ske på den nordiska marknaden.
  Risknivå och övrig förvaltningsstrategi förblir oförändrad. Du hittar mer information om fonden i vår fondlista under vårt distributörsutbud.

 • Mellan 5:e december och 12:e december kommer fonden Coeli Total att vara handelsstoppad för både köp och sälj. Anledningen är att det kommer att ske en fusion av fonden. Fonden kommer behålla samma placeringsinriktning och avgifterna lämnas oförändrade.

 • Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap är en aktivt förvaltad fond med fokus mot svenska små- och microbolag. Upp till 25% av innehaven kan placeras i övrig Norden vilket innebär att fonden har en tydlig inriktning mot Sverige. Förvaltningen sköts av ett team på Carnegie och fonden är därmed ett samarbete mellan fondbolagen Navigera och Carnegie. Fonden är artikel 9 klassificerad enligt SFDR vilket är högsta möjliga hållbarhetsklassificering i EU:s Disclosure-förordning.


  Du hittar mer information om Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Idag 17:e oktober lanserar vi Lannebo Mixfond Offensiv. Det är en aktivt förvaltad blandfond med inriktning mot nordiska aktier vars flexibla mandat tillåter en aktiexponering mellan 50-100%. Fonden kommer förvaltas av Charlotta Faxén & Peter Lagerlöf som sedan tidigare förvaltat fonden Lannebo Mixfond som länge varit en del av SPP:s utbud.

  Fondens förvaltningsavgift är 1,60% och den är Artikel 8 klassificerad enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

  Du hittar mer om Lannebo Mixfond Offensiv i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Från och med 12 oktober 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med följande fonder från Söderberg & Partners Asset Management:

  Dynamic R2- A
  Dynamic R2- B
  Dynamic R2- D
  Dynamic R5- A
  Dynamic R5- B
  Dynamic R5- D


  Du hittar mer information om fonderna i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 22 september 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Global Sustainable Leaders Small Cap.

  Global Sustainable Leaders Small Cap är en global aktiefond med fokus att välja ut de småbolag som bedöms mest hållbara inom respektive bransch och region. Urvalet sker genom en hållbarhetsbedömning som beaktar bolagets utsläpp av växthusgaser, bolagets bidrag till att uppfylla FNs klimatmål och bolagets ESG-ranking inom dess bransch. Fonden är artikel 9 klassificerad enligt SFDR vilket är högsta möjliga hållbarhetsklassificering i EU:s Disclosure-förordning.

  Du hittar mer information om Global Sustainable Leaders i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Den 22 september sker en fondomläggning i fonden Mercer Global Small Cap där ny förvaltningsavgift blir 1,20%. Kunder som berörs av förändringen har informerats via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Comgest Growth Europe Plus den 3 oktober. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Schroder Latin America den 2 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Fonden är numera en blandfond, tidigare fondandelsfond.
  Sammanlagt investerar fonden minst 35 % av fondens medel i nordiska räntebärande instrument.
  Fondens förvaltningsavgift sänks till 0,9 %

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Janus Hendersson Global Multi Strategy den 10:e augusti. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Schroder har tagit beslut om att fonden Schroder Emerging Europe delas i två delar 2022-07-18. Fonden, som sedan 2022-02-28 varit stängd för all handel till följd av sanktionerna mot Ryssland och påverkan på de finansiella marknaderna, kommer därefter att öppna för handel.

  Kunder med innehav i fonden kommer att få ett ytterligare innehav, Schroder Emerging Europe Russia Equities, som fortsatt är stängd för handel. Den befintliga fonden kommer efter åtgärden att öppna för handel men kunder med detta innehav behöver fortsatt använda sig av blankett för att genomföra fondbyten.

 • Från och med 9 juni 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Cliens Småbolag.

  Fonden är en aktivt förvaltad småbolagsfond med fokus på kvalitetsbolag i huvudsakligen Sverige men även bolag från de övriga nordiska länderna. I Cliens Småbolag placeras majoriteten av investeringarna i bolag med marknadsvärden på 1–30 miljarder eftersom det är segmentet där bolagen anses ha högst vinsttillväxt. Förvaltaren vill se en stark ledning i bolagen och att investeringarna ska kunna uppvisa en stabil lönsamhet under flera år. Dessutom vill de att bolagen ska ha en stark marknadsposition kombinerat med goda tillväxtmöjligheter och väljer bort förhoppningsbolag där verksamheten exempelvis består av forskning eller prospektering av råvaror.

  Du hittar mer information om Cliens Småbolag i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 7 juni 2022 byter SPP Fonder namn till Storebrand Fonder. Samtidigt byter majoriteten av fonderna namn.

  Läs mer om namnbytet och vilka fonder som får nya namn här>>

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Lannebo Småbolag den 24:e maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Skagen Global den 24:e maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Carnegie Fastighetsfond den 24:e maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 6 maj 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med GP Bullhound Global Technology.


  Fonden är aktivt förvaltad och skapar en exponering mot den snabbt växande teknologisektorn men samtidigt med en balanserad risk. Förvaltarna vill hitta bolag med en stark och skalbar affärsmodell som är vinnare inom sina segment och fonden fokuserar även på att inte ha alltför stort inslag av korrelerade aktier för att minska risken.

  Du hittar mer information om GP Bullhound Global Technology i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 28 april 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Placerum Polar.

  Placerum Polar är en aktivt förvaltad aktiefond med global placeringsinriktning. Fondens aktieexponering ska ligga i intervallet 90–160 procent där eventuell finansiell hävstång uppnås genom derivatinstrument. Fonden är alltså en allokeringsfond vilket innebär att exponeringen mot aktiemarknaden kan variera kraftigt över tid baserat på förvaltarens marknadssyn.

  Du hittar mer information om Placerum Polar i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 13 april kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Janus Henderson Global Multi Strategy.

  Fonden tillämpar en multi-strategy-approach vilket innebär att förvaltaren kan använda sig av olika investeringsstilar och tillgångsslag där derivatinstrument i både långa och korta positioner är en viktig del. Fondens mål är att oavsett marknadsläge uppnå en positiv absolutavkastning under valfri tolvmånadersperiod och över en treårsperiod överträffa ECB:s basränta med 7% per år räknat före avgifter.

  Du hittar mer information om Janus Henderson Global Multi Strategy i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • SPP USA Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på de amerikanska aktiemarknaderna. Precis som befintliga Plus-fonder hos SPP så väljer fonden även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar.

  Du hittar mer information om SPP USA Plus i vår fondlista.

 • SEB Östeuropafond Små & Medelstora Bolag har nu öppnat för säljtransaktioner. Detta innebär att du med innehav i fonden kan beställa inlösen av ditt innehav men fortsatt ej orderlägga köptransaktioner. Vill du sälja av allt innehav i denna fond kan du göra det genom att logga in på spp.se. Om du endast vill sälja av delar av ditt innehav i fonden är det fortsatt en blankett som behöver användas för den ordern samt för dina övriga fondbyten.


  Hade du tidigare fonden i din premieprofil för kommande premier så kommer de fortsatt bli placerade i SPP Korträntefond om du inte gör ett annat val i samband med din beställning.

 • Särskild blankett kan användas för att beställa fondbyten i övriga fonder på din försäkring. Fondbyten går i nuläget tyvärr ej att göra via fondbytestjänsten för dig med handelsstoppade fonder eftersom dessa blir hängande i väntan på att fonderna öppnar för handel. Vi behöver därför få in ditt uppdrag i form av blankett.

  Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • SPP har genomfört en temporär placering för kunder vars köptransaktioner eller premier inkommit efter 2022-02-28 09:00 i någon av dessa fonder:

  SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag
  East Capital Rysslandsfonden
  Schroder Emerging Europe

  Åtgärden innebär att kapitalet temporärt kommer att placeras i SPP Korträntefond. När detta innehav syns på din försäkring som en temporär ersättningsportfölj kan du som kund antingen höra av dig till oss för att välja annan fond, dock inte någon av de tre stängda fonderna i ditt ursprungliga val.

 • SPP har genomfört en temporär placering för kunder vars köptransaktioner eller premier inkommit efter 2022-02-28 09:00 i någon av dessa fonder:

  SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag
  East Capital Rysslandsfonden
  Schroder Emerging Europe

  Åtgärden innebär att kapitalet temporärt kommer att placeras i SPP Korträntefond. När detta innehav syns på din försäkring som en temporär ersättningsportfölj kan du som kund antingen höra av dig till oss för att välja annan fond, dock inte någon av de tre stängda fonderna i ditt ursprungliga val.

 • Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att till övervägande del investera i ett diversifierat urval av globala värdepapper och aktierelaterade värdepapper. Fonden strävar efter att främja miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR. Fonden är aktivt förvaltad och eftersträvar att överträffa MSCI World Net Total Return Index (”Index”).

  Du hittar mer information om Mercer Sustainable Global Equity Fund i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Navigera AB har beslutat att höja förvaltningsavgiften i fonden går från 1,45% till 1,80% på årsbasis. Emellertid bedöms inte den årliga avgiften stiga, då fonden går från att investera huvudsakligen i fondandelar till direktinvesteringar. Den årliga avgiften beräknas ligga kvar på ca 1,8 procent framöver tack vare att den nya förvaltningen inte har avgifter för underliggande fonder och därmed lägre kostnader utöver förvaltningsavgiften.

 • Schroder Emerging Europe är tillsvidare stängd för all handel på grund av situationen i Ukraina och påföljande sanktioner mot Ryssland. I dagsläget kommer din pågående transaktion att hanteras när fonderna öppnar för handel igen om vi inte meddelat dig som kund annat. Vi kommer löpande lägga ut information på spp.se om förändringar sker. Det finns i nuläget ingen tidslinje för detta men information kommer så snart fondbolaget kommer med uppdatering.

 • 25 februari fusioneras fonden SEF Eligo Strategifond Offensiv in i den nystartade fonden Cicero Offensiv Hållbar A. Fusionen till den nya fonden innebär inte några ändringar i fondens placeringsunivers men innebär att fonderna är stängda för handel under perioden 21-25 februari då innehaven fusioneras till den nya fonden.

 • Från och med 2 februari 2022 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Equal Opportunities.

  Fonden är en aktivt förvaltad fond med globalt placeringsunivers. Inriktningen för Storebrand Equal Opportunities är investeringar i internationella företag som enligt fondbolagets bedömning bidrar till FNs globala hållbarhetsmål genom att göra det möjligt för fler människor att få tillgång till viktiga tjänster som ger bättre livskvalitet och som bidrar till människors inkludering i samhället.

  Här hittar du mer information om fonden

 • Från och med 28 januari 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Alpcot Equities.

  Alpcot Equities är en global aktivt förvaltad aktiefond. Fonden tillämpar en momentumstrategi vilket innebär att den investerar i bolag som befinner sig i en positiv trend och ofta också gynnas av olika tematiska drivkrafter i samhället. Strategin bygger på att bolag som utvecklats starkare än dess marknad också har en större chans att fortsätta prestera även framåt.

  Du hittar mer information om Alpcot Equities i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 20 januari kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Schroder ISF Latin American.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har ett fritt placeringsunivers inom Latinamerika-området. Fonden består vanligtvis av 40-70 innehav och dess mål är att slå dess jämförelseindex MSCI Latin America 10/40 Index över 3-5 års period.

  Du hittar mer information om Schroder ISF Latin American i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Schroder ISF Emerging Europe den 20 januari. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP High Yield Företagsobligation den 20 januari. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden BGF World Real Estate Securities den 20 januari. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

Fondhändelser 2021

 • Från och med 23 december kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Handelsbanken Brasilien Tema.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i små- och medelstora bolag med dess huvudsakliga verksamhet i Brasilien. Fonden tillämpar en tematisk investeringsstrategi med huvudteman kring Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö för att genom dessa uppnå långsiktig tillväxt.

  Du hittar mer information om Handelsbanken Brasilien Tema i vår fondlista.

 • Från och med 23 december 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Navigera Tillväxtmarknader 2.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder med inriktning tillväxtmarknader.

  Du hittar mer information om Navigera Tillväxtmarknader 2 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 23 december 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Navigera Aktie 2.

  Fonden är en aktiefond. Fondens placeringar ger exponering mot bolag som enligt fondens förvaltare drar nytta av beteendet hos Millenialsgenerationen. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar och fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder samt sektorer. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut..

  Du hittar mer information om Navigera Aktie 2 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 23 december 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Navigera Balans 2.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 % investeras i Sverigefonder, 40 % i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 % i räntefonder och räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

  Du hittar mer information om Navigera Balans 2 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

   

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Schroder Indian Opportunities den 7 december. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Under 3:e december fusioneras fonden State Street Australia Index Equity in i fonden State Street Pacific Ex Japan ESG Screened Index Equity. Kunder som berörs av förändringen informeras via brev.

 •  Fonden Fonden T. Rowe Price Asia ex. Japan byter namn till T. Rowe Price Responsible Asia ex. Japan i och med att de ökar hållbarhetsambitionen i fonden. Fonden tillämpar ESG integration samt nu en bredare exkluderingslista.

  Fonden kategoriseras nu som en fond som främjar hållbarhet (även kallat artikel 8-fond eller ljusgrön fond) enligt Eus nya regelverk.

 • Från och med 22 november 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med fonden Storebrand Smart Cities.

  Fonden är en aktivt förvaltad, fossilfri, tematisk aktiefond med fokus på utmaningar och möjligheter med hållbara städer. Fonden utgår från tre teman; Urban Planering, Mobilitet och Vattenrening. Exempel på investeringar inom urban planering är urban infrastruktur, energieffektivitet som isolation och LED-ljus, smarta censorer och byggnadsmaterialen. Inom vattenhantering har fonden bolag som opererar inom vatten-infrastruktur och teknologi, vattenrensning och klimatanpassning. När det kommer till mobilitet har vi elektrifiering, offentlig transport, mikromobilitet och relaterat infrastruktur.

  Fonden är även en så kallad artikel 9/mörkgrön fond, dvs en fond som har hållbarhet som mål enligt EU:s nya klassificering. I och med detta erbjuder SPP nu nio fonder som har hållbarhet som mål med sina investeringar.

  Du hittar mer information om Storebrand Smart Cities i vår fondlista.

 • Från och med 18 november 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BlackRock World Real Estate Securities.

  Fonden har ett globalt investeringsunivers där minst 70 % av dess tillgångar placeras i företag med fastigheter som huvudsaklig verksamhet. Mestadels av investeringarna sker i företag som utvecklar kommersiella fastigheter och bostäder.

  Du hittar mer information om BlackRock World Real Estate Securities i vår fondlista.

   

 • Vanguard European Stock Index:
  Ersätts av State Street Europe ESG Screened Index

  Vanguard Eurozone Stock Index:
  Ersätts av State Street EMU ESG Screened Index

  Vanguard Japan Stock Index:
  Ersätts av State Street Japan ESG Screened Index

  Vanguard Pacific ex Japan Stock Index:
  Ersätts av State Street Pacific ex Japan ESG Screened Index

  Vanguard SRI European Stock Fund:
  Ersätts av State Street Europe ESG Screened Index

  Innehav i fonderna omplaceras automatiskt till ersättningsfonderna den 9 november. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

   

 • Från och med 27 oktober 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Carnegie SPAR Balanserad.

  Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt räntefonder försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Andelen aktierelaterade finansiella instrument bedöms uppgå till 50-70% över tid.

  Du hittar mer information om Carnegie SPAR Balanserad här.

 • Från och med 27 oktober 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Carnegie SPAR Global.

  Fonden är en aktiefond med en kombination av global och svensk inriktning. Fonden placerar utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fondens andel av globala aktier respektive svenska aktier kan variera beroende av marknadsläge men andelen globala aktier bedöms uppgå till 70-90% över tid.

  Du hittar mer information om Carnegie SPAR Global här.

 • Från och med 18 oktober ändras fonden Dynamica 80 Sverige från fondbolaget Navigera enligt nedan:

  • Byter namn till Swedish Sustainable Leaders
  • Omvandlas från specialfond till värdepappersfond vilket innebär att max 10% av fondens medel får placeras i andra fonder
  • Förvaltningsavgiften sänks från nuvarande 1,75% till 1,35%
  • Målsättningen för fonden övergår till att överträffa sitt jämförelseindex, fonden har tidigare saknat benchmark
  • Övergår till en ren aktiefond och har ej längre möjlighet att allokera större delar av fondens medel mot räntemarknaden. Detta förväntas öka fondens risknivå från en femma till en sexa vilket kommer anges i faktabladet
  • Fonden blir artikel 8 klassificerad enligt EU-förordningen SFDR vilket innebär att fonden anses främja hållbarhet med dess investeringar.


  Läs mer om förändringen här (informationsbrev) och i vår fondlista från och med datumet för förändring

 • Från och med 13 oktober 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Schroder ISF Indian Opportunities.

  Fonden strävar efter att skapa meravkastning gentemot sitt index (MSCI India) genom aktiv förvaltning och fonden består i normalfallet av 30-70 bolag. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av sitt innehav i företag med sitt säte i eller bedriver merparten av sin verksamhet i Indien.

  Du hittar mer information om Schroder ISF Indian Opportunities i vår fondlista under Ordinarie Fondutbud.

 • Från och med 1 oktober 2021 byter Espiria namn enligt nedanstående:

  Befintligt fondnamn    Nytt fondnamn                     ISIN
  Espiria Defensiv                   Espiria 30                          LU0674583116
  Espiria Balanserad              Espiria 60                          LU0674582811
  Espiria Sverige/Världen     Espiria 90                          LU0674582571
  Espiria Världen                     Espiria SDG Solutions    LU0674581847

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Bluebay Emerging Market Unconstrained Bond den 15 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 7 september 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Case Safe Play.

  Case Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som placerar tillgångarna i företagsobligationer utgivna av företag i Nordeuropa där fokus är mot större finansiella företag (banker och försäkringsbolag). Fonden ska investera minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet (investment grade).

  Du hittar mer information om Case Safe Play i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 11 augusti 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund.

  Fonden strävar efter att skapa avkastning genom att investera i obligationer utgivna av stater, banker och företag som antingen har sitt säte i eller har betydande exponering mot tillväxtmarknader. Fonden anses ha en fri placeringsstrategi eftersom positionerna kan tas baserat på förvaltarens bedömning och har därför inget jämförelseindex. Fondens förvaltare kommer använda sin syn på valuta, räntenivå och risk inom tillväxtmarknaderna för att generera avkastning.

  Du hittar mer information om BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund i vår fondlista under Ordinarie Fondutbud.

   

 • Från och med 13 juli 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Schroder ISF Emerging Europe.

  Fonden är aktivt förvaltad och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag i Central- och Östeuropa, inklusive före detta Sovjetunionen och på tillväxtmarknaderna i medelhavsländerna. Fonden kan även investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag i Nordafrika och Mellanöstern.

  Du hittar mer information om Schroder ISF Emerging Europe i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 50 den 22 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Vanguard Emerging Markets den 17 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 11 juni 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Global Sustainable Leaders.

  Global Sustainable Leaders är en global aktiefond med fokus att välja de bolag som anses mest hållbara i respektive bransch och region. Urvalet sker genom en hållbarhetsbedömning som beaktar bolagets utsläpp av växthusgaser, bolagets bidrag till att uppfylla FNs klimatmål och bolagets ESG-ranking inom dess bransch. Fondens målsättning är att långsiktigt slå sitt jämförelseindex, MSCI World NTR (SEK). Fonden är artikel 9 klassificerad enligt SFDR vilket är högsta möjliga hållbarhetsklassificering i EU:s Disclosure-förordning.

  Du hittar mer information om Global Sustainable Leaders i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Wellington har beslutat att stänga ner fonden Wellington European Contrarian Value Fund och kommer därför att utgå ur vårt fondförsäkringsutbud. Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden M&G European Strategic Value Fund den 22 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 5 maj 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med M&G European Strategic Value Fund.

  Fonden strävar efter att ge en kombination av kapitaltillväxt och intäkter i syfte att erbjuda en avkastning som är högre än avkastningen på den europeiska aktiemarknaden under en femårsperiod.

  Fonden använder en ”värdestrategi” vilket innebär investeringar i billiga, impopulära företag vilkas aktiekurser, enligt förvaltarens uppfattning, inte återspeglar verksamhetens underliggande värde. Aktierna väljs ut baserat på deras individuella meriter, genom en kombination av värdefokuserad granskning och kvalitativ bedömning. De huvudsakliga drivkrafterna för avkastning väntas vara värdeinriktning och övergripande aktieurval snarare än enskilda branscher eller aktier.

  Du hittar mer information om M&G European Strategic Value Fund i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Från och med 10 maj 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Öhman Global Growth.

  Öhman Global Growth investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

  Du hittar mer information om Öhman Global Growth i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

   

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Vanguard Emerging Markets den 5 maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Coeli Global Selektiv den 29 april. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Det innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden. Det underlättar bland annat jämförelse av fondernas utveckling relativt deras jämförelseindex. Skillnaden är att handeln av fondandelar sker till slutkursvärdering istället för som tidigare värdering under dagen (16:00), och att publicering av NAV kommer att ske först efterföljande morgon.

   

 • Från och med 8 april 2021 byter Invesco Global Real Estate Securities namn till Invesco Responsible Global Real Assets Fund.

  Namnbytet sker till följd av att fondens placeringsmandat har utökats till att även inkludera råvaror och infrastruktur utöver det tidigare mandatet fastigheter.

  Dessa förändringar påverkar ej fondens avgift. Uppdaterat fondprospekt och fondfaktablad (KIID) finns tillgängligt för fonden i vår fondlista.

 • Från och med 25 mars 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Coeli Global Selektiv.

  Coeli Global Selektivs mål är att skapa en långsiktig god kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av normalt 25-35 utvalda globala aktier.

  Du hittar mer information om Coeli Global Selektiv i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

   

 • Från och med 19 mars 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Comgest Growth Europe Plus.

  Fonden investerar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet i Europa eller som är garanterade av europeiska regeringar.

  Du hittar mer information om Comgest Growth Europe Plus i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Inga andra ändringar sker för fonden och fondens placeringsinriktning har inte förändrats.

  Uppdaterat fondfaktablad (KIID) finns i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Från och med 1 mars 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Comgest Growth Japan JPY Acc.

  Fonden investerar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som är noterade eller omsätts på reglerade marknader och som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet i Japan.

  Du hittar mer information om Comgest Growth Japan JPY Acc i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Från och med 18 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med AB Concentrated Global Equity.

  Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i aktier i ett begränsat antal företag runtom i världen. Fonden siktar på att investera i aktier i företag som har potential att uppnå överlägsen vinsttillväxt. Fonden kan också komma att investera i tillväxtmarknadsländer.

  Du hittar mer information om AB Concentrated Global Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Från och med 17 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Fornybar Energi.

  Fonden investerar i hållbara företag som bidrar till att lösa globala klimatutmaningar och har sina primära aktiviteter inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att använda och distribuera förnybar energi. Fonden kan också investeras i företag som bidrar till minskad energiförbrukning. Fonden investerar i företag med olika typer av teknik, tjänster och lösningar och i stort sett inom olika delar av värdekedjor. Sådana företag kännetecknas av höga förväntningar på framtida resultat och hög risk för prisförändringar och fonden kommer därför att ha en större risk än breda globala aktiefonder.

  Du hittar mer information om Storebrand Fornybar Energi i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med TIN Ny Teknik.

  Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning.

  Du hittar mer information om TIN Ny Teknik i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

   

 • Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med ODIN Small Cap C.

  Fonden är en värdepappersfond och fondens medel ska placeras i små och medelstora företag baserade i Norden med tonvikt på Sverige och vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats inom EES.

  Du hittar mer information om ODIN Small Cap C i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

   

Fondhändelser 2020

 • Fonden stängs för nyteckning vecka 3 och innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 20 vecka 4. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 11 december 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Arctic Nordic Equities.

  Arctic Nordic Equities investera huvudsakligen i aktier som är noterade eller handlas på marknader i Norden. Fonden kommer inte att ha ett specifikt bransch- eller sektorfokus.

  Du hittar mer information om Arctic Nordic Equities i vår fondlista under vårt fondutbud.

  Till fondlistan

   

 • Från och med 19 oktober 2020 ingår Spiltan Aktiefond Stabil i vårt distributörsfondutbud.

  Spiltan Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltad defensiv Sverigefond som innehåller dels bolag noga utvalda utan särskild fokus på bransch eller storlek, dels investmentbolag samt en del direktavkastande tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämn ordning är 50 procent, 35 procent och 15 procent.

  Du hittar mer information om Spiltan Aktiefond Stabil i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

   

 • Från och med 16 oktober 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Polen Capital Focus U.S. Growth Fund.

  Polen Capital Focus U.S. Growth Fund investerar främst i en fokuserad portfölj av högkvalitetsaktier i stora bolag (först och främst sådana som har ett marknadsvärde på över 4 miljarder USD) som är noterade på erkända börser i USA.

  Du hittar mer information om Polen Capital Focus U.S. Growth Fund i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

   

 • SPP Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10% av sina tillgångar i bolag i övriga Norden. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck och bolag med högt hållbarhetsbetyg. Upp till 10% av fondens medel investeras i lösningsbolag, bolag som är med och bidrar till att nå FNs globala hållbarhetsmål.

  Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer/konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5% kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP Sverige Småbolag Plus i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Den 22 september 2020 byter First State China Growth namn till FSSA China Growth.

  Namnbytet sker som ett led i en varumärkesförändring från First State Investments till First Sentier Investors, efter att First State Investments blev uppköpta under 2019.

  Inga andra förändringar sker med fonden. Läs mer om fonden i fondlistan under vårt fondutbud.

   

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Global Multifactor Plus den 22 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden JPM Global Bond Opportunities Sustainable den 17 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 7 augusti 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med SPP High Yield Företagsobligation.

  SPP High Yield Företagsobligation är en hållbar aktivt förvaltad företagsobligationsfond som investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk.

  Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP High Yield Företagsobligation i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Från och med 31 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Nordea Realräntefond.

  Fonden placerar i räntebärande värdepapper och andra ränteinstrument. Placeringarna allokeras i första hand i av svenska staten emitterade realränteobligationer. Fonden kan även placera i ränteinstrument som emitteras av Sverige eller andra OECD-länder, kommuner, offentliga samfund, svenska eller europeiska kreditinstitut eller företag med en god rating.

  Du hittar mer information om Nordea Realräntefond i vår fondlista.

   

 • Från och med 24 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity.

  Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag i Asien (utom Japan).

  Du hittar mer information om T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Från och med 10 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora bolag inom olika sektorer och som omsätts på en eller flera av de officiella fondbörserna i Japan.

  Du hittar mer information om BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund  i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

   

 • Från och med den 1 juli ingår Navigeras nya fond Dynamica 80 Global i vårt distributörsfondutbud. För mer information om fonden, se fondlistan och välj utbud: Distributörsfonder. • Per den 30 juni 2020 ändras de årliga förvaltningsavgifterna för SPP Mix 20 och SPP Mix 50. SPP Mix 20 sänks från 0,79% till 0,60% och SPP Mix 50 sänks från 0,79% till 0,70%.

  Prissänkningen innebär även att priset för SPP SparaSäkra förändras. Det nya totalpriset för SPP SparaSäkra kan vara högst 0,99 procent per år och lägst 0,60 procent per år.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

   

 • Per den 13 maj 2020 ändras index för Vanguard SRI Global Stock Fund från FTSE Developed Index till FTSE Developed All Cap ex. Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index.

  Med anledning av ändringen byter fonden namn till Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Carnegie Fastighetsfond ändrar avgift från 1,75% till 1,60% per 1 mars 2020.

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Swedbank Robur Realräntefond ändrar avgift från 0,50% till 0,30% per 1 februari 2020. 

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Från och med 22 januari 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Norge Fossilfri. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på Oslobörsen. Fonden är stilneutral och investerar diversifierat inom olika sektorer. Eftersom fonden är fossilfri avstår den från att investera i bolag som har huvudverksamhet knuten till olje- och gasutvinning samt annan relaterad verksamhet. Fonden följer även Storebrandstandarden för hållbara investeringar.

  Storebrand Norge Fossilfri har som mål att uppnå långsiktig meravkastning jämfört sitt referensindex, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondens investeringar baseras på en grundlig fundamentalanalys som bland annat innebär värdering av nyckeltal, bolagets verksamhet, ledning/styrelse, framtidsutsikter och marknadsposition.

  Du hittar mer information om Storebrand Norge Fossilfri i vår fondlista under vårt fondutbud.

Fondhändelser 2019

 • Sedan tidigare erbjöds 12 fossilfria fonder från SPP Fonder. Efter ändringen är nu samtliga av SPP Fonders fonder fossilfria.

  Fossilfria fonder går enkelt att söka ut i fondlistan på spp.se genom att trycka på hållbarhetsfliken eller genom att bocka i rutan "Visa fossilfria fonder".

  Vad innebär fossilfritt? Att man exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent* kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller är bolag med stora fossilreserver.

  *ENF (Etiska nämnden för fondmarknadsföring) tillåter inte att ett fondbolag skriver att något tagits bort till 100 procent.

 • Lynx Dynamics Investeringskommitté, som ansvarar för portföljkonstruktion och riskallokering i fonden, har beslutat att exkludera de energikontrakt som handlas idag. Sedan tidigare finns ett beslut att inte handla kol. Beslutet grundas dels på analyser, där möjligheter och risker har undersökts, dels efter dialoger med ett antal distributörer på den svenska marknaden som strävar mot ett fossilfritt fondutbud.

  Följande terminskontrakt kommer att exkluderas från fortsatt handel i slutet av 2019:

  - Råolja (brent oil, crude oil)

  - Eldningsolja (heating oil)

  - Naturgas (natural gas)

  - Bensin (RBOB Gasoline)

  - Gasolja (gas oil)

  Mer om fonden kan du läsa i fondlistan på spp.se.

   

 • Carnegie Fonder övertar Alfred Bergs svenska fondverksamhet. I samband med det byter Alfred Berg Fastighethetsfond Norden namn till Carnegie Fastighetsfond Norden. Detta innebär inte några förändringar gällande fondens förvaltning eller kostnader utan det är enbart namnet som ändras.

 • SPP har omförhandlat avtalet med fondbolaget Enter och kan nu erbjuda våra kunder fonden Enter Sverige till förvaltningsavgiften 1,20% istället för 1,70%, som tidigare.

  Detta innebär att en ny andelsklass av fonden skapats med en lägre avgift och vi har flyttat över alla kunders innehav från den tidigare andelsklassen till den nya med lägre avgift. Själva överföringen har vi genomfört automatiskt för våra kunder under vecka 47 och den innebär inte någon avgift eller skattekonsekvens för dig som kund.

  I övrigt är det exakt samma fond som tidigare. Den gamla andelsklassen finns kvar och erbjuds hos andra leverantörer men vi på SPP Pension & Försäkring erbjuder numera enbart våra kunder andelsklassen med lägre avgift.

  Flytt har gjorts från: Enter Sverige Andelsklass A, ISIN SE0000813917, Förvaltningsavgift 1,70%

  Flytt har gjort till: Enter Sverige Andelsklass C, ISIN SE0010625756, Förvaltningsavgift 1,20%

 • Från och med 25 november 2019 ingår SPP Global Solutions i fondutbudet för avtalspension ITP13 samt ITP18.

  SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond som investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar normalt i mellan 60 till 80 hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som syftar till att nå de globala målen. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan sektorer, branscher och regioner och investerar både i lösningsbolag, men också i bolag med ett bredare uppdrag, konglomerat.

  Du hittar mer information om SPP Global Solutions i vår fondlista. För att se de rabatterade fondförvaltningsavgifterna väljer du att studera fondutbudet för antingen ITP13 eller ITP18.

 • Cicero Fonder har beslutat att byta namn på fonden Cicero World 0-100 till Cicero Hållbar Mix. Namnbytet innebär inte några förändringar av fondens inriktning utan görs för att förtydliga fondens hållbara inriktning.

  Du hittar mer information på cicerofonder.se

 • Från och med 8 november 2019 ingår Naventi Global Företagsobligationsfond i vårt distributörsfondutbud.

  Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar tillgångarna i räntebärande värdepapper utgivna av företag. Den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger vanligtvis inte fem år.

  Du hittar mer information om Naventi Global Företagsobligationsfond i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 18 oktober 2019 ingår Cicero Sverige A i vårt distributörsfondutbud.

  Cicero Sverige A är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att med god riskspridning på 3 till 5 års sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger jämförelseindex för fonden som utgörs av OMXS30. 

  Du hittar mer information om Cicero Sverige A i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud. • BNP Paribas Asset Management LU informerar om att fondbolaget bytt namn till BNP Paribas Funds. BNP Paribas Funds informerar även om namnbyte på följande fonder:

  Parvest Aqua har bytt namn till BNP Paribas Aqua
  Parvest Global Environment har bytt namn till BNP Paribas Global Environment

  Uppdaterade fondfaktablad (KIID) finns på respektive fond i vår fondlista under vårt fondutbud.  • Den 1 oktober 2019 byter Monyx fonder namn till följande:

  Monyx Strategi Försiktig AC byter namn till Espiria Defensiv
  Monyx Strategi Balanserad AC byter namn till Espiria Balanserad
  Monyx Strategi Sverige/Världen AC byter namn till Espiria Sverige/Världen
  Monyx Strategi Världen AC byter namn till Espiria Världen

  Inom kort kommer uppdaterad KIID att finnas i vår fondlista under vårt fondutbud. • Från och med 24 september 2019 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Wellington Climate Strategy Fund. Wellington Climate Strategy Fund är en global aktiefond som strävar efter långsiktig totalavkastning genom att främst investera i företag som investeringsförvaltaren anser tar itu med eller hjälper till att ta itu med miljömässig hållbarhet eller riskerna med klimatförändringar, genom produkter, tjänster eller kapital. Med hjälp av grundläggande bottom-up-analys fokuserar den på företag som kan kombinera miljöförvaltning med ekonomisk avkastning. Även om fonden inte är byggd utifrån något jämförelseindex kommer MSCI All Country World Index att fungera som referensindex.
   
  Du hittar mer information om Wellington Climate Strategy Fund i vår fondlista under vårt fondutbud. • Från och med 1 september 2019 förändras den årliga förvaltningsavgiften för ODIN Fastighet C från 2 procent till 1,5 procent. 

  Du hittar mer information om ODIN Fastighet C under vårt fondutbud där du väljer Distributörsfondutbud.

 • Cicero Fonder har beslutat att fusionera Cicero Focus A med en fond som inte erbjuds i SPPs fondutbud. Fusionen innebär att Cicero Focus A utgår ur SPPs distributörsfondutbud. Innehav i Cicero Focus A kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Carnegie Sverigefond A.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Fonden stängs för nyteckning per den 20 augusti 2019. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden T. Rowe Price Emerging Markets USD den 18 september 2019.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag den 3 september 2019. Det är enbart försäkringar inom ITP13, PA03-11, KAP-KL12, SAF-LO09 och SAF-LO14 som har haft fonden i sitt utbud.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med 2 augusti ändras PIMCO GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond Fund enligt nedan:                  

  • Byter namn till PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund
  • Index för att mäta duration och Value-at-Risk (VaR) ändras från “JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global adjusted for Socially Responsible Investment (SRI) filter” till “JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified”
  • Investeringspolicyn ändras till att integrera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer i en etisk gallringsprocess inför ett investeringsbeslut.

 • Handelsbanken har ändrat fondbestämmelser för flera utav sina fonder. Några utav dessa fonder  erbjuder vi dig som kund hos SPP Pension & Försäkring. Inga utav dessa ändringar påverkar fondernas förvaltningsavgifter.

  Fonderna med större ändringar som påverkar placeringsinriktningen:

  • Handelsbanken Latinamerikafond (Erbjuds i ordinarie fondutbudet, ITP13, SAF-LO09, SAF-LO14, PA03 och KAP-KL).

  Förändringen innebär att fonden nu tillämpar en tematisk investeringsstrategi. Se punkt 4 i bifogat underlag för mer information. Fonden byter även namn till Handelsbanken Latinamerika Tema för att namnet ska beskriva den nya tematiska investeringsstrategin.

  •Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond (erbjuds i ordinarie fondutbudet).

  Fonden får en tydligare placeringsunivers. Ändringen innebär ett förtydligande av placeringsuniverset gällande vilka bolag och marknader som fonden får investera i. Se mer i fondens fondbestämmelser. Fonden byter även namn till Handelsbanken Nordiska Småbolag.


  Fonder med mindre ändringar:

  • Handelsbanken Amerika Tema (erbjuds i ordinarie fondutbudet).

  • Handelsbanken Asien Tema (erbjuds i ITP13, ITP18 och SAF-LO14).

  • Handelsbanken Europa Selektiv (erbjuds i ITP13, och SAF-LO14)

  • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (erbjuds i SAF-LO14, ITP13 och ITP18

 • Från och med 24 juli 2019 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med en infrastrukturfond. Fonden Partners Group Listed Infrastructure investerar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar respektive investerar i sådana över hela världen, dock främst USA. Fonden drar nytta av den ekonomiska megatrend som är associerad med utveckling av infrastruktur i industrialiserade länder samt i utvecklingsländer. Fonden är aktivt förvaltad och investerar i cirka 100 företag ur ett univers på över 280 företag.

  Du hittar mer information om Partners Group Listed Infrastructure i vår fondlista under vårt fondutbud.

  Vad är infrastruktur? 

  Infrastruktur är allmänna servicesystem som fokuserar på att producera grundläggande tjänster för samhället. Traditionellt har det varit samhällsägt men som under de senaste årtiondena privatiserats runt om i världen. Oftast går de under benämningen allmännyttiga bolag, på engelska utilities. Traditionella infrastrukturverksamheter är elförsörjning, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag - alltså det som krävs för att ett samhälle ska fungera. Modern infrastruktur innefattar bland annat även satellitsystem, infrastruktur för internet samt master och antenner för TV och radio. 

 • Från och med 5 augusti 2019 ändrar Coeli Total sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • Från och med 5 augusti 2019 ändrar Eligo Strategifond Offensiv sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • Från och med 5 augusti 2019 ändrar NCAM Balanserad sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • Från och med den 3 juni 2019 ingår Navigera Classic 20 i vårt distributörsfondutbud.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktie- och räntefonder samt i alternativa investeringar. Placeringar sker utan geografiska begränsningar. Ränteexponeringen uppgår normalt till 70 procent, aktieexponeringen till 20 procent och exponeringen mot alternativa investeringar uppgår normalt till 10 procent av fondens värde.

  Du hittar mer information om Navigera Classic 20 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • Från och med 22 maj 2019 byter SPP Företagsobligationsfond namn till SPP FRN Företagsobligationsfond samt ändrar fondbestämmelser. 

  De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 22 maj 2019 på www.sppfonder.se. Förändringen påverkar inte fondens faktiska placeringsinriktning, risknivå eller den avgift som tas ut. Kunder som berörs av detta behöver inte göra något med anledning av dessa förändringar.

  Namnändringen genomförs för att förtydliga vilken typ av värdepapper fonden investerar i. FRN betyder Floating Rate Note, det vill säga obligationer med rörlig ränta. Det kan exempelvis innebära att ett räntepapper med 5 års löptid har en ränta som ändras var tredje månad. En ökad marknadsränta genererar därmed en högre framtida avkastning för innehavaren av ett sådant räntepapper till skillnad mot andra obligationer som påverkas negativt om räntan stiger.

 • Innehav i Proaktiv 80 PM – B kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 50.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Innehav i Proaktiv 75 PM – B kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 80.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Granit Fonder har beslutat att avveckla sina fonder samt att innehavet i fonderna ska fusioneras med fonden Sensor Sverige Select. På SPPs distributörsfondutbud berörs fonderna Granit Basfonden, Granit Global 85, Granit Trend 100 och Granit Trend 50.

  Befintligt kapital och eventuella premier i dessa fonder överförs därmed till Sensor Sverige Select.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Fonden Viking Fonder Sverige avvecklas och fusioneras med fonden Cicero Focus.

  Befintligt kapital och eventuella premier i Viking Fonder Sverige överförs därmed till Cicero Focus.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Ascensus tre fonder Balanserad, Offensiv och Trend har bytt namn och förvaltare enligt följande:

  SEF Ascensus Balanserad byter namn till SEF NCAM Balanserad. Ny förvaltare blir Nordic Cross.
  SEF Ascensus Offensiv byter namn till SEF Eligo Strategifond Offensiv. Ny förvaltare blir Eligo.
  SEF Ascensus Trend byter namn till SEF Coeli Total. Ny förvaltare blir Coeli.
  Fondernas placeringsinriktning och historik är oförändrade.

 • IKC Fonder har beslutat att lägga ner fonden IKC Global Brand. Befintligt kapital kommer istället att placeras enligt följande:

  4 mars: IKC Global Brand ersätts av IKC 0-100

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  I brev som skickats ut till berörda kunder framgick att bytet av IKC Global Brand till IKC 0-100 skulle genomföras 28 februari. Bytet har blivit framskjutet med två handelsdagar och genomförs istället 4 mars.

 • IKC Fonder har beslutat att lägga ner fonden IKC 0-50. Befintligt kapital kommer istället att placeras enligt följande:

  26 februari: IKC 0-50 ersätts av IKC Taktisk Allokering 0-50

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Cicero Fonder har beslutat att fusionera fonden Cicero Världen med fonden Cicero World 0-100. Befintligt kapital samt eventuella premier i Cicero Världen överförs därmed till Cicero World 0-100.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

Fondhändelser 2018

 • Från och med 3 december 2018 byter Jupiter Global Financials namn till Jupiter Financial Innovation.

  Namnbytet syftar till att fonden ändrar placeringsinriktning något i och med att den nu kommer investera en större andel i finansiella innovationer än tidigare. Med finansiell innovation menar man betalningsteknologi, digitala finansiella tjänster, mobila banktjänster och blockchain. Fonden kommer inte investera i kryptovalutor. Däremot kan den investera i bolag som erbjuder tjänster rörande kryptovalutor. 

  Förändringarna påverkar inte fondens risknivå eller avgift.

  Läs mer om fonden i fondlistan under vårt fondutbud.

 • Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Lazard Pan-European Small Cap Fund den 13 december. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med den 8 november 2018 ingår Alfred Berg Fastighetsfond Norden i vårt fondförsäkringsutbud.

  Fonden är en branschfond med inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Den investerar långsiktigt och till största del i renodlade börsnoterade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter.

  Idag är cirka 85 procent av landexponeringen i Sverige, resterande del i Norge och Finland. Högst 10 procent av fondens medel kan placeras i bolag inom fastighets- och byggbranschen utanför Norden.

  I dagsläget är endast cirka 4 procent av fondens innehav exponerat mot bolag som äger och producerar privatbostäder. Resterande del är mot kommersiella fastigheter, vilket bland annat innefattar lager- och kontorsfastigheter. Att investera i börsnoterade kommersiella fastighetsbolag skiljer sig från en direktinvestering i bostäder, som generellt är mer känsligt för förändringar på bostadsmarknaden och ränteläget. Fastighetsfonden investerar en stor andel i kontor där man har stabila kassaflöden, det vill säga hyresintäkter. En stor fördel med hyresintäkter är att de är reala, det vill säga med kompensation för inflation. Hela fonden består av reala tillgångar. Man har en liten valutaexponering (cirka 10 procent av portföljen).

  I förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Se informationsbroschyren på alfredberg.se för mer information kring Alfred Bergs hållbarhetskriterier.

  Du hittar mer information om Alfred Berg Fastighetsfond Norden i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • Från och med den 31 oktober 2018 ingår fonden SPP Global Multifactor Plus i vårt fondförsäkringsutbud.

  SPP Global Multifactor Plus är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Tesen för dessa strategier är:

  Momentum: Att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra
  Värde: Att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade
  Storlek: Att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt
  Volatilitet: Att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar
  Fonden följer SPPs standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, tobak, kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber och kärnvapen) och bolag med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP Global Multifactor Plus under vår fondlista under vårt fondutbud.

 • SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Tillväxtmarknad Plus och byter även namn på fonden till SPP Emerging Markets Plus. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Tillväxtmarknad Plus gäller från 19 september 2018.

  Fondens placeringsinriktning, risknivå och den faktiska förvaltningsavgiften kommer att vara oförändrade.

  Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
  Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,70 procent av fondens värde. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,50 %) som tas ut ur fonden.
  Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.
  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 19 september i fondlistan under vårt fondutbud.

 • SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Penningsmarknadsfond och byter även namn på fonden till SPP Korträntefond. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Penningmarknadsfond gäller från 19 september 2018.

  Fondens placeringsinriktning, risknivå och den faktiska förvaltningsavgiften kommer att vara oförändrade.

  Fonden avstår från att investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är produktion av tobak.
  Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation går att nå.
  Längsta återstående löptid för ett enskilt instrument begränsas till 31 månader. Förändringen påverkar inte fondens duration.
  Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.
  Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 0,80 till 0,30 procent av fondens värde. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,20 %) som tas ut ur fonden.
  Fondbestämmelserna innefattar nu även hänvisning till fondbroschyren vad avser högsta fasta avgift respektive högsta prestationsbaserade avgift vad gäller investeringar i fondandelar. 
  Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.
  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 19 september i fondlistan under vårt fondutbud.

 • Handelsbanken Östeuropafond byter namn till Handelsbanken EMEA Tema

  EMEA* - Placeringar i Östeuropa kompletteras med Mellanöstern och Afrika (*EMEA står för Europe, the Middle East and Africa)
  Tema - Fondens nya namn speglar den tematiska investeringsstrategin (läs mer på Handelsbanken Fonders hemsida, se länk nedan)
  Den 2 juli 2018 träder ändringarna i kraft. Förändringarna påverkar inte fondens risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som kund. I fondbestämmelserna förtydligas nu att fondens målsättning är att på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex. Kunder som berörs av denna ändring behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

 • För två år sedan lanserades SPPs första Plusfonder och de har redan attraherat över 15 miljarder kronor. Nu utökas familjen med SPP Global Företagsobligation Plus. En aktivt förvaltad räntefond med höga hållbarhetskrav.

  Tidigare i våras lanserades SPP Europa Plus och sedan tidigare ingår SPP Global Plus, SPP Sverige Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus, som alla är indexnära aktiefonder, i Pluskonceptet.

  Läs mer om fonderna under vårt fondutbud.

 • Fonden stängs för nyteckning per den 3 maj 2018. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Wellington European Contrarian Value Fund den 4 juni 2018. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Observera att det inte gäller för innehav i försäkringar som ingår i SAF-LO 2014 eller ITP 2013. För dessa försäkringar kan fonden fortfarande handlas.

 • Fonderna Mobilis Mix, Mobilis Potential och Mobilis Stabil utgår på grund av att de avvecklas av fondbolaget.

  Befintligt kapital samt eventuella premier eller fondbyten till fonderna kommer istället att placeras enligt följande:

  Mobilis Mix ersätts med Coeli Mix
  Mobilis Potential ersätts med Coeli Potential
  Mobilis Stabil ersätts med SPP Mix 20


  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • Från och med den 8 mars 2018 ingår fonden Maj Invest Global Equities i vårt fondförsäkringsutbud.

  Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex MSCI World Index genom att huvudsakligen investera i amerikanska bolagsandelar (aktier) men även i andra globala aktier. Investeringsförvaltaren gör en gång i halvåret en kontroll av portföljen med avseende på de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Investeringsförvaltaren jämför regelbundet portföljen med relevanta observationslistor som tillhandahålls från tredje part.

  Fonden tillhör kategori 5 (på den sjugradiga riskskalan) eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.

  Du hittar mer information om Maj Invest Global Equities under vårt fondutbud.

 • SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Global Topp 100 och byter även namn på fonden till SPP Global Solutions. De ändrade fondbestämmelserna gäller från 7 februari 2018 och namnbytet genomförs 27 februari 2018.

  Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch eller region.
  Fondens innehav ska till minst 75 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
  Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.
  Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,95 procent av fondens värde.
  Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation går att nå.
  Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.
  Ingen av förändringarna påverkar fondens placeringsinriktning, risknivå eller den faktiska förvaltningsavgift som tas ut ur fonden.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 27 februari i fondlistan under vårt fondutbud.

 • Storebrand Indeks Norge finns i vårt fondförsäkringsutbud från och med 2 januari 2018. Fonden är en indexnära fond som har som mål att uppnå en värdeutveckling som följer Oslobörsens huvudindex (OSEBX). Innehavet kommer sträva efter att efterlikna detta index, samtidigt som fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak