Händelser i livet

Ibland löper livet på som förväntat och ibland tar det nya vägar. Oavsett hur det ser ut för dig kan små val nu göra stor skillnad i framtiden. Olika händelser i livet kan påverka din framtida ekonomi.