Ska du flytta utomlands?

Oavsett om du flyttar utomlands innan pension eller under tiden du får dina utbetalningar så finns självklart dina pensionspengar kvar. Vi får däremot inte längre dina kontaktuppgifter när du bor utanför Sverige – därför behöver du skicka in dessa till oss.

Hur påverkas pensionen vid flytt utomlands?

Oavsett om du flyttar utomlands innan pension eller under tiden du får dina utbetalningar kommer vi självklart att betala ut dina pensionspengarDet gäller både allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Men för att vi ska kunna fortsätta hålla kontakten med dig behöver vi få reda på att du har flyttat – du behöver därför meddela oss din nya adress.  

Vi drar normalt 30 procent inkomstskatt på din pensionsutbetalning. För vi ska kunna dra lägre skatt måste du säkerställa att vi får ett beslut om Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK-beslut) från Skatteverket. Det är viktigt att SPP står som utbetalare på underlaget.

Ska vi dra skatt enligt SINK-beslut eller jämkningsbeslut behöver du skicka beslutet till oss på adress:

SPP Pension & Försäkirng
Försäkringsutbetalning
105 39 Stockholm

För våra utlandsbosatta kunder får vi inte längre information om eventuellt dödsfall från Skatteverket. Därför behöver vi varje år säkerställa att du lever. Det gör kan vi göra på två olika sätt. 

Genom att hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten

För många av våra kunder, men inte alla, hämtar vi uppgifter om de levnadsintyg som Pensionsmyndigheten har begärt och fått in. Pensionsmyndigheten begär levnadsintyg för de personer de betalar allmän pension till.

Genom att skicka en begäran om levnadsintyg till dig

Har du fått en begäran om levnadsintyg måste det fyllas i och skickas in till oss. Om du redan har ordnat ett intyg för något annat bolag går det bra att skicka oss en kopia på det i stället.  

Vi behöver få ditt intyg senast tre månader efter att vi skickat begäran till dig. Får vi inget svar från dig stoppas dina utbetalningar. 

Har du BankID kan du enkelt fylla i och signera ditt levnadsintyg direkt här!

Om du flyttar utomlands eller byter adress när du bor utomlands anmäler du din nya adress direkt till oss. Vi behöver ett underlag från dig med följande uppgifter:

 • Namn 
 • Personnummer 
 • Ny adress 
 • Datum 
 • Underskrift 

Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm. 

Om du vill att din pension ska betalas ut till ett utländskt konto meddelar du det till oss genom att skicka ett underlag med följande uppgifter:

 • Namn 
 • Personnummer 
 • Bankens namn 
 • Bankens adress 
 • Bankens SWIFT-/BIC-nummer 
 • Kontonummer 
 • IBAN-nummer 
 • Datum 
 • Underskrift 

Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm. 

Pensionen betalas normalt ut i den valuta som är aktuell i det land du bor i, men du kan ändra det om du vill. Vi behöver då följande uppgifter från dig:

 • Namn 
 • Personnummer 
 • Valuta som du önskar
 • Datum 

Skicka uppgifterna till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm. 

Se till att vi kan nå dig!

Om du är ansluten till Kivra kommer de flesta av våra brev att skickas digitalt. Men det kan finnas anledningar för oss att kontakta dig via brev och då behöver vi din adress. 

Vill du kontrollera att vi har rätt adress till dig kan du logga in på spp.se. Där kan du också ange din e-postadress så att vi enkelt kan nå dig den vägen!