Fondhändelser 2019

 • 2019-12-10 - Alla SPP Fonders fonder blir fossilfria

  Sedan tidigare erbjöds 12 fossilfria fonder från SPP Fonder. Efter ändringen är nu samtliga av SPP Fonders fonder fossilfria.

  Fossilfria fonder går enkelt att söka ut i fondlistan på spp.se genom att trycka på hållbarhetsfliken eller genom att bocka i rutan "Visa fossilfria fonder".

  Vad innebär fossilfritt? Att man exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent* kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller är bolag med stora fossilreserver.

  *ENF (Etiska nämnden för fondmarknadsföring) tillåter inte att ett fondbolag skriver att något tagits bort till 100 procent.

 • 2019-12-10 - Fonden Lynx Dynamic blir fossilfri

  Lynx Dynamics Investeringskommitté, som ansvarar för portföljkonstruktion och riskallokering i fonden, har beslutat att exkludera de energikontrakt som handlas idag. Sedan tidigare finns ett beslut att inte handla kol. Beslutet grundas dels på analyser, där möjligheter och risker har undersökts, dels efter dialoger med ett antal distributörer på den svenska marknaden som strävar mot ett fossilfritt fondutbud.

  Följande terminskontrakt kommer att exkluderas från fortsatt handel i slutet av 2019:

  - Råolja (brent oil, crude oil)

  - Eldningsolja (heating oil)

  - Naturgas (natural gas)

  - Bensin (RBOB Gasoline)

  - Gasolja (gas oil)

  Mer om fonden kan du läsa i fondlistan på spp.se.

 • 2019-12-02 - Alfred Berg Fastighetsfond Norden byter namn

  Carnegie Fonder övertar Alfred Bergs svenska fondverksamhet. I samband med det byter Alfred Berg Fastighethetsfond Norden namn till Carnegie Fastighetsfond Norden. Detta innebär inte några förändringar gällande fondens förvaltning eller kostnader utan det är enbart namnet som ändras.

 • 2019-11-26 - Avgiftssänkning i fonden Enter Sverige

  SPP har omförhandlat avtalet med fondbolaget Enter och kan nu erbjuda våra kunder fonden Enter Sverige till förvaltningsavgiften 1,20% istället för 1,70%, som tidigare.

  Detta innebär att en ny andelsklass av fonden skapats med en lägre avgift och vi har flyttat över alla kunders innehav från den tidigare andelsklassen till den nya med lägre avgift. Själva överföringen har vi genomfört automatiskt för våra kunder under vecka 47 och den innebär inte någon avgift eller skattekonsekvens för dig som kund.

  I övrigt är det exakt samma fond som tidigare. Den gamla andelsklassen finns kvar och erbjuds hos andra leverantörer men vi på SPP Pension & Försäkring erbjuder numera enbart våra kunder andelsklassen med lägre avgift.

  Flytt har gjorts från: Enter Sverige Andelsklass A, ISIN SE0000813917, Förvaltningsavgift 1,70%

  Flytt har gjort till: Enter Sverige Andelsklass C, ISIN SE0010625756, Förvaltningsavgift 1,20%

 • 2019-11-26 - Nyhet i fondutbudet för ITP13 och ITP18

  Från och med 25 november 2019 ingår SPP Global Solutions i fondutbudet för avtalspension ITP13 samt ITP18.

  SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond som investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar normalt i mellan 60 till 80 hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som syftar till att nå de globala målen. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan sektorer, branscher och regioner och investerar både i lösningsbolag, men också i bolag med ett bredare uppdrag, konglomerat.

  Du hittar mer information om SPP Global Solutions i vår fondlista. För att se de rabatterade fondförvaltningsavgifterna väljer du att studera fondutbudet för antingen ITP13 eller ITP18.

 • 2019-11-11 - SPPs distributörsfondutbud: Cicero World 0-100 byter namn

  Cicero Fonder har beslutat att byta namn på fonden Cicero World 0-100 till Cicero Hållbar Mix. Namnbytet innebär inte några förändringar av fondens inriktning utan görs för att förtydliga fondens hållbara inriktning.

  Du hittar mer information på www.cicerofonder.se

 • 2019-11-08 - SPPs distributörsfondutbud: Naventi Global Företagsobligationsfond

  Från och med 8 november 2019 ingår Naventi Global Företagsobligationsfond i vårt distributörsfondutbud.

  Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar tillgångarna i räntebärande värdepapper utgivna av företag. Den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger vanligtvis inte fem år.

  Du hittar mer information om Naventi Global Företagsobligationsfond i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2019-10-17 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Cicero Sverige A

  Från och med 18 oktober 2019 ingår Cicero Sverige A i vårt distributörsfondutbud.

  Cicero Sverige A är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att med god riskspridning på 3 till 5 års sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger jämförelseindex för fonden som utgörs av OMXS30. 

  Du hittar mer information om Cicero Sverige A i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2019-10-07 - Parvest Aqua och Parvest Global Environment byter namn

  BNP Paribas Asset Management LU informerar om att fondbolaget bytt namn till BNP Paribas Funds. BNP Paribas Funds informerar även om namnbyte på följande fonder:

  • Parvest Aqua har bytt namn till BNP Paribas Aqua
  • Parvest Global Environment har bytt namn till BNP Paribas Global Environment


  Uppdaterade fondfaktablad (KIID) finns på respektive fond i vår fondlista under vårt fondutbud

 • 2019-10-01 - Monyx fonder i SPPs distributörsfondutbud byter namn

  Den 1 oktober 2019 byter Monyx fonder namn till följande:

  • Monyx Strategi Försiktig AC byter namn till Espiria Defensiv
  • Monyx Strategi Balanserad AC byter namn till Espiria Balanserad
  • Monyx Strategi Sverige/Världen AC byter namn till Espiria Sverige/Världen
  • Monyx Strategi Världen AC byter namn till Espiria Världen

  Inom kort kommer uppdaterad KIID att finnas i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2019-09-23 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Wellington Climate Strategy Fund

  Från och med 24 september 2019 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Wellington Climate Strategy Fund. Wellington Climate Strategy Fund är en global aktiefond som strävar efter långsiktig totalavkastning genom att främst investera i företag som investeringsförvaltaren anser tar itu med eller hjälper till att ta itu med miljömässig hållbarhet eller riskerna med klimatförändringar, genom produkter, tjänster eller kapital. Med hjälp av grundläggande bottom-up-analys fokuserar den på företag som kan kombinera miljöförvaltning med ekonomisk avkastning. Även om fonden inte är byggd utifrån något jämförelseindex kommer MSCI All Country World Index att fungera som referensindex.
   
  Du hittar mer information om Wellington Climate Strategy Fund i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2019-08-29 - Förändring i SPPs distributörsfondutbud: ODIN Fastighet C

  Från och med 1 september 2019 förändras den årliga förvaltningsavgiften för ODIN Fastighet C från 2 procent till 1,5 procent. 

  Du hittar mer information om ODIN Fastighet C under vårt fondutbud där du väljer Distributörsfondutbud.

 • 2019-08-27 – Cicero Focus A utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Cicero Fonder har beslutat att fusionera Cicero Focus A med en fond som inte erbjuds i SPPs fondutbud. Fusionen innebär att Cicero Focus A utgår ur SPPs distributörsfondutbud. Innehav i Cicero Focus A kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Carnegie Sverigefond A.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-08-15 - Morgan Stanley EMEA EUR utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Fonden stängs för nyteckning per den 20 augusti 2019. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden T. Rowe Price Emerging Markets USD den 18 september 2019.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-08-08 - Handelsbanken EMEA Tema utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag den 3 september 2019. Det är enbart försäkringar inom ITP13, PA03-11, KAP-KL12, SAF-LO09 och SAF-LO14 som har haft fonden i sitt utbud.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-08-02 - Ändringar PIMCO GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond Fund

  Från och med 2 augusti ändras PIMCO GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond Fund enligt nedan:                  

  • Byter namn till PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund
  • Index för att mäta duration och Value-at-Risk (VaR) ändras från “JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global adjusted for Socially Responsible Investment (SRI) filter” till “JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified”
  • Investeringspolicyn ändras till att integrera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer i en etisk gallringsprocess inför ett investeringsbeslut.

 • 2019-07-24 - Handelsbanken ändrar fondbestämmelser

  Handelsbanken har ändrat fondbestämmelser för flera utav sina fonder. Några utav dessa fonder  erbjuder vi dig som kund hos SPP Pension & Försäkring. Inga utav dessa ändringar påverkar fondernas förvaltningsavgifter.

  Fonderna med större ändringar som påverkar placeringsinriktningen:

  • Handelsbanken Latinamerikafond (Erbjuds i ordinarie fondutbudet, ITP13, SAF-LO09, SAF-LO14, PA03 och KAP-KL).

  Förändringen innebär att fonden nu tillämpar en tematisk investeringsstrategi. Se punkt 4 i bifogat underlag för mer information. Fonden byter även namn till Handelsbanken Latinamerika Tema för att namnet ska beskriva den nya tematiska investeringsstrategin.

  •Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond (erbjuds i ordinarie fondutbudet).

  Fonden får en tydligare placeringsunivers. Ändringen innebär ett förtydligande av placeringsuniverset gällande vilka bolag och marknader som fonden får investera i. Se mer i fondens fondbestämmelser. Fonden byter även namn till Handelsbanken Nordiska Småbolag.


  Fonder med mindre ändringar:

  • Handelsbanken Amerika Tema (erbjuds i ordinarie fondutbudet).

  • Handelsbanken Asien Tema (erbjuds i ITP13, ITP18 och SAF-LO14).

  • Handelsbanken Europa Selektiv (erbjuds i ITP13, och SAF-LO14)

  • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (erbjuds i SAF-LO14, ITP13 och ITP18

 • 2019-07-24 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Partners Group Listed Infrastructure

  Från och med 24 juli 2019 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med en infrastrukturfond. Fonden Partners Group Listed Infrastructure investerar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar respektive investerar i sådana över hela världen, dock främst USA. Fonden drar nytta av den ekonomiska megatrend som är associerad med utveckling av infrastruktur i industrialiserade länder samt i utvecklingsländer. Fonden är aktivt förvaltad och investerar i cirka 100 företag ur ett univers på över 280 företag.

  Du hittar mer information om Partners Group Listed Infrastructure i vår fondlista under vårt fondutbud.

  Vad är infrastruktur? 

  Infrastruktur är allmänna servicesystem som fokuserar på att producera grundläggande tjänster för samhället. Traditionellt har det varit samhällsägt men som under de senaste årtiondena privatiserats runt om i världen. Oftast går de under benämningen allmännyttiga bolag, på engelska utilities. Traditionella infrastrukturverksamheter är elförsörjning, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag - alltså det som krävs för att ett samhälle ska fungera. Modern infrastruktur innefattar bland annat även satellitsystem, infrastruktur för internet samt master och antenner för TV och radio. 

 • 2019-07-12 - Ändringar i SPPs distributörsfondutbud: Coeli Total

  Från och med 5 augusti 2019 ändrar Coeli Total sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • 2019-07-12 - Ändringar i SPPs distributörsfondutbud: Eligo Strategifond Offensiv

  Från och med 5 augusti 2019 ändrar Eligo Strategifond Offensiv sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • 2019-07-12 - Ändringar i SPPs distributörsfondutbud: NCAM Balanserad

  Från och med 5 augusti 2019 ändrar NCAM Balanserad sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • 2019-06-03 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Navigera Classic 20

  Från och med den 3 juni 2019 ingår Navigera Classic 20 i vårt distributörsfondutbud.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktie- och räntefonder samt i alternativa investeringar. Placeringar sker utan geografiska begränsningar. Ränteexponeringen uppgår normalt till 70 procent, aktieexponeringen till 20 procent och exponeringen mot alternativa investeringar uppgår normalt till 10 procent av fondens värde.

  Du hittar mer information om Navigera Classic 20 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2019-05-21 - SPP Företagsobligationsfond ändrar namn och fondbestämmelser

  Från och med 22 maj 2019 byter SPP Företagsobligationsfond namn till SPP FRN Företagsobligationsfond samt ändrar fondbestämmelser. 

  De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 22 maj 2019 på www.sppfonder.se. Förändringen påverkar inte fondens faktiska placeringsinriktning, risknivå eller den avgift som tas ut. Kunder som berörs av detta behöver inte göra något med anledning av dessa förändringar.

  Namnändringen genomförs för att förtydliga vilken typ av värdepapper fonden investerar i. FRN betyder Floating Rate Note, det vill säga obligationer med rörlig ränta. Det kan exempelvis innebära att ett räntepapper med 5 års löptid har en ränta som ändras var tredje månad. En ökad marknadsränta genererar därmed en högre framtida avkastning för innehavaren av ett sådant räntepapper till skillnad mot andra obligationer som påverkas negativt om räntan stiger. 

 • 2019-04-02 - Proaktiv 80 PM - B utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i Proaktiv 80 PM – B kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 50.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-04-02 - Proaktiv 75 PM - B utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i Proaktiv 75 PM – B kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 80.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-03-22 - Granit Fonders fonder utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Granit Fonder har beslutat att avveckla sina fonder samt att innehavet i fonderna ska fusioneras med fonden Sensor Sverige Select. På SPPs distributörsfondutbud berörs fonderna Granit Basfonden, Granit Global 85, Granit Trend 100 och Granit Trend 50.

  Befintligt kapital och eventuella premier i dessa fonder överförs därmed till Sensor Sverige Select.

   Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-03-22 - Viking Fonder Sverige utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Fonden Viking Fonder Sverige avvecklas och fusioneras med fonden Cicero Focus.

  Befintligt kapital och eventuella premier i Viking Fonder Sverige överförs därmed till Cicero Focus.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-03-13 - Ascensus fonder i SPPs distributörsfondutbud byter namn

  Ascensus tre fonder Balanserad, Offensiv och Trend har bytt namn och förvaltare enligt följande:

  • SEF Ascensus Balanserad byter namn till SEF NCAM Balanserad. Ny förvaltare blir Nordic Cross.
  • SEF Ascensus Offensiv byter namn till SEF Eligo Strategifond Offensiv. Ny förvaltare blir Eligo.
  • SEF Ascensus Trend byter namn till SEF Coeli Total. Ny förvaltare blir Coeli.

  Fondernas placeringsinriktning och historik är oförändrade.

 • 2019-02-25 - IKC Global Brand utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  IKC Fonder har beslutat att lägga ner fonden IKC Global Brand. Befintligt kapital kommer istället att placeras enligt följande:

  4 mars: IKC Global Brand ersätts av IKC 0-100

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  I brev som skickats ut till berörda kunder framgick att bytet av IKC Global Brand till IKC 0-100 skulle genomföras 28 februari. Bytet har blivit framskjutet med två handelsdagar och genomförs istället 4 mars.

 • 2019-02-25 - IKC 0-50 utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  IKC Fonder har beslutat att lägga ner fonden IKC 0-50. Befintligt kapital kommer istället att placeras enligt följande:

  26 februari: IKC 0-50 ersätts av IKC Taktisk Allokering 0-50

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-02-19 - Cicero Världen utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Cicero Fonder har beslutat att fusionera fonden Cicero Världen med fonden Cicero World 0-100. Befintligt kapital samt eventuella premier i Cicero Världen överförs därmed till Cicero World 0-100.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?