Fondhändelser 2016

 • 2016-11-28 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Morgan Stanley Global High Yield har stängts för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  Fonden utgår ur fondutbudet under vecka 48. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden UBAM Global High Yield. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • 2016-11-10 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Nästa vecka genomförs en mindre förändring i fondförsäkringsutbudet då vi byter andelsklass i Invesco Global Real Estate från en utdelande till en icke utdelande andelsklass. Det innebär ingen förändring i vare sig placeringsinriktning eller avgifter för dig som kund. Kunder med innehav i fonden kommer att omplaceras till den nya andelsklassen den 22 november.

 • 2016-09-06 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 9 september stängs Catella Hedgefond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  Catella Hedgefond utgår ur fondförsäkringsutbudet under vecka 37. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden Norron Target. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

  Den 15 september stängs JP Morgan Japan Advantage för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  JP Morgan Japan Advantage utgår ur fondförsäkringsutbudet under vecka 38. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden Eastspring Japan Dynamic. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2016-04-19 - Ny fossilfri fond i fondutbudet

  Från och med idag är SPP Global Plus tillgänglig i fondförsäkringsutbudet. SPP Global Plus är en fossilfri, indexnära aktiefond som investerar globalt och brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna. Fonden optimerar urvalet av bolag som rankas högt inom hållbarhet baserat på koncerners modell för hållbarhetsrating. I den rangordnas bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, hållbar verksamhet/drift samt finansiell stabilitet.

 • 2016-03-18 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Följande fonder är stängda för nyteckning i SPPs fondförsäkringsutbud:

  • SPP Bygga
  • SPP Leva

  SPP Fonder har beslutat att fonden SPP Bygga ska läggas samman, fusioneras, med SPP Aktiefond Global samt att SPP Leva ska fusioneras med SPP Företagsobligationsfond. De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. Sista dag att själv byta till annan fond än ersättningsfonderna är den 12 april.

 • 2016-01-18 - Placeringsinriktningen breddas för SEB Likviditetsfond

  Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Likviditetsfond SEK. Förändringarna som träder i kraft den 18 januari 2016, innebär att fondens placeringsinriktning breddas och att den högsta tillåtna förvaltningsavgiften sänks.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?