Fondhändelser 2015

 • 2015-12-30 - DNB överlåter fondförvaltning till Öhman

  Öhman Fonder kommer från och med 1 januari 2016 att ta över förvaltningen av DNBs fonder, DNB Småbolagsfond och DNB Sweden Micro Cap.

  I samband med överlåtelsen kommer fondernas namn ändras till Öhman Småbolagsfond och Öhman Sweden Micro Cap.

 • 2015-12-07 - Stängd fond för nyteckning

  Den 14 december stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Fidelity China Focus EUR

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av januari 2016. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (First State China Focus USD). De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-10-15 - Ändringar fondbestämmelser Placerum fond-i-fond

  Placerum har justerat fondbestämmelserna för fonderna Placerum Balanserad och Placerum Dynamisk. Ändringarna träder i kraft den 19 oktober.

  Placerum Balanserad

  Från och med den 19 oktober ska fondens normalfördelning mellan aktier och ränta utgöras av 40% aktiefonder och 60% ränteinstrument. Tidigare fördelning var 50% aktiefonder och 50% ränteinstrument. Förändringen avser således endast allokeringen under normala marknadsomständigheter. Fonden har alltjämt mandat att variera andelen aktier mellan 0-75% utifrån rådande marknadsförutsättningar.

  Placerum Dynamisk

  Från och med den 19 oktober ska fondens normalfördelning mellan aktier och ränta utgöras av 90% aktiefonder och 10% ränteinstrument. Tidigare fördelning var 100% aktiefonder. Förändringen avser således endast allokeringen under normala marknadsomständigheter. Fonden har alltjämt mandat att variera andelen aktier mellan 0-100% utifrån rådande marknadsförutsättningar.

 • 2015-10-20 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 21 oktober stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Odin Offshore

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av november. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (Blackrock World Energy). De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-09-30 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 2 oktober stängs följande fond för nyteckning i vårt ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Blackrock World Mining USD

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i mitten av november. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (T.Rowe Price Global Natural Resources USD). Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-09-28 - Cicero World 0-80 fusioneras med Cicero World 0-100

  Den 20 november 2015 kommer Cicero World 0-80 och Cicero 0-100 att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero World 0-80 kommer att gå upp i Cicero 0-100 och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero World 0-80 kommer få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna i Cicero World 0-80 till och med den 19 november 2015.

  För mer information se www.cicerofonder.se under Senaste nyheter

 • 2015-08-28 - Vattenfond nyhet i fondutbudet

  Vatten är en knapp resurs och en av de största riskerna för hållbar samhällsutveckling, således en bransch där vi kommer att se en stor tillväxt framöver. Fonden Parvest Aqua investerar i företag med verksamhet inom exempelvis vattenrening, vatteneffektivisering och vattenförsörjning och är från och med idag tillgänglig i vårt fondutbud. Förvaltningen av fonden är aktiv med en koncentrerad portfölj på ungefär 50 bolag från hela världen.

 • 2015-06-03 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 3 juni stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Fidelity EMEA

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i början av juli. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-05-27 - Ny flexibel räntefond i fondutbudet

  Från och med den 28 maj är JP Morgan Global Bond Opportunities (SEK-hedge) tillgänglig både i SPPs fondförsäkringsutbud och inom Investeringssparkonto (ISK).

  Fonden investerar globalt över hela spektret av ränteinstrument, som omfattar både statsobligationer och företagsobligationer, och strävar efter att ge en effektiv exponering mot de mest attraktiva segmenten på räntemarknaden. Portföljen byggs upp med ett flexibelt synsätt som gör det möjligt att röra sig mellan olika typer av räntebärande värdepapper och investera i de möjligheter som förvaltarna tror ger bäst avkastning för stunden.

  Fondens investeringar valutasäkras till svenska kronor.

 • 2015-05-05 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 5 maj stänger följande fond för nyteckning i SPPs upphandlade fondutbud för tjänstepension inom SAF-LO 2009 (avtal tecknade mellan 2009 och 2013):

  • BlackRock New Energy

  Fonden utgår ur fondutbudet i mitten av juni. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. 

 • 2015-04-02 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Den 8 april stängs följande fonder för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud samt i de upphandlade utbuden för tjänstepension inom ITP 2013 och SAF-LO 2014:

  • Handelsbanken Norden Aggressiv (ordinarie)
  • Schroder QEP Global Core (ITP och SAF-LO)

  Fonderna utgår ur fondförsäkringsutbudet i mitten av maj. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. 

 • 2015-03-31 - Storebrand Global Multifaktor lanserad i Sverige

  Storebrand Global Multifaktor investerar globalt på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag genom en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden är bransch- och regionneutral och investerar normalt i 250-300 medelstora och stora bolag. Fonden förvaltas i enlighet med Storebrands principer för hållbara investeringar.

 • 2015-03-29 - Förändring och namnbyte i JP Morgan Japan 50

  För att öka flexibiliteten i förvaltningen har JP Morgan beslutat att ändra antalet bolag som fonden kan investera i från cirka 50 stycken till ungefär 40-70 stycken.

  I samband med det ändras även namnet på fonden till JP Morgan Japan Advantage. Förändringarna träder i kraft den 1 april.

 • 2015-03-04 - Lansering av SPP Grön Obligationsfond

  Från och med idag är SPP Grön Obligationsfond tillgänglig inom Investeringssparkonto (ISK) och fondförsäkring.

  SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som har som mål att med god riskspridning nå en bra värdetillväxt över tid genom att placera i så kallade gröna obligationer. Fonden är den första i Europa i sitt slag. Gröna obligationer definieras som obligationer med uttalande hållbarhetsteman som har en positiv effekt på miljö och samhälle.Obligationerna investerar i projekt inom bland annat förnyelsebar energi, hållbar avfallshantering, vattenrening och dricksvattenförsörjning.

  Placeringarna sker i huvudsak i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor, men fonden placerar även i räntebärande värdepapper i annan valuta. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor.

 • 2015-02-03 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 3 februari stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud och i SAF-LO 2009:

  • Handelsbanken IT-fond

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av februari. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-01-07 - Wellingtion inför "swing pricing"

  Den 20 januari 2015 inför fondbolaget Wellington "swing pricing" på fonden Wellington Global Health Care USD. Syftet med "swing pricing" är att utjämna orättvisor som kan uppstå när enskilda aktörer handlar ofta och med stora volymer som kan påverka andra befintliga sparare i form av merkostnader som handeln medför.

  "Swing pricing" innebär att fondkursen justeras de dagar då nettoköp eller nettoförsäljning överstiger en viss förutbestämd nivå.  Justeringen medför att de investerare som skapar transaktionskostnaderna får stå för dem, genom att mellanskillnaden tillförs fonden och på så sätt kompenserar de befintliga andelsägarna.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?