Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Fondhändelser 2020

 • 2020-08-20 - Storebrand Global Multifactor utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Global Multifactor Plus den 22 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2020-08-14 - JPM Global Bond Opportunities utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden JPM Global Bond Opportunities Sustainable den 17 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2020-08-07 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: SPP High Yield Företagsobligation

  Från och med 7 augusti 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med SPP High Yield Företagsobligation.

  SPP High Yield Företagsobligation är en hållbar aktivt förvaltad företagsobligationsfond som investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk.

  Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP High Yield Företagsobligation i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-31 – Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Nordea Realräntefond SEK

  Från och med 31 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Nordea Realräntefond.

  Fonden placerar i räntebärande värdepapper och andra ränteinstrument. Placeringarna allokeras i första hand i av svenska staten emitterade realränteobligationer. Fonden kan även placera i ränteinstrument som emitteras av Sverige eller andra OECD-länder, kommuner, offentliga samfund, svenska eller europeiska kreditinstitut eller företag med en god rating.

  Du hittar mer information om Nordea Realräntefond i vår fondlista.

 • 2020-07-24 – Nyhet i fondförsäkringsutbudet: T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity

  Från och med 24 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity.

  Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag i Asien (utom Japan).

  Du hittar mer information om T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-10 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR A Acc

  Från och med 10 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora bolag inom olika sektorer och som omsätts på en eller flera av de officiella fondbörserna i Japan.

  Du hittar mer information om BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund  i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-01 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Dynamica 80 Global

  Från och med den 1 juli ingår Navigeras nya fond Dynamica 80 Global i vårt distributörsfondutbud. För mer information om fonden, se fondlistan och välj utbud: Distributörsfonder.

 • 2020-06-30 - Avgiftssänkning i SPP Mix 20 och SPP Mix 50

  Per den 30 juni 2020 ändras de årliga förvaltningsavgifterna för SPP Mix 20 och SPP Mix 50. SPP Mix 20 sänks från 0,79% till 0,60% och SPP Mix 50 sänks från 0,79% till 0,70%.

  Prissänkningen innebär även att priset för SPP SparaSäkra förändras. Det nya totalpriset för SPP SparaSäkra kan vara högst 0,99 procent per år och lägst 0,60 procent per år.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-05-13 – Förändringar gällande Vanguard SRI Global Stock Fund

  Per den 13 maj 2020 ändras index för Vanguard SRI Global Stock Fund från FTSE Developed Index till FTSE Developed All Cap ex. Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index.

  Med anledning av ändringen byter fonden namn till Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-02-13 - Avgiftssänkning i Carnegie Fastighetsfond

  Carnegie Fastighetsfond ändrar avgift från 1,75% till 1,60% per 1 mars 2020.

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-02-03 - Avgiftssänkning i Swedbank Robur Realräntefond

  Swedbank Robur Realräntefond ändrar avgift från 0,50% till 0,30% per 1 februari 2020. 

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-01-22 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Storebrand Norge Fossilfri

  Från och med 22 januari 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Norge Fossilfri. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på Oslobörsen. Fonden är stilneutral och investerar diversifierat inom olika sektorer. Eftersom fonden är fossilfri avstår den från att investera i bolag som har huvudverksamhet knuten till olje- och gasutvinning samt annan relaterad verksamhet. Fonden följer även Storebrandstandarden för hållbara investeringar.

  Storebrand Norge Fossilfri har som mål att uppnå långsiktig meravkastning jämfört sitt referensindex, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondens investeringar baseras på en grundlig fundamentalanalys som bland annat innebär värdering av nyckeltal, bolagets verksamhet, ledning/styrelse, framtidsutsikter och marknadsposition.

  Du hittar mer information om Storebrand Norge Fossilfri i vår fondlista under vårt fondutbud.

Tidigare fondhändelser

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?