Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Fondhändelser

 • 2017-04-20 - BlackRock Global Small Cap utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Mercer Global Small Cap den 18 maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2017-03-07 - Handelsbanken Asienfond byter namn till Handelsbanken Asien Tema

  Förändringen innebär bara namnbyte och påverkar varken fondens placeringsinriktning eller risknivå. Ändringen sker den 8 mars.

 • 2017-02-24 - Nyhet i fondutbudet: Norron Select

  Från och med idag finns fonden Norron Select i fondförsäkringsutbudet.

  Norron Select är en lång/kort hedgefond som förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5-15% och normalt under 10%, där just variationen i risktagande är ett viktigt inslag. Fondens investeringar koncentreras främst till aktier i likvida nordiska storbolag.

  Norron Select förvaltas av samma team som Norron Target som sedan tidigare finns i vårt fondförsäkringsutbud.

  Norron Target har en målsatt volatilitet på runt 3-5% och består av både ränte- och aktieplaceringar. 

 • 2017-02-15 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden T. Rowe Price Emerging Markets USD den 16 mars. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema kommer däremot inte att bytas ut i de upphandlade försäkringarna inom ITP13 samt SAF-LO14. I dessa avtal är det framförhandlat en lägre förvaltningsavgift på fonden och fonden kommer ligga kvar.

  Standard Life GARS utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Aviva Multi-Strategy Target Return den 21 mars. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2017-01-11 - Förändingar i fondförsäkringsutbudet

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero 0-40 slås samman med Cicero 0-50. Samma datum kommer även Cicero World Wide Offensiv slås samman med Cicero Världen.

  Cicero 0-40 och Cicero 0-50

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero 0-40 och Cicero 0-50 att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero 0-40 kommer att gå upp i Cicero 0-50 och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero 0-40 kommer få nya andelar i Cicero 0-50, motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  Fonderna har samma geografiska placeringsinriktning. Skillnaden består i att Cicero 0-40 har mandat att allokera upp till 40% aktieexponering medan Cicero 0-50 har ett mandat att allokera upp till 50% aktieexponering.

  Cicero World 0-40 och Cicero World 0-50 har riskklass 3. Båda fonderna har låg risk och risken har historiskt varit något högre i Cicero World 0-50 än vad den har varit i Cicero World 0-40.

  Förvaltningsavgiften i Cicero World 0-40 är 1,9% och i Cicero World 0-50 är den 2,1%.

  Med anledning av fusionen kommer kunder med innehav i Cicero 0-40 hos SPP Pension & Försäkring AB (publ) att omplaceras till Cicero 0-50 den 7 februari.

  Sista dag att själv byta till annan fond än Cicero 0-50 är den 31 januari.

  Mer information hittar du här i informationsbrevet från Cicero Fonder AB.

  Cicero World Wide Offensive och Cicero Världen

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero World Wide Offensiv kommer att gå upp i Cicero Världen och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero World Wide Offensiv kommer få nya andelar i Cicero Världen, motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  Fonderna har samma geografiska placeringsinriktning. Skillnaden består i att Cicero World Wide Offensiv är en aktivt förvaltad global allokeringsfond med mandat att allokera 50-150% i aktierelaterade instrument utifrån förvaltarens marknadsbedömning medan Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva passiva instrument.

  Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen, har riskklass 5. Båda fonderna har medelhög risk och risken väntas bli något lägre i Cicero Världen än Cicero World Wide Offensiv.

  Förvaltningsavgiften är 2,5% i både Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen.

  Med anledning av fusionen kommer kunder med innehav i fonden hos SPP Pension & Försäkring AB (publ) att omplaceras till Cicero Världen den 8 februari.

  Sista dag att själv byta till annan fond än Cicero Världen är den 31 januari 2017.

  Mer information hittar du här i informationsbrevet från Cicero Fonder AB.

 • 2016-11-28 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Morgan Stanley Global High Yield har stängts för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  Fonden utgår ur fondutbudet under vecka 48. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden UBAM Global High Yield. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • 2016-11-10 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Nästa vecka genomförs en mindre förändring i fondförsäkringsutbudet då vi byter andelsklass i Invesco Global Real Estate från en utdelande till en icke utdelande andelsklass. Det innebär ingen förändring i vare sig placeringsinriktning eller avgifter för dig som kund. Kunder med innehav i fonden kommer att omplaceras till den nya andelsklassen den 22 november.

 • 2016-09-06 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 9 september stängs Catella Hedgefond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  Catella Hedgefond utgår ur fondförsäkringsutbudet under vecka 37. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden Norron Target. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

  Den 15 september stängs JP Morgan Japan Advantage för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  JP Morgan Japan Advantage utgår ur fondförsäkringsutbudet under vecka 38. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden Eastspring Japan Dynamic. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2016-04-19 - Ny fossilfri fond i fondutbudet

  Från och med idag är SPP Global Plus tillgänglig i fondförsäkringsutbudet. SPP Global Plus är en fossilfri, indexnära aktiefond som investerar globalt och brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna. Fonden optimerar urvalet av bolag som rankas högt inom hållbarhet baserat på koncerners modell för hållbarhetsrating. I den rangordnas bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, hållbar verksamhet/drift samt finansiell stabilitet.

 • 2016-03-18 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Följande fonder är stängda för nyteckning i SPPs fondförsäkringsutbud:

  • SPP Bygga
  • SPP Leva

  SPP Fonder har beslutat att fonden SPP Bygga ska läggas samman, fusioneras, med SPP Aktiefond Global samt att SPP Leva ska fusioneras med SPP Företagsobligationsfond. De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. Sista dag att själv byta till annan fond än ersättningsfonderna är den 12 april.

 • 2016-01-18 - Placeringsinriktningen breddas för SEB Likviditetsfond

  Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Likviditetsfond SEK. Förändringarna som träder i kraft den 18 januari 2016, innebär att fondens placeringsinriktning breddas och att den högsta tillåtna förvaltningsavgiften sänks.

 • 2015-12-30 - DNB överlåter fondförvaltning till Öhman

  Öhman Fonder kommer från och med 1 januari 2016 att ta över förvaltningen av DNBs fonder, DNB Småbolagsfond och DNB Sweden Micro Cap.

  I samband med överlåtelsen kommer fondernas namn ändras till Öhman Småbolagsfond och Öhman Sweden Micro Cap.

 • 2015-12-07 - Stängd fond för nyteckning

  Den 14 december stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Fidelity China Focus EUR

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av januari 2016. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (First State China Focus USD). De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-10-20 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 21 oktober stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Odin Offshore

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av november. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (Blackrock World Energy). De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-10-15 - Ändringar fondbestämmelser Placerum fond-i-fond

  Placerum har justerat fondbestämmelserna för fonderna Placerum Balanserad och Placerum Dynamisk. Ändringarna träder i kraft den 19 oktober.

  Placerum Balanserad

  Från och med den 19 oktober ska fondens normalfördelning mellan aktier och ränta utgöras av 40% aktiefonder och 60% ränteinstrument. Tidigare fördelning var 50% aktiefonder och 50% ränteinstrument. Förändringen avser således endast allokeringen under normala marknadsomständigheter. Fonden har alltjämt mandat att variera andelen aktier mellan 0-75% utifrån rådande marknadsförutsättningar.

  Placerum Dynamisk

  Från och med den 19 oktober ska fondens normalfördelning mellan aktier och ränta utgöras av 90% aktiefonder och 10% ränteinstrument. Tidigare fördelning var 100% aktiefonder. Förändringen avser således endast allokeringen under normala marknadsomständigheter. Fonden har alltjämt mandat att variera andelen aktier mellan 0-100% utifrån rådande marknadsförutsättningar.

 • 2015-09-30 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 2 oktober stängs följande fond för nyteckning i vårt ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Blackrock World Mining USD

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i mitten av november. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (T.Rowe Price Global Natural Resources USD). Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-09-28 - Cicero World 0-80 fusioneras med Cicero World 0-100

  Den 20 november 2015 kommer Cicero World 0-80 och Cicero 0-100 att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero World 0-80 kommer att gå upp i Cicero 0-100 och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero World 0-80 kommer få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna i Cicero World 0-80 till och med den 19 november 2015.

  För mer information se www.cicerofonder.se under Senaste nyheter

 • 2015-08-28 - Vattenfond nyhet i fondutbudet

  Vatten är en knapp resurs och en av de största riskerna för hållbar samhällsutveckling, således en bransch där vi kommer att se en stor tillväxt framöver. Fonden Parvest Aqua investerar i företag med verksamhet inom exempelvis vattenrening, vatteneffektivisering och vattenförsörjning och är från och med idag tillgänglig i vårt fondutbud. Förvaltningen av fonden är aktiv med en koncentrerad portfölj på ungefär 50 bolag från hela världen.

 • 2015-06-03 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 3 juni stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Fidelity EMEA

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i början av juli. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-05-27 - Ny flexibel räntefond i fondutbudet

  Från och med den 28 maj är JP Morgan Global Bond Opportunities (SEK-hedge) tillgänglig både i SPPs fondförsäkringsutbud och inom Investeringssparkonto (ISK).

  Fonden investerar globalt över hela spektret av ränteinstrument, som omfattar både statsobligationer och företagsobligationer, och strävar efter att ge en effektiv exponering mot de mest attraktiva segmenten på räntemarknaden. Portföljen byggs upp med ett flexibelt synsätt som gör det möjligt att röra sig mellan olika typer av räntebärande värdepapper och investera i de möjligheter som förvaltarna tror ger bäst avkastning för stunden.

  Fondens investeringar valutasäkras till svenska kronor.

 • 2015-05-05 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 5 maj stänger följande fond för nyteckning i SPPs upphandlade fondutbud för tjänstepension inom SAF-LO 2009 (avtal tecknade mellan 2009 och 2013):

  • BlackRock New Energy

  Fonden utgår ur fondutbudet i mitten av juni. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. 

 • 2015-04-02 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Den 8 april stängs följande fonder för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud samt i de upphandlade utbuden för tjänstepension inom ITP 2013 och SAF-LO 2014:

  • Handelsbanken Norden Aggressiv (ordinarie)
  • Schroder QEP Global Core (ITP och SAF-LO)

  Fonderna utgår ur fondförsäkringsutbudet i mitten av maj. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. 

 • 2015-03-31 - Storebrand Global Multifaktor lanserad i Sverige

  Storebrand Global Multifaktor investerar globalt på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag genom en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden är bransch- och regionneutral och investerar normalt i 250-300 medelstora och stora bolag. Fonden förvaltas i enlighet med Storebrands principer för hållbara investeringar.

 • 2015-03-29 - Förändring och namnbyte i JP Morgan Japan 50

  För att öka flexibiliteten i förvaltningen har JP Morgan beslutat att ändra antalet bolag som fonden kan investera i från cirka 50 stycken till ungefär 40-70 stycken.

  I samband med det ändras även namnet på fonden till JP Morgan Japan Advantage. Förändringarna träder i kraft den 1 april.

 • 2015-03-04 - Lansering av SPP Grön Obligationsfond

  Från och med idag är SPP Grön Obligationsfond tillgänglig inom Investeringssparkonto (ISK) och fondförsäkring.

  SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som har som mål att med god riskspridning nå en bra värdetillväxt över tid genom att placera i så kallade gröna obligationer. Fonden är den första i Europa i sitt slag. Gröna obligationer definieras som obligationer med uttalande hållbarhetsteman som har en positiv effekt på miljö och samhälle.Obligationerna investerar i projekt inom bland annat förnyelsebar energi, hållbar avfallshantering, vattenrening och dricksvattenförsörjning.

  Placeringarna sker i huvudsak i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor, men fonden placerar även i räntebärande värdepapper i annan valuta. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor.

 • 2015-02-03 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 3 februari stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud och i SAF-LO 2009:

  • Handelsbanken IT-fond

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av februari. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-01-07 - Wellingtion inför "swing pricing"

  Den 20 januari 2015 inför fondbolaget Wellington "swing pricing" på fonden Wellington Global Health Care USD. Syftet med "swing pricing" är att utjämna orättvisor som kan uppstå när enskilda aktörer handlar ofta och med stora volymer som kan påverka andra befintliga sparare i form av merkostnader som handeln medför.

  "Swing pricing" innebär att fondkursen justeras de dagar då nettoköp eller nettoförsäljning överstiger en viss förutbestämd nivå.  Justeringen medför att de investerare som skapar transaktionskostnaderna får stå för dem, genom att mellanskillnaden tillförs fonden och på så sätt kompenserar de befintliga andelsägarna.


Gillar du den här sidan?