Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Fondhändelser 2021

 • 2021-04-26 - Pictet Russia Index utgår ur Brummers fondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Vanguard Emerging Markets den 5 maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-04-26 Coeli Potential utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Coeli Global Selektiv den 29 april. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-04-09 - SPP Fonder ändrar beräkningstidpunkt av samtliga fonder

  Det innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden.
  Det underlättar bland annat jämförelse av fondernas utveckling relativt deras jämförelseindex. Skillnaden är att handeln av fondandelar sker till slutkursvärdering istället för som tidigare värdering under dagen (16:00), och att publicering av NAV kommer att ske först efterföljande morgon.

 • 2021-04-08 - Invesco Global Real Estate Securities byter namn

  Från och med 8 april 2021 byter Invesco Global Real Estate Securities namn till Invesco Responsible Global Real Assets Fund.

  Namnbytet sker till följd av att fondens placeringsmandat har utökats till att även inkludera råvaror och infrastruktur utöver det tidigare mandatet fastigheter.

  Dessa förändringar påverkar ej fondens avgift. Uppdaterat fondprospekt och fondfaktablad (KIID) finns tillgängligt för fonden i vår fondlista.

 • 2021-03-25 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Coeli Global Selektiv

  Från och med 25 mars 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Coeli Global Selektiv.

  Coeli Global Selektivs mål är att skapa en långsiktig god kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av normalt 25-35 utvalda globala aktier.

  Du hittar mer information om Coeli Global Selektiv i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-03-19 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Comgest Growth Europe Plus

  Från och med 19 mars 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Comgest Growth Europe Plus.

  Fonden investerar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet i Europa eller som är garanterade av europeiska regeringar.

  Du hittar mer information om Comgest Growth Europe Plus i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-03-17 - SPP Global Multifactor Plus byter namn till SPP Global Multifactor.

  Inga andra ändringar sker för fonden och fondens placeringsinriktning har inte förändrats.

  Uppdaterat fondfaktablad (KIID) finns i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-03-01 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Comgest Growth Japan JPY Acc

  Från och med 1 mars 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Comgest Growth Japan JPY Acc.

  Fonden investerar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som är noterade eller omsätts på reglerade marknader och som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet i Japan.

  Du hittar mer information om Comgest Growth Japan JPY Acc i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-18 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: AB Concentrated Global Equity

  Från och med 18 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med AB Concentrated Global Equity.

  Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i aktier i ett begränsat antal företag runtom i världen. Fonden siktar på att investera i aktier i företag som har potential att uppnå överlägsen vinsttillväxt. Fonden kan också komma att investera i tillväxtmarknadsländer.

  Du hittar mer information om AB Concentrated Global Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-17 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Storebrand Fornybar Energi

  Från och med 17 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Fornybar Energi.

  Fonden investerar i hållbara företag som bidrar till att lösa globala klimatutmaningar och har sina primära aktiviteter inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att använda och distribuera förnybar energi. Fonden kan också investeras i företag som bidrar till minskad energiförbrukning. Fonden investerar i företag med olika typer av teknik, tjänster och lösningar och i stort sett inom olika delar av värdekedjor. Sådana företag kännetecknas av höga förväntningar på framtida resultat och hög risk för prisförändringar och fonden kommer därför att ha en större risk än breda globala aktiefonder.

  Du hittar mer information om Storebrand Fornybar Energi i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: TIN Ny Teknik A

  Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med TIN Ny Teknik.

  Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning.

  Du hittar mer information om TIN Ny Teknik i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-02-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: ODIN Small Cap C

  Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med ODIN Small Cap C.

  Fonden är en värdepappersfond och fondens medel ska placeras i små och medelstora företag baserade i Norden med tonvikt på Sverige och vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats inom EES.

  Du hittar mer information om ODIN Small Cap C i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?