Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Fondhändelser 2021

 • 2021-02-18 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: AB Concentrated Global Equity

  Från och med 18 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med AB Concentrated Global Equity.

  Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i aktier i ett begränsat antal företag runtom i världen. Fonden siktar på att investera i aktier i företag som har potential att uppnå överlägsen vinsttillväxt. Fonden kan också komma att investera i tillväxtmarknadsländer.

  Du hittar mer information om AB Concentrated Global Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-17 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Storebrand Fornybar Energi

  Från och med 17 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Fornybar Energi.

  Fonden investerar i hållbara företag som bidrar till att lösa globala klimatutmaningar och har sina primära aktiviteter inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att använda och distribuera förnybar energi. Fonden kan också investeras i företag som bidrar till minskad energiförbrukning. Fonden investerar i företag med olika typer av teknik, tjänster och lösningar och i stort sett inom olika delar av värdekedjor. Sådana företag kännetecknas av höga förväntningar på framtida resultat och hög risk för prisförändringar och fonden kommer därför att ha en större risk än breda globala aktiefonder.

  Du hittar mer information om Storebrand Fornybar Energi i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: TIN Ny Teknik A

  Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med TIN Ny Teknik.

  Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning.

  Du hittar mer information om TIN Ny Teknik i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-02-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: ODIN Small Cap C

  Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med ODIN Small Cap C.

  Fonden är en värdepappersfond och fondens medel ska placeras i små och medelstora företag baserade i Norden med tonvikt på Sverige och vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats inom EES.

  Du hittar mer information om ODIN Small Cap C i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?