Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Fondhändelser 2020

 • Nyhet fondförsäkringsutbudet: BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR A Acc

  Från och med 10 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora bolag inom olika sektorer och som omsätts på en eller flera av de officiella fondbörserna i Japan.

  Du hittar mer information om BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund  i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-01 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Dynamica 80 Global

  Från och med den 1 juli ingår Navigeras nya fond Dynamica 80 Global i vårt distributörsfondutbud. För mer information om fonden, se fondlistan och välj utbud: Distributörsfonder.

 • 2020-06-30 - Avgiftssänkning i SPP Mix 20 och SPP Mix 50

  Per den 30 juni 2020 ändras de årliga förvaltningsavgifterna för SPP Mix 20 och SPP Mix 50. SPP Mix 20 sänks från 0,79% till 0,60% och SPP Mix 50 sänks från 0,79% till 0,70%.

  Prissänkningen innebär även att priset för SPP SparaSäkra förändras. Det nya totalpriset för SPP SparaSäkra kan vara högst 0,99 procent per år och lägst 0,60 procent per år.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-05-13 – Förändringar gällande Vanguard SRI Global Stock Fund

  Per den 13 maj 2020 ändras index för Vanguard SRI Global Stock Fund från FTSE Developed Index till FTSE Developed All Cap ex. Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index.

  Med anledning av ändringen byter fonden namn till Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-02-13 - Avgiftssänkning i Carnegie Fastighetsfond

  Carnegie Fastighetsfond ändrar avgift från 1,75% till 1,60% per 1 mars 2020.

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-02-03 - Avgiftssänkning i Swedbank Robur Realräntefond

  Swedbank Robur Realräntefond ändrar avgift från 0,50% till 0,30% per 1 februari 2020. 

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-01-22 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Storebrand Norge Fossilfri

  Från och med 22 januari 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Norge Fossilfri. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på Oslobörsen. Fonden är stilneutral och investerar diversifierat inom olika sektorer. Eftersom fonden är fossilfri avstår den från att investera i bolag som har huvudverksamhet knuten till olje- och gasutvinning samt annan relaterad verksamhet. Fonden följer även Storebrandstandarden för hållbara investeringar.

  Storebrand Norge Fossilfri har som mål att uppnå långsiktig meravkastning jämfört sitt referensindex, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondens investeringar baseras på en grundlig fundamentalanalys som bland annat innebär värdering av nyckeltal, bolagets verksamhet, ledning/styrelse, framtidsutsikter och marknadsposition.

  Du hittar mer information om Storebrand Norge Fossilfri i vår fondlista under vårt fondutbud.

Tidigare fondhändelser

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015


Gillar du den här sidan?