Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Fondhändelser

 • 2019-08-15 - Morgan Stanley EMEA EUR utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Fonden stängs för nyteckning per den 20 augusti 2019. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden T. Rowe Price Emerging Markets USD den 18 september 2019.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-08-08 - Handelsbanken EMEA Tema utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag den 3 september 2019. Det är enbart försäkringar inom ITP13, PA03-11, KAP-KL12, SAF-LO09 och SAF-LO14 som har haft fonden i sitt utbud.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-08-02 - Ändringar PIMCO GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond Fund

  Från och med 2 augusti ändras PIMCO GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond Fund enligt nedan:                  

  • Byter namn till PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund
  • Index för att mäta duration och Value-at-Risk (VaR) ändras från “JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global adjusted for Socially Responsible Investment (SRI) filter” till “JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified”
  • Investeringspolicyn ändras till att integrera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer i en etisk gallringsprocess inför ett investeringsbeslut.

  Läs mer om förändringen här

 • 2019-07-24 - Handelsbanken ändrar fondbestämmelser

  Handelsbanken har ändrat fondbestämmelser för flera utav sina fonder. Några utav dessa fonder  erbjuder vi dig som kund hos SPP Pension & Försäkring. Inga utav dessa ändringar påverkar fondernas förvaltningsavgifter.

  Fonderna med större ändringar som påverkar placeringsinriktningen:

  • Handelsbanken Latinamerikafond (Erbjuds i ordinarie fondutbudet, ITP13, SAF-LO09, SAF-LO14, PA03 och KAP-KL).

  Förändringen innebär att fonden nu tillämpar en tematisk investeringsstrategi. Se punkt 4 i bifogat underlag för mer information. Fonden byter även namn till Handelsbanken Latinamerika Tema för att namnet ska beskriva den nya tematiska investeringsstrategin.

  •Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond (erbjuds i ordinarie fondutbudet).

  Fonden får en tydligare placeringsunivers. Ändringen innebär ett förtydligande av placeringsuniverset gällande vilka bolag och marknader som fonden får investera i. Se mer i fondens fondbestämmelser. Fonden byter även namn till Handelsbanken Nordiska Småbolag.


  Fonder med mindre ändringar:

  • Handelsbanken Amerika Tema (erbjuds i ordinarie fondutbudet).

  • Handelsbanken Asien Tema (erbjuds i ITP13, ITP18 och SAF-LO14).

  • Handelsbanken Europa Selektiv (erbjuds i ITP13, och SAF-LO14)

  • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (erbjuds i SAF-LO14, ITP13 och ITP18


  För att se specifikt vad som gäller i respektive fond se informationen från Handelsbanken här

 • 2019-07-24 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Partners Group Listed Infrastructure

  Från och med 24 juli 2019 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med en infrastrukturfond. Fonden Partners Group Listed Infrastructure investerar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar respektive investerar i sådana över hela världen, dock främst USA. Fonden drar nytta av den ekonomiska megatrend som är associerad med utveckling av infrastruktur i industrialiserade länder samt i utvecklingsländer. Fonden är aktivt förvaltad och investerar i cirka 100 företag ur ett univers på över 280 företag.

  Du hittar mer information om Partners Group Listed Infrastructure i vår fondlista under vårt fondutbud.

  Vad är infrastruktur? 

  Infrastruktur är allmänna servicesystem som fokuserar på att producera grundläggande tjänster för samhället. Traditionellt har det varit samhällsägt men som under de senaste årtiondena privatiserats runt om i världen. Oftast går de under benämningen allmännyttiga bolag, på engelska utilities. Traditionella infrastrukturverksamheter är elförsörjning, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag - alltså det som krävs för att ett samhälle ska fungera. Modern infrastruktur innefattar bland annat även satellitsystem, infrastruktur för internet samt master och antenner för TV och radio. 

 • 2019-07-12 - Ändringar i SPPs distributörsfondutbud: Coeli Total

  Från och med 5 augusti 2019 ändrar Coeli Total sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • 2019-07-12 - Ändringar i SPPs distributörsfondutbud: Eligo Strategifond Offensiv

  Från och med 5 augusti 2019 ändrar Eligo Strategifond Offensiv sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • 2019-07-12 - Ändringar i SPPs distributörsfondutbud: NCAM Balanserad

  Från och med 5 augusti 2019 ändrar NCAM Balanserad sin placeringsinriktning.

  Läs om förändringarna i information från Swedbank Management Company S.A (på engelska)

  Kunder med innehav i fonden som önskar få mer information eller rådgivning ska kontakta sin försäkringsförmedlare.

 • 2019-06-03 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Navigera Classic 20

  Från och med den 3 juni 2019 ingår Navigera Classic 20 i vårt distributörsfondutbud.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktie- och räntefonder samt i alternativa investeringar. Placeringar sker utan geografiska begränsningar. Ränteexponeringen uppgår normalt till 70 procent, aktieexponeringen till 20 procent och exponeringen mot alternativa investeringar uppgår normalt till 10 procent av fondens värde.

  Du hittar mer information om Navigera Classic 20 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2019-05-21 - SPP Företagsobligationsfond ändrar namn och fondbestämmelser

  Från och med 22 maj 2019 byter SPP Företagsobligationsfond namn till SPP FRN Företagsobligationsfond samt ändrar fondbestämmelser. 

  De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 22 maj 2019 på www.sppfonder.se. Förändringen påverkar inte fondens faktiska placeringsinriktning, risknivå eller den avgift som tas ut. Kunder som berörs av detta behöver inte göra något med anledning av dessa förändringar.

  Namnändringen genomförs för att förtydliga vilken typ av värdepapper fonden investerar i. FRN betyder Floating Rate Note, det vill säga obligationer med rörlig ränta. Det kan exempelvis innebära att ett räntepapper med 5 års löptid har en ränta som ändras var tredje månad. En ökad marknadsränta genererar därmed en högre framtida avkastning för innehavaren av ett sådant räntepapper till skillnad mot andra obligationer som påverkas negativt om räntan stiger. 

 • 2019-04-02 - Proaktiv 80 PM - B utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i Proaktiv 80 PM – B kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 50.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-04-02 - Proaktiv 75 PM - B utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i Proaktiv 75 PM – B kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 80.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-03-22 - Granit Fonders fonder utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Granit Fonder har beslutat att avveckla sina fonder samt att innehavet i fonderna ska fusioneras med fonden Sensor Sverige Select. På SPPs distributörsfondutbud berörs fonderna Granit Basfonden, Granit Global 85, Granit Trend 100 och Granit Trend 50.

  Befintligt kapital och eventuella premier i dessa fonder överförs därmed till Sensor Sverige Select.

   Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-03-22 - Viking Fonder Sverige utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Fonden Viking Fonder Sverige avvecklas och fusioneras med fonden Cicero Focus.

  Befintligt kapital och eventuella premier i Viking Fonder Sverige överförs därmed till Cicero Focus.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-03-13 - Ascensus fonder i SPPs distributörsfondutbud byter namn

  Ascensus tre fonder Balanserad, Offensiv och Trend har bytt namn och förvaltare enligt följande:

  • SEF Ascensus Balanserad byter namn till SEF NCAM Balanserad. Ny förvaltare blir Nordic Cross.
  • SEF Ascensus Offensiv byter namn till SEF Eligo Strategifond Offensiv. Ny förvaltare blir Eligo.
  • SEF Ascensus Trend byter namn till SEF Coeli Total. Ny förvaltare blir Coeli.

  Fondernas placeringsinriktning och historik är oförändrade.

 • 2019-02-25 - IKC Global Brand utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  IKC Fonder har beslutat att lägga ner fonden IKC Global Brand. Befintligt kapital kommer istället att placeras enligt följande:

  4 mars: IKC Global Brand ersätts av IKC 0-100

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  I brev som skickats ut till berörda kunder framgick att bytet av IKC Global Brand till IKC 0-100 skulle genomföras 28 februari. Bytet har blivit framskjutet med två handelsdagar och genomförs istället 4 mars.

 • 2019-02-25 - IKC 0-50 utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  IKC Fonder har beslutat att lägga ner fonden IKC 0-50. Befintligt kapital kommer istället att placeras enligt följande:

  26 februari: IKC 0-50 ersätts av IKC Taktisk Allokering 0-50

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2019-02-19 - Cicero Världen utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Cicero Fonder har beslutat att fusionera fonden Cicero Världen med fonden Cicero World 0-100. Befintligt kapital samt eventuella premier i Cicero Världen överförs därmed till Cicero World 0-100.

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2018-11-23 - Jupiter Global Financials byter namn och placeringsinriktning

  Från och med 3 december 2018 byter Jupiter Global Financials namn till Jupiter Financial Innovation.

  Namnbytet syftar till att fonden ändrar placeringsinriktning något i och med att den nu kommer investera en större andel i finansiella innovationer än tidigare. Med finansiell innovation menar man betalningsteknologi, digitala finansiella tjänster, mobila banktjänster och blockchain. Fonden kommer inte investera i kryptovalutor. Däremot kan den investera i bolag som erbjuder tjänster rörande kryptovalutor. 

  Förändringarna påverkar inte fondens risknivå eller avgift.

  Läs mer om fonden i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-11-09 - Allianz Europe Small Cap Equity utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Lazard Pan-European Small Cap Fund den 13 december. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2018-11-08 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Alfred Berg Fastighetsfond Norden

  Från och med den 8 november 2018 ingår Alfred Berg Fastighetsfond Norden i vårt fondförsäkringsutbud.

  Fonden är en branschfond med inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Den investerar långsiktigt och till största del i renodlade börsnoterade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter.

  Idag är cirka 85 procent av landexponeringen i Sverige, resterande del i Norge och Finland. Högst 10 procent av fondens medel kan placeras i bolag inom fastighets- och byggbranschen utanför Norden.

  I dagsläget är endast cirka 4 procent av fondens innehav exponerat mot bolag som äger och producerar privatbostäder. Resterande del är mot kommersiella fastigheter, vilket bland annat innefattar lager- och kontorsfastigheter. Att investera i börsnoterade kommersiella fastighetsbolag skiljer sig från en direktinvestering i bostäder, som generellt är mer känsligt för förändringar på bostadsmarknaden och ränteläget. Fastighetsfonden investerar en stor andel i kontor där man har stabila kassaflöden, det vill säga hyresintäkter. En stor fördel med hyresintäkter är att de är reala, det vill säga med kompensation för inflation. Hela fonden består av reala tillgångar. Man har en liten valutaexponering (cirka 10 procent av portföljen).

  I förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Se informationsbroschyren på alfredberg.se för mer information kring Alfred Bergs hållbarhetskriterier.

  Du hittar mer information om Alfred Berg Fastighetsfond Norden i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2018-10-31 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: SPP Global Multifactor Plus

  Från och med den 31 oktober 2018 ingår fonden SPP Global Multifactor Plus i vårt fondförsäkringsutbud.

  SPP Global Multifactor Plus är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Tesen för dessa strategier är:

  • Momentum: Att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra
  • Värde: Att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade
  • Storlek: Att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt
  • Volatilitet: Att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar

  Fonden följer SPPs standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, tobak, kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber och kärnvapen) och bolag med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP Global Multifactor Plus under vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2018-09-21 - Förändringar gällande SPP Tillväxtmarknad Plus

  SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Tillväxtmarknad Plus och byter även namn på fonden till SPP Emerging Markets Plus. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Tillväxtmarknad Plus gäller från 19 september 2018.

  Fondens placeringsinriktning, risknivå och den faktiska förvaltningsavgiften kommer att vara oförändrade.

  • Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
  • Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,70 procent av fondens värde. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,50 %) som tas ut ur fonden.
  • Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 19 september i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-09-21 - Förändringar gällande SPP Penningmarknadsfond

  SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Penningsmarknadsfond och byter även namn på fonden till SPP Korträntefond. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Penningmarknadsfond gäller från 19 september 2018.

  Fondens placeringsinriktning, risknivå och den faktiska förvaltningsavgiften kommer att vara oförändrade.

  • Fonden avstår från att investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är produktion av tobak.
  • Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation går att nå.
  • Längsta återstående löptid för ett enskilt instrument begränsas till 31 månader. Förändringen påverkar inte fondens duration.
  • Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.
  • Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 0,80 till 0,30 procent av fondens värde. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,20 %) som tas ut ur fonden.
  • Fondbestämmelserna innefattar nu även hänvisning till fondbroschyren vad avser högsta fasta avgift respektive högsta prestationsbaserade avgift vad gäller investeringar i fondandelar. 
  • Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 19 september i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-06-07 - Handelsbanken Östeuropafond ändrar namn och placeringsinriktning

  Handelsbanken Östeuropafond byter namn till Handelsbanken EMEA Tema

  • EMEA* - Placeringar i Östeuropa kompletteras med Mellanöstern och Afrika (*EMEA står för Europe, the Middle East and Africa)
  • Tema - Fondens nya namn speglar den tematiska investeringsstrategin (läs mer på Handelsbanken Fonders hemsida, se länk nedan)

  Den 2 juli 2018 träder ändringarna i kraft. Förändringarna påverkar inte fondens risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som kund. I fondbestämmelserna förtydligas nu att fondens målsättning är att på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex. Kunder som berörs av denna ändring behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

  Läs mer på Handelsbanken Fonders hemsida

 • 2018-05-18 - SPP Fonder utökar Plusfamiljen

  För två år sedan lanserades SPPs första Plusfonder och de har redan attraherat över 15 miljarder kronor. Nu utökas familjen med SPP Global Företagsobligation Plus. En aktivt förvaltad räntefond med höga hållbarhetskrav.

  Tidigare i våras lanserades SPP Europa Plus och sedan tidigare ingår SPP Global Plus, SPP Sverige Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus, som alla är indexnära aktiefonder, i Pluskonceptet.

  Läs mer om fonderna under vårt fondutbud.

 • 2018-05-02 - Handelsbanken Europa Selektiv utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Fonden stängs för nyteckning per den 3 maj 2018. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Wellington European Contrarian Value Fund den 4 juni 2018. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Observera att det inte gäller för innehav i försäkringar som ingår i SAF-LO 2014 eller ITP 2013. För dessa försäkringar kan fonden fortfarande handlas.

 • 2018-04-20 - Mobilis Fonder utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Fonderna Mobilis Mix, Mobilis Potential och Mobilis Stabil utgår på grund av att de avvecklas av fondbolaget.

  Befintligt kapital samt eventuella premier eller fondbyten till fonderna kommer istället att placeras enligt följande:

  • Mobilis Mix ersätts med Coeli Mix
  • Mobilis Potential ersätts med Coeli Potential
  • Mobilis Stabil ersätts med SPP Mix 20

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2018-03-08 - Maj Invest Global Equities ingår nu i vårt fondutbud

  Från och med den 8 mars 2018 ingår fonden Maj Invest Global Equities i vårt fondförsäkringsutbud.

  Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex MSCI World Index genom att huvudsakligen investera i amerikanska bolagsandelar (aktier) men även i andra globala aktier. Investeringsförvaltaren gör en gång i halvåret en kontroll av portföljen med avseende på de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Investeringsförvaltaren jämför regelbundet portföljen med relevanta observationslistor som tillhandahålls från tredje part.

  Fonden tillhör kategori 5 (på den sjugradiga riskskalan) eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.

  Du hittar mer information om Maj Invest Global Equities under vårt fondutbud.

 • 2018-02-26 - Förändringar gällande SPP Global Topp 100

  SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Global Topp 100 och byter även namn på fonden till SPP Global Solutions. De ändrade fondbestämmelserna gäller från 7 februari 2018 och namnbytet genomförs 27 februari 2018.

  • Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch eller region.
  • Fondens innehav ska till minst 75 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
  • Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.
  • Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,95 procent av fondens värde.
  • Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation går att nå.
  • Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

  Ingen av förändringarna påverkar fondens placeringsinriktning, risknivå eller den faktiska förvaltningsavgift som tas ut ur fonden.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 27 februari i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-01-02 - Storebrand Indeks Norge är ny fond i fondförsäkringsutbudet

  Storebrand Indeks Norge finns i vårt fondförsäkringsutbud från och med 2 januari 2018. Fonden är en indexnära fond som har som mål att uppnå en värdeutveckling som följer Oslobörsens huvudindex (OSEBX). Innehavet kommer sträva efter att efterlikna detta index, samtidigt som fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.

 • 2017-12-22 - Solidars fonder utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehavet kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonder enligt följande:

  • Solidar Aggressiv Plus ersätts med SPP Mix 100
  • Solidar Flex 100 Plus ersätts med SPP Mix 100
  • Solidar Flex 70 ersätts med SPP Mix 50
  • Solidar Flex 40 Plus ersätts med SPP Mix 20 

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev. 

 • 2017-12-05 - Sänkt risknivå för SPP Företagsobligationsfond

  Risknivån för SPP Företagsobligationsfond har sänkts från en 2:a till en 1:a. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. En lägre placering på skalan betyder lägre avkastning, men också lägre risk att förlora pengar. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

  Mer information om risknivån finns att läsa i fondens faktablad som finns i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2017-11-27 - Fonden Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund byter namn

  Fonden Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund byter namn till Janus Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund per den 15 december 2017. Ingen annan ändring sker med fonden.

  Namnändringen sker efter att Henderson Group plc och Janus Capital Group slogs ihop i maj tidigare under året.

 • 2017-10-30 - First State China Focus utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer omplaceras automatiskt till ersättningsfonden First State China Growth den 5 december. Kunder som berörs av förändringen informeras via brev.

 • 2017-09-20 - SPP Emerging Markets SRI & SPP Tillväxtmarknad Plus - sänkt avgift

  SPP Fonder sänker förvaltningsavgiften för dessa fonder som ett led i SPP Fonders strategi med ett attraktivt fondutbud. Prisjusteringen genomförs den 1 oktober 2017.

  Fond
  Avgift före ändring
  Avgift efter ändring
  SPP Emerging Markets SRI 0,75 % 0,40 %
  SPP Tillväxtmarknad Plus 0,75 % 0,50 %
 • 2017-08-23 - Sammanslagning av BNPP L1 Equity World Aqua och Parvest Aqua

  Fonden BNPP L1 Equity World Aqua fusioneras in i fonden Parvest Aqua som finns i vårt fondförsäkringsutbud. Fonden Parvest Aqua kommer inte att påverkas av sammanslagningen.

  Mer information finns hos BNP Paribas.

 • 2017-08-09 - Namnbyte på Söderberg & Partners fonder

  Följande fonder från Söderberg & Partners har bytt namn från och med den 1 augusti 2017.

  Tidigare namn  Nytt namn
  Trygghet 75 PM  Proaktiv 75 PM 
  Trygghet 80 PM  Proaktiv 80 PM 
  Trygghet 75  Proaktiv 75 
  Trygghet 80  Proaktiv 80 
  Trygghet 85  Proaktiv 85 
  Trygghet 90  Proaktiv 90 

 • 2017-07-06 - Uppdaterad information om Delphi Emerging

  Vi har nyligen informerat om att Delphi Emerging kommer utgå ur SPPs fondförsäkringsutbud och att innehavet i fonden automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Comgest Growth Emerging Markets den 23 augusti. Med anledning av att Delphi valt att avveckla Delphi Emerging lämnar vi här mer information kring omplaceringen och inbetalningar till fonden.

  Att Delphi valt att avveckla fonden innebär att kunder som i augusti fortfarande har periodisk inbetalning till Delphi Emerging kan få inbetalningen placerad i ersättningsfonden något tidigare än omplaceringen av befintligt innehav.

  Det som gäller för Delphi Emerging är följande:

  - Fonden Delphi Emerging är stängd för köp från och med den 3 maj 2017

  - Det går fortfarande att sälja av andelar i fonden

  - Inbetalningar och kapital som inkommer till Delphi Emerging efter den 3 maj 2017 kommer placeras i ersättningsfonden

  - Omplacering från Delphi Emerging till ersättningsfonden sker automatiskt om inte annan fond istället har valts. Den 23 augusti är ett preliminärt datum för omplaceringen

  - Mer information om ersättningsfonden Comgest Growth Emerging Markets finns under vårt ordinarie fondutbud.

 • 2017-06-29 - Delphi Emerging utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Comgest Growth Emerging Markets den 23 augusti. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Uppdatering 2017-07-06: Läs även under 2017-07-06 - Uppdaterad information om Delphi Emerging

 • 2017-06-29 - Fonden Monyx Strategi Trygghet byter namn

  Fonden Monyx Strategi Trygghet byter namn till Monyx Strategi Försiktig. Ändringen sker per 1 augusti. Mer information finns på Monyx hemsida.

 • 2017-06-29 - Fonden Monyx Strategi Världen sänker förvaltningsavgiften

  Fonden Monyx Strategi Världen sänker förvaltningsavgiften från 2,15 % till 1,90 %. Ändringen sker per 1 juli 2017. Mer information finns på Monyx hemsida.

 • 2017-06-14 - Fonden JPMorgan Africa byter jämförelseindex

  Fonden JPMorgan Africa byter jämförelseindex den 3 juli 2017 från MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index till Dow Jones Africa Titans 50 Index. Fondens jämförelseindex används för att beräkna den resultatbaserade avgiften. För mer info, besök JP Morgans hemsida.

 • 2017-04-20 - BlackRock Global Small Cap utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Mercer Global Small Cap den 18 maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2017-03-07 - Handelsbanken Asienfond byter namn till Handelsbanken Asien Tema

  Förändringen innebär bara namnbyte och påverkar varken fondens placeringsinriktning eller risknivå. Ändringen sker den 8 mars.

 • 2017-02-24 - Nyhet i fondutbudet: Norron Select

  Från och med idag finns fonden Norron Select i fondförsäkringsutbudet.

  Norron Select är en lång/kort hedgefond som förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5-15% och normalt under 10%, där just variationen i risktagande är ett viktigt inslag. Fondens investeringar koncentreras främst till aktier i likvida nordiska storbolag.

  Norron Select förvaltas av samma team som Norron Target som sedan tidigare finns i vårt fondförsäkringsutbud.

  Norron Target har en målsatt volatilitet på runt 3-5% och består av både ränte- och aktieplaceringar. 

 • 2017-02-15 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden T. Rowe Price Emerging Markets USD den 16 mars. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema kommer däremot inte att bytas ut i de upphandlade försäkringarna inom ITP13 samt SAF-LO14. I dessa avtal är det framförhandlat en lägre förvaltningsavgift på fonden och fonden kommer ligga kvar.

  Standard Life GARS utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Aviva Multi-Strategy Target Return den 21 mars. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2017-01-11 - Förändingar i fondförsäkringsutbudet

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero 0-40 slås samman med Cicero 0-50. Samma datum kommer även Cicero World Wide Offensiv slås samman med Cicero Världen.

  Cicero 0-40 och Cicero 0-50

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero 0-40 och Cicero 0-50 att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero 0-40 kommer att gå upp i Cicero 0-50 och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero 0-40 kommer få nya andelar i Cicero 0-50, motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  Fonderna har samma geografiska placeringsinriktning. Skillnaden består i att Cicero 0-40 har mandat att allokera upp till 40% aktieexponering medan Cicero 0-50 har ett mandat att allokera upp till 50% aktieexponering.

  Cicero World 0-40 och Cicero World 0-50 har riskklass 3. Båda fonderna har låg risk och risken har historiskt varit något högre i Cicero World 0-50 än vad den har varit i Cicero World 0-40.

  Förvaltningsavgiften i Cicero World 0-40 är 1,9% och i Cicero World 0-50 är den 2,1%.

  Med anledning av fusionen kommer kunder med innehav i Cicero 0-40 hos SPP Pension & Försäkring AB (publ) att omplaceras till Cicero 0-50 den 7 februari.

  Sista dag att själv byta till annan fond än Cicero 0-50 är den 31 januari.

  Mer information hittar du här i informationsbrevet från Cicero Fonder AB.

  Cicero World Wide Offensive och Cicero Världen

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero World Wide Offensiv kommer att gå upp i Cicero Världen och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero World Wide Offensiv kommer få nya andelar i Cicero Världen, motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  Fonderna har samma geografiska placeringsinriktning. Skillnaden består i att Cicero World Wide Offensiv är en aktivt förvaltad global allokeringsfond med mandat att allokera 50-150% i aktierelaterade instrument utifrån förvaltarens marknadsbedömning medan Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva passiva instrument.

  Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen, har riskklass 5. Båda fonderna har medelhög risk och risken väntas bli något lägre i Cicero Världen än Cicero World Wide Offensiv.

  Förvaltningsavgiften är 2,5% i både Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen.

  Med anledning av fusionen kommer kunder med innehav i fonden hos SPP Pension & Försäkring AB (publ) att omplaceras till Cicero Världen den 8 februari.

  Sista dag att själv byta till annan fond än Cicero Världen är den 31 januari 2017.

  Mer information hittar du här i informationsbrevet från Cicero Fonder AB.

 • 2016-11-28 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Morgan Stanley Global High Yield har stängts för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  Fonden utgår ur fondutbudet under vecka 48. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden UBAM Global High Yield. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • 2016-11-10 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Nästa vecka genomförs en mindre förändring i fondförsäkringsutbudet då vi byter andelsklass i Invesco Global Real Estate från en utdelande till en icke utdelande andelsklass. Det innebär ingen förändring i vare sig placeringsinriktning eller avgifter för dig som kund. Kunder med innehav i fonden kommer att omplaceras till den nya andelsklassen den 22 november.

 • 2016-09-06 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 9 september stängs Catella Hedgefond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  Catella Hedgefond utgår ur fondförsäkringsutbudet under vecka 37. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden Norron Target. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

  Den 15 september stängs JP Morgan Japan Advantage för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud.

  JP Morgan Japan Advantage utgår ur fondförsäkringsutbudet under vecka 38. Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras till ersättningsfonden Eastspring Japan Dynamic. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2016-04-19 - Ny fossilfri fond i fondutbudet

  Från och med idag är SPP Global Plus tillgänglig i fondförsäkringsutbudet. SPP Global Plus är en fossilfri, indexnära aktiefond som investerar globalt och brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna. Fonden optimerar urvalet av bolag som rankas högt inom hållbarhet baserat på koncerners modell för hållbarhetsrating. I den rangordnas bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, hållbar verksamhet/drift samt finansiell stabilitet.

 • 2016-03-18 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Följande fonder är stängda för nyteckning i SPPs fondförsäkringsutbud:

  • SPP Bygga
  • SPP Leva

  SPP Fonder har beslutat att fonden SPP Bygga ska läggas samman, fusioneras, med SPP Aktiefond Global samt att SPP Leva ska fusioneras med SPP Företagsobligationsfond. De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. Sista dag att själv byta till annan fond än ersättningsfonderna är den 12 april.

 • 2016-01-18 - Placeringsinriktningen breddas för SEB Likviditetsfond

  Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Likviditetsfond SEK. Förändringarna som träder i kraft den 18 januari 2016, innebär att fondens placeringsinriktning breddas och att den högsta tillåtna förvaltningsavgiften sänks.

 • 2015-12-30 - DNB överlåter fondförvaltning till Öhman

  Öhman Fonder kommer från och med 1 januari 2016 att ta över förvaltningen av DNBs fonder, DNB Småbolagsfond och DNB Sweden Micro Cap.

  I samband med överlåtelsen kommer fondernas namn ändras till Öhman Småbolagsfond och Öhman Sweden Micro Cap.

 • 2015-12-07 - Stängd fond för nyteckning

  Den 14 december stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Fidelity China Focus EUR

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av januari 2016. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (First State China Focus USD). De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-10-20 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 21 oktober stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Odin Offshore

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av november. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (Blackrock World Energy). De kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-10-15 - Ändringar fondbestämmelser Placerum fond-i-fond

  Placerum har justerat fondbestämmelserna för fonderna Placerum Balanserad och Placerum Dynamisk. Ändringarna träder i kraft den 19 oktober.

  Placerum Balanserad

  Från och med den 19 oktober ska fondens normalfördelning mellan aktier och ränta utgöras av 40% aktiefonder och 60% ränteinstrument. Tidigare fördelning var 50% aktiefonder och 50% ränteinstrument. Förändringen avser således endast allokeringen under normala marknadsomständigheter. Fonden har alltjämt mandat att variera andelen aktier mellan 0-75% utifrån rådande marknadsförutsättningar.

  Placerum Dynamisk

  Från och med den 19 oktober ska fondens normalfördelning mellan aktier och ränta utgöras av 90% aktiefonder och 10% ränteinstrument. Tidigare fördelning var 100% aktiefonder. Förändringen avser således endast allokeringen under normala marknadsomständigheter. Fonden har alltjämt mandat att variera andelen aktier mellan 0-100% utifrån rådande marknadsförutsättningar.

 • 2015-09-30 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 2 oktober stängs följande fond för nyteckning i vårt ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Blackrock World Mining USD

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i mitten av november. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond (T.Rowe Price Global Natural Resources USD). Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-09-28 - Cicero World 0-80 fusioneras med Cicero World 0-100

  Den 20 november 2015 kommer Cicero World 0-80 och Cicero 0-100 att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero World 0-80 kommer att gå upp i Cicero 0-100 och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero World 0-80 kommer få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna i Cicero World 0-80 till och med den 19 november 2015.

  För mer information se www.cicerofonder.se under Senaste nyheter

 • 2015-08-28 - Vattenfond nyhet i fondutbudet

  Vatten är en knapp resurs och en av de största riskerna för hållbar samhällsutveckling, således en bransch där vi kommer att se en stor tillväxt framöver. Fonden Parvest Aqua investerar i företag med verksamhet inom exempelvis vattenrening, vatteneffektivisering och vattenförsörjning och är från och med idag tillgänglig i vårt fondutbud. Förvaltningen av fonden är aktiv med en koncentrerad portfölj på ungefär 50 bolag från hela världen.

 • 2015-06-03 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 3 juni stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud:

  • Fidelity EMEA

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i början av juli. Kunder med innehav i fonden kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-05-27 - Ny flexibel räntefond i fondutbudet

  Från och med den 28 maj är JP Morgan Global Bond Opportunities (SEK-hedge) tillgänglig både i SPPs fondförsäkringsutbud och inom Investeringssparkonto (ISK).

  Fonden investerar globalt över hela spektret av ränteinstrument, som omfattar både statsobligationer och företagsobligationer, och strävar efter att ge en effektiv exponering mot de mest attraktiva segmenten på räntemarknaden. Portföljen byggs upp med ett flexibelt synsätt som gör det möjligt att röra sig mellan olika typer av räntebärande värdepapper och investera i de möjligheter som förvaltarna tror ger bäst avkastning för stunden.

  Fondens investeringar valutasäkras till svenska kronor.

 • 2015-05-05 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 5 maj stänger följande fond för nyteckning i SPPs upphandlade fondutbud för tjänstepension inom SAF-LO 2009 (avtal tecknade mellan 2009 och 2013):

  • BlackRock New Energy

  Fonden utgår ur fondutbudet i mitten av juni. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. 

 • 2015-04-02 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Den 8 april stängs följande fonder för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud samt i de upphandlade utbuden för tjänstepension inom ITP 2013 och SAF-LO 2014:

  • Handelsbanken Norden Aggressiv (ordinarie)
  • Schroder QEP Global Core (ITP och SAF-LO)

  Fonderna utgår ur fondförsäkringsutbudet i mitten av maj. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev. 

 • 2015-03-31 - Storebrand Global Multifaktor lanserad i Sverige

  Storebrand Global Multifaktor investerar globalt på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag genom en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden är bransch- och regionneutral och investerar normalt i 250-300 medelstora och stora bolag. Fonden förvaltas i enlighet med Storebrands principer för hållbara investeringar.

 • 2015-03-29 - Förändring och namnbyte i JP Morgan Japan 50

  För att öka flexibiliteten i förvaltningen har JP Morgan beslutat att ändra antalet bolag som fonden kan investera i från cirka 50 stycken till ungefär 40-70 stycken.

  I samband med det ändras även namnet på fonden till JP Morgan Japan Advantage. Förändringarna träder i kraft den 1 april.

 • 2015-03-04 - Lansering av SPP Grön Obligationsfond

  Från och med idag är SPP Grön Obligationsfond tillgänglig inom Investeringssparkonto (ISK) och fondförsäkring.

  SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som har som mål att med god riskspridning nå en bra värdetillväxt över tid genom att placera i så kallade gröna obligationer. Fonden är den första i Europa i sitt slag. Gröna obligationer definieras som obligationer med uttalande hållbarhetsteman som har en positiv effekt på miljö och samhälle.Obligationerna investerar i projekt inom bland annat förnyelsebar energi, hållbar avfallshantering, vattenrening och dricksvattenförsörjning.

  Placeringarna sker i huvudsak i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor, men fonden placerar även i räntebärande värdepapper i annan valuta. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor.

 • 2015-02-03 - Förändring i fondförsäkringsutbudet

  Den 3 februari stängs följande fond för nyteckning i SPPs ordinarie fondförsäkringsutbud och i SAF-LO 2009:

  • Handelsbanken IT-fond

  Fonden utgår ur fondförsäkringsutbudet i slutet av februari. Kundkapitalet kommer då att omplaceras till en ersättningsfond med liknande placeringsinriktning. Kunder som berörs av denna förändring kommer att informeras via brev.

 • 2015-01-07 - Wellingtion inför "swing pricing"

  Den 20 januari 2015 inför fondbolaget Wellington "swing pricing" på fonden Wellington Global Health Care USD. Syftet med "swing pricing" är att utjämna orättvisor som kan uppstå när enskilda aktörer handlar ofta och med stora volymer som kan påverka andra befintliga sparare i form av merkostnader som handeln medför.

  "Swing pricing" innebär att fondkursen justeras de dagar då nettoköp eller nettoförsäljning överstiger en viss förutbestämd nivå.  Justeringen medför att de investerare som skapar transaktionskostnaderna får stå för dem, genom att mellanskillnaden tillförs fonden och på så sätt kompenserar de befintliga andelsägarna.


Gillar du den här sidan?