Tjänstepension för egenföretagare

Tjänstepension ger dig mer pengar att ha kul för när du går i pension och större trygghet om du till exempel blir sjuk.

 • Ansvarsfullt sparande till låga avgifter*
 • Rådgivning & vägledning
 • Enkel administration

*Vi erbjuder fonder till låga avgifter, från 0,21 procent.

Vad ingår i en tjänstepension?

Tjänstepension har ofta två delar: sparande och försäkringar. Sparandet ger pengar att leva av som pensionär. Försäkringarna skyddar din ekonomi, till exempel vid långvarig sjukdom.

Vad får du och företaget?

Du och får ett sparande med möjlighet till återbetalningsskydd. Du hanterar sedan sparandet via enkla digitala tjänster och får tips, råd och nyheter regelebundet via e-post.

Varför ska du välja oss?

Våra förtegasrådgivare är licensierade och specialister sig på små och medelstora företag och hjälper dig att få rätt skydd och produkter oavsett bransch.

Jämför våra paket eller skräddarsy en lösning

 • Tjänstepensionens delar

  Spar

  Spar & trygg

  Spar & trygg plus

  Flexibel lösning

 • Det här är dina pengar som du får när du slutar jobba. Hur mycket det blir till din pension baseras på hur mycket som sätts av till din tjänstepension in under arbetslivet och hur du väljer att de ska förvaltats. 

 • Detta är din familjs del av din pension om du skulle dö. De sparade pensionspengarna betalas ut till förmånstagarna vid dödsfall om det fortfarande finns pension kvar. Om inget annat har anmälts till SPP är förmånstagarna i första hand den anställdes make/sambo och i andra hand barn.

 • Din trygghet om du blir sjuk eller skadad. Om du eller någon av dina anställda blir långvarigt sjuk och berättigad till ersättning från Försäkringskassan, går SPP in och betalar in premien till tjänstepensionen, helt eller delvis, efter en karenstid på 90 dagar. Hur mycket SPP betalar beror på graden av den anställdes arbetsoförmåga.

 • Extra ersättning vid långvarig sjukdom. Om du eller någon av dina anställda blir sjuk eller arbetsskadad i mer än 90 dagar ger sjukförsäkringen en bestämd summa pengar utbetald varje månad som extra inkomst. Villkoret är att den som är sjuk samtidigt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan. 

 • För att erbjuda tjänstepension som liknar ITP1 behöver paketet också innehålla något som heter Flexpension. Flexpension är en förmån som ingår i de flesta kollektivavtal och som innebär att arbetsgivaren gör en extra avsättning till din tjänstepension. 

  I det vårt färdiga paket är flexpensionen 1%. Du kan ändra procentsatsen när du vill.

 • Efterlevandepension kan vara en trygghet för dig och dina närstående. Det innebär att dina förmånstagare, vanligtvis din maka/make/sambo/barn, har rätt till efterlevandepension om du dör. Utbetalningstiden är normalt 5 år, men den du satt som förmånstagare kan välja en längre utbetalningstid också.

 • Vill du att dina anställda ska få möjlighet att maximera chansen till en bra pension? I sådana fall ska du erbjuda rådgivning. Då får varje enskild anställd personlig hjälp av våra individrådgivare. En uppskattad förmån!

Ingår alltid till alla

SPP Bostadskö

Du som pensionssparar hos kan stå i kö för våra hyresrätter i Helsingborg, Malmö, Södertälje, Märsta och Stockholm.

Rabatt på juridisk rådgivning

Specialpris på juridisk hjälp via vår partner Lexly, till exempel kostnadsfri rådgivning och 20 procent på avtal online.

Bygg tryggare framtid med smarta tillval

Grunden i alla tjänstepensionslösningar är så klart alltid sparandet till pensionen. Förutom det finns det försäkringar som du kan välja till och som ser till att trygga din och dina anställdas ekonomi. Här nedan hittar du de vanligaste försäkringarna och trygghetsmomenten som våra kunder väljer. 

Tips! Vill du inte välja men ändå få allt det viktigaste?

Välj vårt färdiga paket Spar & trygg 

Trygghet för dig som företagsägare

Som egenföretagare har du sämre skydd jämfört med många anställda som omfattas av ett kollektivavtal. Långvarig sjukdom och tidig bortgång är till exempel klokt att skydda sig emot.

Vilka du ska välja beror på vilka risker du ser och vilka konsekvenser du vill skydda dig emot.

Här har vi listat de som SPPs företagsrådgivare i första hand rekommenderar egenföretagare och som finns tillgängliga.

Att bli långvarigt sjuk innebär alltså ett stort ekonomiskt bortfall, särskilt om det innebär att du måste pausa företagets verksamhet vilket gör att möjligheten till utdelning minskar eller försvinner. 

När du startar ett tjänstepensionssparande så kan du välja till en sjukförsäkring till denna.

Sjukförsäkringen kompenserar dig för inkomstbortfallet som uppstår när du blir sjuk mer än 90 dagar. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din inkomst hamnar på  till exempel 90 procent av din normala lön.

Läs mer om Sjukförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen skyddar din framtida pension. Om du blir så sjuk eller skadad att du inte längre kan ser premiebefrielseförsäkringen till att garantera fortsatt inbetalning av din pensionspremie, om det behövs ända fram till din pension, eller annars fram till dess att du kan börja arbeta igen. 

Även här är karenstiden 90 dagar.   

Återbetalningsskydd är en form av efterlevande­skydd som innebär att din familj får ta del av dina pensionspengar om du skulle dö. Hur mycket pengar familjen får beror på hur mycket kapital du har sparat till pensionen.

Efterlevandepension är en anna typ av efterlevandeskydd som är bra att känna till och som kan vara en trygghet för dig och dina närstående. Det innebär att dina förmånstagare, vanligtvis din maka/make/sambo/barn, har rätt till efterlevandepension om du dör. Utbetalningstiden är normalt 5 år, men den du satt som förmånstagare kan välja en längre utbetalningstid också.

Läs mer om efterlevandeskydd här

Det är ett hälsokoncept där flera försäkringar kan ingå som ger snabb tillgång till vård och behandling, inklusive cancervård.

Få till exempel hjälp av sjuksköterskor som bokar tid hos privata specialister och sjukhus, även utomlands. Det ingår digitala friskvårdsprogram och psykologsikt stöd.

Läs mer om SPP Hälsa

Boka rådgivning

Få hjälp med vad du ska välja och skräddarsy din lösning.

Ta ett helhetsgrepp om ditt sparande

Som egenföretagare kan du välja mellan flera olika sätt att boosta din pension. Du kan själv bestämma hur mycket som ska sättas av till din tjänstepension, om du vill samla dina pensioner och få lägre avgift eller om du vill behålla ditt sparkapital i ditt företag för större flexibilitet.

En företagsägd kapitalförsäkring används för att placera företagets överlikviditet. Pengarna som sparas kan du välja att spara till pensionen eller använda till att till exempel utveckla företaget eller för att ta utdelning.

Du kan välja att sätta in ett engångbelopp eller spara löpande med premiebefrielse.

Företagsägd kapitalförsäkring är också bra att använda till "vilande bolag", 5:25 regeln. 5:25-reglerna gör det möjligt att betala ut företagets tillgångar till 25% beskattning när företaget väl varit vilande i 5 år. Under dessa 5 år kan du använda kapitalförsäkringen för att förvalta företagets kapital.

En kapitalförsäkring ger dig möjlighet att spara på ett flexibelt sätt i fonder eller med garanti.

En fördel är också att du kan bestämma hur du vill få dina pengar, till exempel som ett tillskott till din pension varje månad under två år. Du kan också välja att få ut allt på en gång som en klumpsumma.

En annan fördel med sparformen är att den innehåller ett återbetalningsskydd. Det innebär att om du skulle dö under försäkringstiden kommer försäkringens värde gå till den person eller de personer du valt som förmånstagare.

När pengarna betalas ut till dig är de redan skattade och klara. Du betalar en årlig schablonskatt som är baserad på värdet i försäkringen. 

Har du haft flera arbetsgivare är sannolikheten stor att din tjänstepension är utspridd. Genom att samla den på ett ställe får du en bättre överblick och möjlighet att sänka dina avgifter. På så vis kan du frigöra mer pengar för att skapa det liv du önskar i framtiden.

Framförallt ger det dig en bättre överblick och underlättar vid utbetalning och du har möjlighet att sänka dina avgifter.

Få personlig analys

Har det här väckt tankar hos dig är du välkommen på en kostandsfri vägledning av en av våra licensierade företagsrådgivare.  

 • Framtidsplanering baserad på dina mål
 • Råd om uttagstrategier av pension och hur du kan använda bolaget
 • Rekommendationer om sparande och försäkringar

Licensierade rådgivning

Hos oss är råden alltid nära. Du är alltd välkommen att bolla pension, utdelning eller till exempel lön.

Noga utvalda fonder till låga avgifter

Hundra procent av våra fonder granskas utifrån sociala och miljömässiga faktorer. Välj fonder själv eller få hjälp, genom vår entrélösning.

Spara tid med enkel administration

Förenkla vardagen får både dig och dina anställda med våra digitala verktyg.

"Att sköta tjänstepensioner ska vara smidigt"

Det kan vara svårt att tag i pension och försäkringar när man driver eget bolag, det vet experterna på redovisningsbyrån Jiesk som har valt att samarbeta med SPP.

– Hos SPP blir tjänstepension tydligt och enkelt, säger Ali Selim.

Vanliga frågor och svar

 • En allmän rekommendation är att spara 4,5-6 procent av din inkomst eller överskott till pension, för att matcha vad de flesta anställda med kollektivavtal får.

  Men för dig som är företagare är svaret ofta mer komplicerat än så. Många företagare tar inte ut en marknadsmässig lön. Kanske klarar företagets ekonomi inte mer än en blygsam lön, eller så prioriterar man att investera i att bygga upp verksamheten.

  Dessutom är ju utdelning lägre beskattat än lön, så även om ditt företag är etablerat och lönsamt är det långt ifrån säkert att du tar ut en lön i nivå med vad du skulle kunna få i lön som anställd.

  Vårt råd går ut på att du ska göra en prognos över hur mycket pengar du vill ha att leva för när du slutar arbeta och sedan tittar på hur mycket du behöver spara för att nå det målet. 

  I den här filmen förklarar pensionsexperten Oscar Isvén Backlund hur du kan räkna.

  Se filmen med Oscar här!

 • En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension som gör att du kan göra skatteavdrag för dina inbetalningar upp till ett visst belopp.

  Utan tjänstepension eller privat pensionssparande finns det risk att du som egenföretagare får lägre pension än den du tänkt dig. Dessutom ger en bra pensionsförsäkring skydd om du skulle bli långvarigt sjuk. Det är bra att känna till för dig som fortfarande saknar tjänstepension.

  Du kan välja hur du vill placera dina pengar i olika fonder eller i en traditionell försäkring som garnaterar ett visst belopp i pension, och du kan också lägga till försäkringsskydd som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom eller dödsfall.

 • Det finns många pensionsbolag att välja mellan. Du kan jämföra avgifter och avkastning och ta reda på vilka adminsitrativa tjänster som erbjuds innan du fattar ett beslut. Ingen vill lägga onödig tid på att hantera papper varje månad, så se till att det är enkelt att administrera din nya tjänstepension.

  Du kan också kontakta en pensionsrådgivare för vägledning och råd.

  Boka möte

 • En pensionsförsäkring är en särskild form av sparande som gör det möjligt för dig att göra avdrag för dina inbetalningar, men också begränsar din tillgång till dina pengar tills du når en viss ålder.

   Ett ISK, Investeringssparkonto är en mer flexibel form av sparande som inte ger dig avdrag, men låter dig ta ut dina pengar när som helst.

  Dock måste du betala en årlig schablonskatt på ditt ISK, oavsett din faktiska avkastning.

 • Premien för tjänstepensionssparande är avdragsgill för företaget.

  För dig som företagare gäller att avdraget får vara upp till 35% av din lön, men högst 10 prisbasbelopp, det vill säga 573 000 kronor (2024).

 • Skatten på pensionspremien kallas för särskild löneskatt och ligger på 24,26%.

  Jämför det med arbetsgivaravgiften på löneutbetalningar som ligger på 31,42% (2024).

  Du som privatperson betalar ingen skatt förrän du börjar ta ut din tjänstepension.

 • Du kan ändra dina pensionsplaceringar när som helst. Du kan byta mellan olika fonder och ändra risknivån på din portfölj.

  Om du vill vara aktiv bör du se över dina pensionsplaceringar då och då och anpassa dem efter dina mål. Du som inte gör något aktivt val stannar kvar i vad som kallas för "ickevalsalternativet" eller "entrélösningen" hos pensionsbolaget. Därmed investeras tjänstepensionen automatiskt i den lösning som pensionsbolaget har satt ihop.

  Hos SPP hamnar du som fondsparare utan kollektivavtal i vår SparaSäkra – en fossilfri och smart lösning som har anpassad risknivå efter dig och din ålder.

 • Om du har valt SPP som din pensionsleverantör kan du få hjälp med allt som rör tjänstepensionen och att lyfta förmånen om du har anställda.

  Vår tjänst pensionskartan ger dig översikt över företagets​ försäkringar hos SPP.

  Er Hållbarhetskarta ger dig viktig hållbarhetsdata.

  Du får nyheter, tips och påminnelser via mail

  Och du har alltid tillgång till ersonlig service via telefon, mail och chat.​

  Här hittar du som företagare alla kontaktuppgifter till oss