Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som du kan ha kopplat till din pension om du skulle dö innan eller under utbetalningstiden. 

Vad är efterlevandeskydd?

Som vi nämner ovan är efterlevandeskydd ett samlingsnamn på olika typer av skydd inom pensionen. De vanligase formerna av efterlevandeskydd hos oss är återbetalningsskydd och efterlevandepension. Med ett efterlevandeskydd får dina förmånstagare pengar om du dör innan utbetalningen startat eller så länge skyddet gäller.  Om du inte har efterlevandeskydd får dina förmånstagare inga pengar. 

Vill du lägga till återbetalningsskydd?

Hur du lägger till återbetalningsskydd varierar beroende på vilken typ av pension du har. I en del pensionsförsäkringar finns andra typer av efterlevandeskydd. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Obs! När din utbetalning väl har startat är det inte säkert att du kan lägga till eller ta bort efterlevandeskyddet. Det beror på vilken typ av försäkring du har.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får ta del av dina egna pensionspengar om du skulle dö. Hur mycket pengar din familj får beror på hur mycket du har sparat till pensionen. Det kostar ingenting, men om du väljer bort återbetalningsskydd får du istället ta del av arvsvinst, vilket ger dig mer pengar i pension. 

Efterlevandepension - en extra försäkring

Om din arbetsgivare är kund hos SPP kan det vara så att du även erbjuds Efterlevandepension. Det har ingenting med din intjänade pension att göra utan är en extra försäkring i pensionsplanen som betalas ut till dina förmånstagare om du dör. Kolla med din arbetsgivare vad som gäller för dig. 

Vanliga frågor och svar

  • Har du inte efterlevandeskydd får du lite mer pengar till din egen pension då du får ta del av så kallad arvsvinst. Det är en kompensation till dig för att det finns en risk att dina pensions­pengar inte betalas ut.

  • Om du gifter dig, blir sambo eller får arvs­berättigade barn kan du lägga till efterlevande­skydd inom 12 månader.

    Vill du lägga till efterlevandeskydd vid en annan tidpunkt behöver oftast en riskbedömning i form av hälsoprövning göras, med godkänt resultat.

    Du kan välja att ta bort efterlevandeskydd när du vill.

  • Om du väljer ett efterlevandeskydd och din pension ska betalas ut så länge du lever gäller efterlevandeskyddet i 20 år eller fram till att du fyller 90 år. Vid tidsbestämd utbetalning gäller efterlevandeskyddet under hela utbetalningstiden.

  • Du kan välja att ta bort efterlevandeskydd när du vill. Hur du gör det beror på vilket avtal du har. Kontakta oss så hjälper vi dig.

  • Med förmånstagare menar vi maka/make, sambo, registrerade partner, barn, styvbarn, fosterbarn och bortadopterade barn. Det kan också vara den du tidigare varit gift med, före detta sambo eller före detta registrerade partner och även barn till dessa.