Viktiga datum 2024

Här har vi samlat några viktiga datum som kan vara intressanta för dig som är kund hos oss på SPP.

För dig som har pågående utbetalning

Din utbetalning från SPP sker senast den 25:e varje månad. Du ser ditt pensionsbelopp på dina sidor på spp.se den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp och hur stort skatteavdrag vi gjort.

  • 25 januari
  • 23 februari
  • 25 mars
  • 25 april
  • 24 maj
  • 25 juni
  • 25 juli
  • 23 augusti
  • 25 september
  • 25 oktober
  • 24 november
  • 23 december
 • Beviljas du jämkning behöver du skicka beslutet till oss. Vi behöver ha det senast den 15 december året innan det gäller. Får vi ditt jämkningsbeslut senare under året drar vi skatt enligt beslutet på utbetalningar som görs därefter.

  Jämkningsbeslutet skickar du till:

  SPP Pension & Försäkring AB
  Försäkringsutbetalning
  105 39 Stockholm

 • För att kunna betala ut pension till dig som bor utomlands måste vi varje år säkerställa att du lever genom ett levnadsintyg. Vi behöver ditt intyg senast den 30 april 2024. Vi får inte automatiskt information om att någon av våra utlandsboende kunder har gått bort. Vi kontrollerar på något av följande sätt:

  • Genom att hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten
   För många av våra kunder, men inte alla, hämtar vi uppgifter om de levnadsintyg som Pensionsmyndigheten har begärt och fått in. Pensionsmyndigheten begär levnadsintyg för de personer de betalar allmän pension till.
  • Genom att skicka en begäran om levnadsintyg till dig
   Har du fått en begäran om levnadsintyg måste det fyllas i och skickas in till oss för att dina utbetalningar inte ska stoppas. Om du redan har ordnat ett intyg för något annat bolag går det bra att skicka oss en kopia på det istället. Vi behöver få ditt intyg senast tre månader efter att vi skickat begäran till dig. Får vi inget svar från dig stoppas dina utbetalningar.


  Har du BankID kan du enkelt fylla i och signera ditt levnadsintyg direkt här på webben

  Det är viktigt att du kontrollerar att vi har rätt adress till dig, det kan du göra genom att logga in. 

På dina sidor

Du loggar enkelt in med BankID på dina sidor. Där kan du se och ändra dina uppgifter och du hittar också din e-brevlåda där du har samlade dokument från oss.

Kontrolluppgifter

Januari

Om du fått utbetalning från oss skickas din kontrolluppgift för det senaste inkomståret till dig och Skatteverket i slutet av januari. Uppgifterna kommer att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration. Har du digital brevlåda skickas kontrolluppgifterna dit. 

Årsbeskeden från SPP

Februari

Under februari månad får du årsbeskedet från SPP. Där visas värdet på ditt pensionssparande, vilka transaktioner som har skett under året samt hur kapitalets värde har förändrats. Har du fler pensionsförsäkringar får du ett årsbesked för varje försäkring.

Deklaration och skatteåterbäring

Mars och april

Har du Kivra får din inkomstdeklaration skickad dit mellan 4-8 mars, annars skickas deklarationen till din folkbokföringsadress. Du kan deklarera från 19 mars 2024. Deklarerar du digitalt (utan att göra ändringar) senast den 3 april 2024 kan du få skatteåterbäring redan i mitten av april. Deklarerar du efter det få du återbäringen troligtvis i juni om inte Skatteverket behöver göra kontroller. 

Sista dagen att deklarera är den 2 maj 2024.

Det orange kuvertet

Januari-mars

Det orange kuvertet innehåller årsbesked från Pensionsmyndigheten med information om hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension.

Har du börjat ta ut din pension får du reda på hur mycket pension du får varje månad under året och information om dina eventuella premiepensionsfonder.

Starta utbetalningarna tidigare?

Vill du starta utbetalningen av din pension tidigare än planerat kan du oftast göra det från och med månaden efter det att du fyllt 55 år. Men det finns några saker som är bra att känna till. 

Gå i pension under 2024?

Cirka fyra månader innan din planerade pension kan du logga in på dina sidor och välja om du vill starta eller skjuta upp din utbetalning. Där gör du också andra ändringar, till exempel val av efterlevandeskydd. Du får information från oss i god tid innan det är dags att meddela oss hur du vill ha dina pengar.