Så kan du som chef tjäna på förmånsskatten

Glada personer i möte

Under 2018 infördes skatt på privat sjukvård när denna betalas av arbetsgivaren. Men vad innebär egentligen skatten för dig som arbetsgivare? Och går det att tjäna på att betala mer för privata sjukvårdsförsäkringar?

I Sverige finns runt 650 000 sjukvårdsförsäkringar tecknade, varav ungefär 70 procent betalas av en arbetsgivare. De nya skattereglerna innebär i korta drag att privatvårdsförsäkringsförmåner jämställs med lön, och beskattas på samma vis.

- Det kan låta krångligt och dyrt med den nya förmånsskatten, men det är inga konstigheter. Du som arbetsgivare betalar nu arbetsgivaravgift på motsvarande försäkringspremien och gör sedan avdrag på bolagsskatten, vilket i slutändan innebär marginellt högre kostnad än tidigare, förklarar Caroline Boqvist på SPP.

Boqvist lyfter Norge som exempel där en liknande förmånsbeskattning infördes redan 2005, och menar att det ändå finns en solsida bakom de nya reglerna.

- Sedan förmånsbeskattningen av privata sjukvårdsförsäkringar infördes i Norge har allt fler norska arbetsgivare insett värdet av förmånen, och tecknat försäkringar för sina anställda. På samma sätt tror jag att den svenska debatten kring de nya reglerna kan bidra till att synliggöra och lyfta värdet på förmånen, och ge arbetsgivare ett utmärkt tillfälle att kommunicera kring detta.

Enligt Boqvist vittnar många arbetsgivare om att sjukvårdsförsäkringar bidrar till att undvika eller korta ner sjukfrånvaron bland de anställda, och utgör ett viktigt stöd i arbetet för att uppfylla arbetsmiljökraven. Flera studier har även visat att ett aktivt och prioriterat hälsoarbete för att förbättra arbetsmiljön har en direkt påverkan på anställdas produktivitet och företagets resultat.

- Att erbjuda sina anställda sjukvårdsförsäkringar är en investering. Företaget sparar enorma kostnader på långtidssjukskrivningar, och bevisar att man prioriterar sina anställdas hälsa och trygghet. Dessutom är sjukvårdsförsäkringar en uppskattad förmån, som kan hjälpa till att locka och behålla rätt kompetens, säger Caroline och fortsätter:

- Du tvekar inte att teckna försäkring för din bil eller bostad, men att försäkra dig själv och dina anställda prioriteras allt för ofta bort.

Carolines 3 tips för en friskare arbetsplats:


1. Gör en behovsanalys
Vissa branschspecifika behov som exempelvis lagstadgade hälsokontroller erbjuds oftast inte av försäkringsbolag, så där kan det vara bra att istället vända sig till företagshälsovården. Samtidigt kan försäkringsbolag täcka andra behov som företagshälsovården inte gör. Det viktigaste är att du som arbetsgivare tar reda på exakt vilka behov som finns, och vilka tjänster som bäst möter dessa.

2. Se över era avtal
Vilka tjänster har arbetsplatsen köpt in, och vad får ni för pengarna? Våga ifrågasätta, och utvärdera möjligheten att få ett bättre avtal som fullt täcker era behov.

3. Se till att dina anställda vet om vilka förmåner de har
Det är inte förmånerna i sig som gör att man får en friskare arbetsplats. Oavsett vilka hälsoförsäkringar som arbetsgivaren erbjuder är det först om den anställda vet om och använder tjänsterna som de leder till en mer välmående arbetsplats.

Läs mer om SPP Hälsa här

Dela artikeln Till spp.se