Hälsoexpertens verktyg för att förebygga ohälsa

Hur är det att vara ledare när man kanske inte alls träffar sina medarbetare fysiskt? Förändrade arbetssätt och hybridarbete ställer nya krav på dig som chef. Caroline Boqvist, produktspecialist risk & hälsa på SPP, ger dig några tips på verktyg för att ta hand om dina medarbetare, och dig själv, på bästa sätt.

Arbetsrelaterad ohälsa är ett stort problem. Förutom den självklara kostnaden för den som drabbas innebär utvecklingen stora utmaningar för arbetsgivare. Vad är arbetsgivarens ansvar egentligen? En hel del problem går att förebygga och där krävs, förutom öppenhet från medarbetaren själv, även lyhördhet från dig som ledare. Enligt lagen måste man inkludera sina anställda i det förebyggande arbetet.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för arbetsrelaterad ohälsa och ökar varje år. Enligt Caroline Boqvist, produktspecialist risk & hälsa på SPP, behöver fler chefer få verktyg för att kunna ge rätt hjälp och stöd. 

Distansarbete gör det svårare att tolka signaler

För många chefer kan det kännas svårt att tolka och närma sig anställda som inte är öppna med sitt mående. Verkligheten vi nu lever i, med mer distansarbete och mindre fysisk kontakt, gör det förmodligen inte enklare.

– Psykisk ohälsa beror ofta på en kombination av privata och arbetsrelaterade orsaker. Min erfarenhet är att många chefer, trots misstankar om att en medarbetare mår dåligt, drar sig för att agera eftersom de ser det som ett intrång i privatlivet. Men för både den drabbade och organisationens skull är det avgörande att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt, förklarar Caroline.

Carolines 3 tips - så kan du stötta dina medarbetare:

1. Se över ditt eget ansvar

Den uppdaterade arbetsmiljöförordningen från 2016 kan låta väldigt torr och krånglig, men är en utmärkt läsning för att tydliggöra arbetsgivarens ansvar för de anställdas hälsa. Se också till att få koll på vilka avtal och tjänster företaget har som stöd i hälsoarbetet, och hur dessa matchar med era behov. Rätt hälsoförsäkringar kan vara en ovärderlig avlastning när olyckan väl är framme. Läs mer om SPP Hälsa.

2. Våga ställa öppna frågor

Om du misstänker att en medarbetare mår dåligt, ta hen åt sidan och fråga hur det är. Var ärlig med att du är orolig och ställ öppna frågor utan att värdera svaren. Det viktiga är inte att du direkt levererar en lösning, utan helt enkelt att lyssna och visa att du finns där om det behövs. Tipsa gärna också om möjligheten att få professionell hjälp och samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd.

3. Skapa en gemensam plan

Vid en eventuell långtidssjukskrivning har du som arbetsgivare ett lagstadgat ansvar för att ta fram en rehabiliteringsplan. Det görs enklast tillsammans med medarbetaren, Försäkringskassan, vårdgivare och eventuella rehabvägledare som hjälper till. Men även innan det går så långt som sjukskrivning måste företaget arbeta förebyggande och göra en rehabplan om risk för ohälsa finns. Läs mer om rehabförsäkring.

Ladda ner appen SPP Hälsa

För att göra det enklare för dig och dina medarbetare att hålla koll på hälsan har vi i appen SPP Hälsa samlat allt du behöver kring din vårdförsäkring. Du träffar enkelt läkare online när det passar dig och kan nyttja kostnadsfria digitala tränings- och självhjälpsprogram. Håll utkik under hösten, om du har vårdförsäkring och/eller samtalsstöd tecknat för dina medarbetare kommer de att få separat information om appen när den lanseras.

Fakta – så fungerar en vårdförsäkring

  • Ingen av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.

  • Finansieringen sker enbart med premier som försäkringstagarna betalar.

  • Vården utförs endast om det konstateras finnas ett behov av vård. Det innebär att all den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen i annat fall skulle ha behövt ske inom den offentliga vården.

  • Vårdförsäkring används till planerad specialistvård hos privata vårdgivare, ej akut eller palliativ vård.

  • Garantivård inom 14 dagar. Som arbetsgivare kan det kännas tryggt att veta att de anställda snabbt får hjälp vid behov och minskar risken för eventuella sjukskrivningar.