Så påverkas chefen av anställdas psykiska ohälsa

Red table with computer

Arbetsrelaterad ohälsa ökar rekordartat i Sverige. Förutom den självklara kostnaden för den som drabbas innebär utvecklingen stora utmaningar för arbetsgivare. 

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för arbetsrelaterad ohälsa och ökar varje år. Enligt Caroline Boqvist, hälsoexpert på SPP, behöver fler chefer få verktyg för att kunna ge rätt hjälp och stöd.
– Det är ingen hemlighet att den psykiska ohälsan breder ut sig även bland chefer. Samtidigt är situationen mer komplicerad eftersom cheferna inte bara förväntas hantera den egna stressen och ohälsan utan även medarbetarnas.

Så mycket tid lägger chefer på anställdas ohälsa

Enligt en undersökning från tidningen Chef lägger chefer drygt en arbetsdag i månaden på att hantera medarbetares psykiska ohälsa. En siffra som sannolikt är ännu högre i verkligheten, menar Caroline.
– Om man även räknar in tiden för att hantera bortfallet i produktivitet, oroa sig över medarbetaren och organisationen, och hantera den egna stress som detta orsakar så spenderar chefer sannolikt flera arbetsdagar i månaden på anställdas psykiska ohälsa, säger Caroline.

Svårt att tolka signaler

För många chefer kan det kännas svårt att tolka och närma sig anställda som inte är öppna med sitt mående.
– Psykisk ohälsa beror ofta på en kombination av privata och arbetsrelaterade orsaker. Min erfarenhet är att många chefer, trots misstankar om att en medarbetare mår dåligt, drar sig för att agera eftersom de ser det som ett intrång i privatlivet. Men för både den drabbade och organisationens skull är det avgörande att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt, förklarar Caroline.

Carolines verktygslåda för arbetsgivare:

1. Se över ditt eget ansvar
Den uppdaterade arbetsmiljöförordningen från 2016 kan låta väldigt torr och krånglig, men är en utmärkt läsning för att tydliggöra arbetsgivarens ansvar för de anställdas hälsa. Se också till att få koll på vilka avtal och tjänster företaget har som stöd i hälsoarbetet, och hur dessa matchar med era behov. Rätt hälsoförsäkringar kan vara en ovärderlig avlastning när olyckan väl är framme.

2. Våga fråga
Om du misstänker att en medarbetare mår dåligt, ta hen åt sidan och fråga hur det är. Var ärlig med att du är orolig och ställ öppna frågor utan att värdera svaren. Det viktiga är inte att du direkt levererar en lösning, utan helt enkelt att lyssna och visa att du finns där om det behövs. Tipsa gärna också om möjligheten att få professionell hjälp och samtalsstöd.

3. Skapa en gemensam plan
Vid en eventuell långtidssjukskrivning har du som arbetsgivare ett lagstadgat ansvar för att ta fram en rehabiliteringsplan. Det görs enklas tillsammans med medarbetaren, Försäkringskassan, vårdgivare och eventuella rehabvägledare som hjälper till. Men även innan det går så långt som sjukskrivning måste företaget arbeta förebyggande och göra en rehabplan om risk för ohälsa finns.

Vill du få stöd att hantera medarbetarnas ohälsa?


Läs mer om SPP Hälsa