Lyft lönesamtalet till en helt ny nivå

HR-medarbetare som pratar förmåner i lönesamtal

Snart är det dags för årets lönesamtal. Eller förmånssamtal som vi gärna kallar det. Vet dina anställda att tjänstepensionen kan ge dem miljoner när de väl går i pension? Och kan du konsten att intressera framtidens talanger? Ta chansen att boosta samtalet, både för dina anställda och för dem du vill anställa. Förmånspaket och värderingar går hand i hand.

Har du lätt att fastna i en lönedialog? Du är inte ensam. Lönen är ju den största ersättningen de anställda får av dig som arbetsgivare. Förmåner i form av exempelvis friskvårdsbidrag, extra semesterdagar och hälsoförsäkring tas oftast upp vid en nyanställning men inte lika ofta på lönesamtalen. Och bland det viktigaste av allt – tjänstepensionen, den framtida lönen!

Att tänka på för att lyckas anställa och behålla de talanger du vill ha:

Tjänstepension. För att den ska uppfattas som värdefull behöver man förstå innebörden. Visualisera och berätta i siffror vad förmånen faktiskt innebär. Som exempel – en privatanställd tjänsteman på 35 år med 40 000 kr i månadslön kan få runt 1,5 miljoner kronor* när det är dags att gå i pension, utöver allmän pension och eventuellt privat sparande. En 35-åring med lön på 55 000 kronor kan få ca 5,5 miljoner kronor* på pensionsdagen, i bara tjänstepension.
Läs mer om tjänstepension på spp.se

Löneväxling. Genom att erbjuda löneväxling har du som arbetsgivare möjlighet att göra det enkelt för dina anställda att spara mer till pensionen. Ni kan erbjuda att avsätta cirka sex procent mer till tjänstepension på den lön som de väljer att avstå från. För att löneväxling ska vara förmånligt för den anställde måste månadslönen uppnå ett visst belopp, år 2023 är gränsen 49 967 kronor. Läs mer om löne- och bonusväxling på spp.se.

Övriga förmåner. Friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, hälsoförsäkring, lunchersättning. Värdefulla förmåner som är viktiga att lyfta fram vid en nyanställning. För en ung person med små barn och mycket vab kan en försäkring med tillgång till snabb vård vara väldigt värdefull. För en som älskar träning kanske betalda friskvårdstimmar och extra tusenlappar i friskvårdsbidrag är mest värt utöver lön och pension. Står man och väljer mellan olika arbetsgivare kan förmånerna säkert vara avgörande.
Läs mer om förmåner, bland annat hälsoförsäkring, på spp.se.

Hur kan du nå fram?

Det handlar om att trycka på rätt knappar och anpassa samtalet beroende på vem du pratar med. Är det en ung talang du vill rekrytera eller är det ett lönesamtal med en 55-årig talang som redan löneväxlar? Utgå ifrån den anställdes verklighet och villkor och se förmånspaketet som en möjlighet att spegla företagets värderingar. Nedan kan du se några exempel på hur olika generationer kan benämnas och delas in utifrån bland annat värderingar.

Så här når du fram till olika generationer:

Babyboomer. Generationen födda 1946 – 1964 brukar beskrivas som hårt arbetande. De vill gärna ha personlig rådgivning och ser ofta sparande med garanti/traditionell försäkring som en trygghet.

Generation X. Generationen födda 1965 – 1980 vågar ifrågasätta, har fokus på avgifter och tar mycket eget ansvar kring sina fonder. En generation där många förmodligen har chans att löneväxla.

Generation Y. I år beräknas hälften av världens arbetskraft bestå av så kallade millennials, födda 1980 – 1995. Hela 95 procent av dessa tycker att ett företags värderingar är en viktig faktor när de väljer jobb, enligt en studie från Bentley University. En generation som också ställer höga krav på hållbarhet, jämställdhet, mångfald och flexibelt arbete. Uppskattar att själva kunna välja bort och välja det rätta.

Generation Z. Den yngsta generationen födda 1995 och en bit in på 2000-talet ser det som en självklarhet att själv logga in och söka info i snyggt gränssnitt utan att behöva ta kontakt med fysisk person. Pensionen är något som ligger oändligt långt fram. Fokus är på utveckling och karriär.

Kanske hinner du tänka ett extra varv inför kommande lönesamtal för att nå fram ännu bättre. Se förmånerna som en del i företagets värderingar och ett sätt att locka talanger, behålla kompetent personal och vara en sjyst arbetsgivare.

* Summan på pensionsdagen beror självklart på hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen, hur individen placerar pengarna, antal yrkesverksamma år, tänkt pensionsålder och tänkt löneutveckling etc.

Carl Johansson, kompetensutvecklare SPP

Dela artikeln Till spp.se