Fem nycklar för framgångsrika team, enligt Google

Ett framgångsrikt team

Att lösa arbetsuppgifter i grupp är arbetsvardag för de allra flesta. Men vad är det som gör vissa team mer framgångsrika än andra? För att få svar på frågan vände vi blicken till ett av de mest välkända framgångsexemplen: Google.

Ända sedan år 2002 har Google sökt svaret på varför vissa team är mer produktiva och framgångsrika än andra. Under årens gång har de investerat miljontals kronor, intervjuat hundratals medarbetare och analyserat data från 180 aktiva arbetsteam från hela världen för att sätta fingret på vad som bygger ett "drömteam".

Den faktor som Googles studie om framgångsrika team identifierade som mest avgörande, till och med grundläggande gentemot de andra faktorerna, var upplevelsen av psykologisk säkerhet bland medlemmarna i teamet. Psykologisk säkerhet handlar enligt Google om att kunna känna sig trygg med risken att framstå som okunnig gentemot sina kollegor. Det må låta enkelt, men många väljer ofta att inte ställa frågan eller bolla upp idéen av rädsla för att framstå som mindre kunnig.

Inte nog med att psykologisk säkerhet bidrog till att göra grupparbetet mer effektivt, Google kunde också konstatera att team där medlemmarna kände sig trygga också innebar att människor var mindre benägna att säga upp sig och mer engagerade i sitt arbete. De fyra resterande nycklarna handlade om struktur och tillit samt motivation, både ur ett personligt perspektiv men också att arbetet måste upplevas som bidragande till något större.

Följdfrågan blir naturligtvis: hur skapar du psykologisk säkerhet i ett team? Enligt Caroline Boqvist, hälsoexpert på SPP, behöver tre grundstenar vara på plats i ert företag.

Carolines tre grundstenar för ökad psykologisk säkerhet

  1. Grundläggande trygghet
    För att kunna locka och behålla talanger till era framgångsrika team är ett attraktivt förmånspaket en viktig nyckel. Hela 6 av 10 svenskar ser tjänstepensionen som den viktigaste jobbförmånen, så se till att erbjuda en bra och trygg tjänstepension till era anställda. Här kan du läsa mer om hur SPP kan hjälpa er få en enkel och skräddarsydd tjänstepensionslösning
  2. Mångfald
    Forskning visar att företag med högre grad av mångfald gällande kön, bakgrund och ålder ser en ökad produktivitet och kreativitet i sina arbetsgrupper. Samtidigt vittnar många arbetsgivare om svårigheten att attrahera en bred bas av kandidater. En nyckel till att SPP år 2019 blev rankad som ett av världens mest jämställda bolag är att vi erbjuder flexibla förmåner och ständigt arbetar mot ett gemensamt, högre syfte. 
  3. Gemensamt syfte
    För att skapa ökad psykologisk säkerhet behövs ett klister som binder gruppen samman. Genom att ha ett gemensamt högre syfte kan ni som företag skapa en tydlig grund och riktning för er kultur och värdegrund. För att ge trovärdighet till era värderingar, se till att spegla dessa i allt från kärnverksamheten till val av leverantörer och de förmåner som ni erbjuder era anställda. Läs mer om hur SPP kan hjälpa er att hållbarhetssäkra ert förmånspaket
Dela artikeln Till spp.se