Riskerar våra städer att drunkna?

Vatten som våra städer kan drunkna i

Under det närmaste århundradet spås tusentals svenska öar och flera av våra största städer få det blött om fötterna i takt med att havsnivåerna höjs. Visste du att din pension kan vara en del av räddningen?

3000 öar i Stockholms skärgård kan vara borta om hundra år. Det är vad forskarna förutspår när havsnivån förväntas stiga med en halv meter till år 2100.

– När temperaturen stiger får det dubbel effekt på haven; dels att landisarna smälter och dels att vattnet i sig expanderar när det blir varmare. Resultatet blir att havsnivåerna höjs, vilket kommer få stora konsekvenser för alla kustnära städer i södra delen av Sverige, som exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Marita Loft, vd för fastighetsbolaget Storebrand Fastigheter.

Det är enorma värden som står på spel när miljöerna där vi lever våra liv hotas. Enligt Marita beräknas värdet av fastigheterna bara i Stockholm och Göteborgs innerstäder uppgå till nästan 1000 miljarder kronor.

Enligt beräkningar från organisationen Global Footprint Network, som står bakom initiativet Overshoot Day, står våra utsläpp för ungefär 60% av vår klimatpåverkan. Att sänka påverkan från koldioxidutsläppen, exempelvis genom att minska förbrukningen av fossilt bränsle, är därför ett måste för att kunna motverka klimatpåverkan och uppvärmningen av världshaven.

Lösningen = dina pensionspengar?

De flesta pensionsleverantörer har idag fastigheter i sina investeringar. Det betyder att dina pensionspengar har makten att vara med och förvalta och bygga hållbara byggnader, så som Storebrand Fastigheter gör för SPPs kunder. Det finns många möjligheter för fastighetsägare att vara med och göra betydande insatser för miljön, framförallt när det gäller upprustning och förvaltning, enligt Marita Loft på Storebrand Fastigheter.

– De flesta nybyggnationer idag är redan väldigt energisnåla, problemen ligger hos de gamla husen. På Storebrand Fastigheter ska vi bli så fossilfria som det bara går, exempelvis genom att installera solpaneler på alla tak där det går och dessutom har vi beslutat att bara köpa in grön, ursprungsmärkt el.

Många byggprojekt är också beroende av investeringar från stad, kommun och stat i infrastruktur och stadsbyggnad. Frågan om finansiering är därför central, och är enligt Marita främst beroende av ett lyckat samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Här kan dina pensionspengar spela en av nyckelrollerna. Genom så kallade gröna obligationer investeras ditt pensionssparande i stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt som är hållbara, vilket sedan genererar avkastning till dig.

För SPPs kunder är detta redan en del av pensionspengarnas vardag, då de utöver Storebrand Fastigheters byggnader även bland annat varit med och finansierat ett vattenreningsverk i Göteborg och anläggningen av vindkraftparker, både i Sverige och utomlands genom gröna obligationer. Genom smarta och hållbara lösningar minskas alltså utsläppen och därigenom uppvärmningen av världshaven, samtidigt som du får avkastning till pensionen*. Bra för både din plånbok och våra kustnära städer och öar, alltså!


*Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela artikeln Till spp.se