Hur har det gått för våra hållbarhetsfokuserade* Plus-fonder egentligen?

Women in boats

Med en snittavkastning på 64% de senaste fem åren och 68% lägre koldioxidavtryck än index har våra Plus-fonder levt upp till förväntningarna att både leverera avkastning och hög hållbarhet. För mig är de därför ett bra alternativ till "vanliga", breda indexfonder i mitt sparande.

Vad är våra "Plus-fonder"?  

I vårt fondutbud erbjuder vi sex aktiefonder från Storebrandkoncernens "Plus"-familj – en grupp indexnära fonder som plussar på med extra hållbarhet jämfört med vanliga index- och indexnära fonder. Det är Storebrand Global Plus, Sverige Plus, Emerging Markets Plus, Europa Plus, Sverige Småbolag Plus och USA Plus. 

På vilket sätt är de *hållbarhetsfokuserade?

Plus-fonderna är fossilfria, väljer in bolag med låga koldioxidavtryck och hög hållbarhetsnivå enligt vår betygsättning och hållbarhetsanalys av alla bolag vi investerar i, och har dessutom ett extra fokus på att välja in lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som bidrar positivt till ett eller flera av FNs globala hållbarhetsmål inom både miljörelaterade och sociala mål. Dessutom är vi en aktiv ägare i bolagen vi investerar i.

Fonderna rapporterar enligt Artikel 9 i disclosure-förordningen och har som målsättning att uppnå låg exponering av koldioxidutsläpp. I nedanstående tabell finns en översikt över hur koldioxidavtrycket ser ut, jämfört med respektive fonds index som inte tar hänsyn till hållbarhet (beräknat som den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagen som fonden investerar i).

Så har de avkastat

Jag har tittat på hur det har gått de senaste tre och fem åren för de Plus-fonder som har funnits i så många år (vissa av dem är nyare än så).

Först har jag jämfört två likaviktade fondportföljer – en med Storebrand Global Plus, Sverige Plus och Emerging Markets Plus, och en med dess respektive index. De senaste fem åren har Plus-fondportföljen avkastat 64 procent (efter avgifter), medan indexportföljen har avkastat 63 procent. Samtidigt har Plus-fondportföljen i snitt 68 procent lägre koldioxidintensitet i bolagen de investerar i.

De senaste tre åren finns data även för Storebrand Europa Plus, så jag lägger till den och dess respektive index i mina två portföljer. De senaste tre åren har Plus-fondportföljen då avkastat 27,0 procent (efter avgifter) medan indexportföljen har avkastat 27,1 procent Skillnaden i koldioxidavtryck mellan dessa portföljer är 65 procent till Plus-fondportföljens fördel.

Är det en bra avkastning?

Tanken med indexförvaltning är att det ska ge dig som sparar exponering mot exempelvis specifika regioner, branscher eller sektorer till ett lågt pris med en avkastning så nära sitt index som möjligt. I teorin är det fullt möjligt att exakt spegla index, men för praktiskt taget alla indexfonder tas en liten avgift ut, även om den är låg. Det gör att en indexfond som investerar identiskt med det index som den ska efterlikna kommer att ha en avkastning som är detsamma som indexavkastningen minus avgiften.

Att slå sitt index eller avkasta i stort sett lika som index, dessutom efter avgifter som Plus-fonderna gjort de senaste fem och tre åren, kan därför anses vara framgångsrikt. Jag har även jämfört Plus-fonderna med våra indexnära fonder för samma marknader som inte "plussar på" med extra hållbarhet. Dessa har inte alltid samma index som Plus-fonderna, men Plus-fondportföljerna ovan har slagit även dessa och deras index senaste tre och fem åren.

Kommer Plus-fonderna alltid att gå bra?

Självklart kan man inte bara titta på de senaste tre och fem åren och tro att man har svaret på hur dessa fonder kommer att avkasta framåt. Det kommer att gå upp och ner som med alla investeringar, särskilt eftersom detta är rena aktiefonder.

Jag som hållbarhetsintresserad med relativt lång tid kvar till pensionen tycker att de utgör en bra grund till mitt pensionssparande och mitt privata buffertsparande, och det har ju de senaste åren visat sig vara en bra strategi. För den intresserade tycker jag därför att dessa fonder är relevanta att åtminstone se över som alternativ i sitt långsiktiga sparande framöver!

Not: Avkastningsdata är per 2022-08-31 (fråndatum: 3 år 2019-09-01, 5 år 2017-09-01). CO2-data är för Q2 2022.

Indexfonder vs. indexnära fonder

Indexfonder som gör vissa justeringar mot index, exempelvis genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner eller bolag i fossilsektorn, kallas istället för indexnära fonder. Det är mycket vanligt i Sverige.

I dessa fonder måste en större andel av investeringen läggas i andra bolag än de som väljs bort, vilket skapar en avvikelse (benämnd som Tracking Error) jämfört med sammansättningen av indexet. Denna avvikelse bör alla indexfonder ha som mål att hålla så låg som möjlig för att du som kund ska få förväntad exponering i din placering.

Plus-fonderna räknas som indexnära fonder, och gör alltså hållbarhetsrelaterade förändringar till index samtidigt som de försöker avkasta så nära sina index som möjligt. Index- och indexnära fonder är generellt en bra bas i en aktieportfölj då de har låga avgifter och oftast är breda, vilket kan ge en bra riskspridning och exponering mot olika marknader och sektorer.