Så funkar Hållbarhetskartan

Med Hållbarhetskartan har SPP tagit ett ytterligare steg för att synliggöra tjänstepensionens olika parametrar när det gäller hållbarhet. Och verktyget utvecklas hela tiden.

Tidigare sågs hållbarhet ofta som någonting nischat, och i sparandet fanns det i regel någon ensam stackars fond som bar etiketten ”etisk” eller ”hållbar”. I dag finns det betydligt fler valmöjligheter om man vill placera i fonder som integrerar hållbarhetsfrågor så som miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i sina placeringar. Men det är svårare än någonsin att veta exakt vad som faktiskt menas med en hållbar fond.

Visualisering av hållbarhetsdata

SPP har under 2021 utvecklat ett visuellt verktyg för att företag och anställda ska kunna se konkret hållbarhetsdata för sparandet på en rad olika områden. Johanna Lundgren Gestlöf är hållbarhetschef på SPP och ansvarig för initiativet.

– Med Hållbarhetskartan vill vi att fler företag och anställda får upp medvetenheten kring vad tjänstepensionen faktiskt innehåller. Genom att visualisera detta hoppas vi kunna väcka mer intresse och nyfikenhet. Tjänstepensionen är en allt viktigare del av pensionssystemet och kan samtidigt bidra till att påskynda klimatomställningen. Svenska arbetsgivare betalar in 600 miljoner kronor i tjänstepension varje dag – en löneförmån som många samtidigt tar för given.

– Det är en stor personalkostnad för företagen, men få anställda har koll på hur pengarna placeras. Hållbarhetskartan kan öppna upp för en ny diskussion med arbetsgivaren kring de här frågorna och faktiskt öka attraktiviteten i förmånen som arbetsgivaren erbjuder. Många anställda idag är värderingsstyrda och hållbarhet kan vara en väg till ökat intresse för den annars ofta bortglömda tjänstepensionen.

Fyra nyckeltal

I dagsläget erbjuder SPP:s hållbarhetskarta en överblick med grund i fyra nyckeltal:

1. Hur stor andel av tjänstepensionen som investeras i fossilfria fonder.
2. Hur fonderna står sig i jämförelse mot sina index när det gäller klimatavtryck.
3. Hur bolagen i fonden förhåller till EU:s nya krav på hållbarhetsrapportering- och transparens.
4. Ett viktat hållbarhetsbetyg baserat på hur bolagen i fonden hanterar hållbarhetsrisker samt hur de bidrar till att lösa FN:s hållbarhetsmål.
Kartan kan utökas

Hållbarhetskartan lanserades under 2021 men är inte färdig trots fyra intressanta nyckeltal. Nästa steg är att addera ytterligare parametrar för att skapa en ännu tydligare bild av hur kapitalet påverkar omvärlden.

– Framöver vill vi titta ännu mer på konkreta lösningar. Hur bidrar bolagen exempelvis till jämställdhet, hållbara städer, cirkulär ekonomi eller utvecklingen av förnybar energi?

Johanna Lundgren Gestlöf hoppas att Hållbarhetskartan ska kunna bidra positivt på flera håll.

– Genom att öka intresset för hur tjänstepensionen placeras hoppas vi förstås att fler ska våga ställa höga hållbarhetskrav. På det sättet kan kapitalet flytta snabbare i riktning mot bolag som faktiskt bidrar med lösningar. För arbetsgivaren kan vi på SPP bidra med konkret data att kommunicera i exempelvis hållbarhetsrapporten samtidigt som man stärker arbetsgivarvarumärket. Det vilar stor potential i tjänstepensionen om man bara sätter sig in i frågan. Det kan vi hjälpa till med.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetskartan

Dela artikeln Till spp.se