Nu blir det lättare att göra hållbara val som passar dig

Kvinna går med cykel i höstväder

För många är det lätt att gå vilse i den djungel av begrepp som omger ordet hållbarhet. Någon kanske känner att hållbarhet handlar om klimatrisker och koldioxidutsläpp, medan en annan definierar det som mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Oavsett vad som är viktigt inom hållbarhet för just dig har SPP nu förnyat och förbättrat hållbarhetsinformationen på vårt fondtorg så att du kan hitta de fonder som uppfyller just dina krav. 

En nyhet är att du från och med nu själv kan filtrera bort enskilda branscher som du inte vill investera i. Detta gör du enkelt i SPPs fondlista. Genom att klicka i exempelvis "tobak" i filtret kan du vara säker på att de fonder som visas i fondlistan inte investerar i tobak.

- Det här är ett viktigt steg för att göra vår hållbarhetsinformation ännu enklare för dig som kund. För oss på SPP är det avgörande att alla våra kunder kan känna sig trygga med att deras sparande hos oss uppfyller både våra och deras hållbarhetskrav, kommenterar SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf.

För dig som vill veta mer finns även ytterligare information tillgänglig i fondlistans hållbarhetsflik. Sedan tidigare visar vi fondernas hållbarhetsnivå. Den baseras både på hur fonderna undviker risker relaterade till hållbarhet, men också på hur mycket fonden investerar i bolag med produkter och tjänster som bidrar till att lösa världens hållbarhetsutmaningar.

Nu har vi dessutom lagt till "det gröna lövet" – en symbol som enkelt visar dig vilka fonder som har låg koldioxidrisk. Och vill du veta hur många procent av fonden som investerar i företag som i någon utsträckning sysslar med förnybar energi och gröna transporter? Inga problem, den siffran hittar du numera också för varje fond.

- Vi hoppas att detta ska bli ett uppskattat verktyg, och ytterligare ett sätt att tillgängliggöra information om hållbarhet och sparande – något vi ser att fler och fler kunder efterfrågar, fortsätter Johanna.

SPPs hållbarhetskriterier

SPP har ingen "eko-hylla" med några särskilt utvalda hållbarhetsfonder utan arbetar aktivt för att varje investerad krona ska jobba för en hållbar utveckling.

- Vi strävar efter att erbjuda ett kvalitetssäkrat utbud av fonder med hög hållbarhetsnivå och goda förutsättningar för bra avkastning. Om man väljer en fond hos oss kan man vara trygg med att den har gått igenom våra hållbarhetsanalyser, säger Johanna.

SPP erbjuder både egna SPP-fonder och fonder som förvaltas av andra fondbolag. Egna SPP-fonder, som du hittar genom att välja "SPP Fonder" som förvaltare i fondlistan, har dessutom särskilda hållbarhetskriterier. Vi kallar dem för SPPs hållbarhetskriterier.

SPPs hållbarhetskriterier innebär att våra egna fonder aldrig investerar i företag som sysslar med tobak, vapen, alkohol, spelverksamhet, pornografi, cannabis eller fossila bränslen. Dessutom väljer SPP Fonder bort företag som bryter mot mänskliga rättigheter, medverkar till korruption eller som bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada.  

De fonder som förvaltas av en extern fondförvaltare analyseras noggrant ur ett hållbarhetsperspektiv innan SPP erbjuder dem till våra kunder.

- För att bli utvald måste både fonden och den externa fondförvaltaren nå upp till en miniminivå av hållbarhetsarbete. Dessutom följs de upp kontinuerligt så att de fortsätter klara våra krav på hållbarhet, avslutar Johanna.

Här kan du läsa mer om hur SPP arbetar med hållbarhet >>

Dela artikeln Till spp.se