Ekokaffe i all ära, men har du koll på företagets tjänstepension?

Ekokaffe i en röd kaffekopp.

Du som läser är säkert en modern förändringsledare, en arbetsgivare med koll på ett företag som tar ansvar och driver den hållbara utvecklingen framåt. En som har stenkoll på allt som står i hållbarhetsredovisningen, och dessutom bytte ut fulkaffet till ekologiskt redan innan det blev coolt, sopsorterar nästintill maniskt och självklart ser till att personalen inte printar en enda dubbelsidig utskrift mer än nödvändigt.

Men känner du till vad din största personalkostnad efter lönerna har för koldioxidavtryck?

Om svaret på frågan är ett rungande nej, så är du inte ensam. Trots att Sverige är fullt av företag och ledare som gör ett fantastiskt hållbarhetsarbete så missar majoriteten möjligheten att placera pensionskapitalet hållbart. Sannolikt inte för att du gjort ett aktivt val att investera dina och dina medarbetares pensionspengar i en riktning som går rakt emot bolagets andra hållbarhetsinitiativ, utan för att det helt enkelt är en blind fläck.

En majoritet av svenska bolag vet antingen inte om att det går att ställa hållbarhetskrav i sina pensionsupphandlingar, eller så förlitar de sig på att kraven ställs av någon annan part i ledet. Men så är fortsatt inte fallet – år 2018 är det fortfarande du som arbetsgivare som sitter på det främsta ansvaret, och den största möjligheten, att ställa om hela pensionskapitalet i hållbara bolag.

Diagrammet här under visar CO2-avtrycket i flera SPPs fonder i relation till sina jämförelseindex.

Och avkastningen?

Det finns flera exempel som visar att hållbarhetsmärkta fonder presterar bättre än övriga. Pensionsmyndighetens statistik är ett av dem. Nu när världens ledare enats om de globala hållbarhetsmålen kan vi också se hur nya lagförslag ger flera bolag både hissar och dissar som visar sig i aktiekursen, och vem vill inte investera med de politiska vindarna i ryggen?! 


Hur ska man då tänka i en pensionsupphandling när så många slår sig för bröstet för att vara hållbara?

Hållbarhet har tyvärr blivit ett ord många företag inom alla branscher slänger sig med, med risken att det urvattnas och till slut vet man varken ut eller in. En bra tumregel när det kommer till banker och pensionsbolag är att se hur de jobbar med hela kapitalet, det vill säga inte enbart några nischfonder. Att bygga hela sitt sparande på smala hållbara temafonder känns inte bra ur perspektivet att sprida riskerna. Tveka inte att ställa krav och löpande se över avgifter, avkastning och hållbarhetspolicys. Hållbarhet ska inte kosta – tvärtom skapa värde!

Dela artikeln Till spp.se