Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Väljer in bolag

För oss handlar hållbara investeringar om att investera i bolag som ser möjligheter, investerar i omställning och prioriterar sitt värdeskapande både från ett finansiellt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhet för oss handlar om både miljö och klimat, hälsa och sociala frågor, och affärsetik och ekonomi. Med FN:s 17 globala hållbarhetsmål som utgångspunkt identifierar vi bolag som integrerar hållbarhet i sin verksamhet och ser det som en affärsmöjlighet.

Vår hållbarhetsanalys betygsätter

Det är vår övertygelse att det vid investeringar är nödvändigt att vara införstådd med hållbarhetsrisker, så kallade ESG*-relaterade risker, för att säkerställa långsiktig avkastning. Samtidigt är det minst lika viktigt för långsiktigheten att ta hänsyn till hur väl positionerade företagen är i förhållande till FNs hållbarhetsmål – världens bästa affärsplan för hållbar utveckling. Därför analyserar vi både ESG-risker och SDG*-möjligheter i vår investeringsprocess.

Det främsta verktyget när vi väljer in bolag är vår hållbarhetsrating. I den betygsätts alla bolag utifrån just ESG-risker och SDG-möjligheter, både de vi redan har i vår portfölj och potentiella investeringar (läs mer om hur det görs nedan). Tack vare den är det möjligt att göra hållbarhetsjämförelser och mätning på region-, sektor-, bransch- och innehavsnivå. Bolag med högre hållbarhetsrating är mer attraktiva investeringar än bolag med lägre rating.

Vår hållbarhetsrating används också i riskreduceringssyfte genom att bolag med låg hållbarhetsrating betraktas som mindre attraktiva att investera i.

illustration-jordglob-forstoringsglas.pngVisste du att ...

  • Vi analyserar omkring 4 500 bolag.
  • Vi ger bolagen en hållbarhets­rating mellan 0 och 100.
  • Det är bolag som ingår i MSCI All Country World Index och utvalda bolag på Stockholms- och Oslobörsen.