Sparande med garanti – före 2016

Den första januari 2016 införde SPP en individuell allokering för sparande med garanti i traditionell försäkring och kapitalet i varje försäkring fördelas mellan tre placeringsportföljer.

Placeringsportföljer före 2016

Före 1 januari 2016 hade SPP andra placeringsportföljer och försäkringskapitalet var allokerat till en av fyra placeringsportföljer. Den garanti du har på din försäkring tecknad före 1 januari 2016 har inte påverkats av den här ändringen.

Läs mer om garanterad ränta

Läs mer om våra placeringsportföljer före 2016

Hur har det gått för mitt sparande med garanti?

Logga in för att se hur just ditt sparande ser ut, hur det är placerat och vilket belopp du är garanterad vid utbetalning.

Logga in


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?