5 frågor till förvaltaren – Tore Jørgen Rye

2023-09-20

Tore Jørgen Rye, förvaltare av SPP Mixserie och fokus på sammansatta mandat

Teamet som arbetar med allokering som du är en del av, vad har ni för roll inom Storebrand-koncernen?

– Vi förvaltar koncernens sammansatta mandat vilket innehåller bland annat pensionslösningar, institutionella mandat och sedan mer generella blandfonder. Alla har gemensamt att de består av en aktieandel som är mellan 0-100 procent. Kring detta så sätter man i strategin en så kallad "Strategisk allokering", vilket utgör strategins normalposition eller ibland benämnd som neutral position. För strategier som har ett flexibelt placeringsmandat kan vi sedan anpassa oss i linje med vår marknadssyn mellan tillgångsslag och SPPs Mix-serie har bland annat denna möjlighet och det kallas "Taktisk allokering".

Strategisk allokering är i grunden viktigast för slutresultatet men det som vi lägger ner mest tid på i det dagliga arbetet är den Taktiska allokeringen. I koncernens indexnära förvaltning så har elementet av Taktisk allokering tagit oss från genomsnittligt utfall till bättre än genomsnittligt historiskt. Eftersom Storebrand & SPP förvaltar cirka 1 100 miljarder kronor och där 25-30 procent av detta finns i sammansatta mandat så arbetet väldigt centralt för vår position som en av Nordens ledande kapitalförvaltare.

Hur hjälpte era insikter och erfarenheter SPP att utforma nya entrélösningen SPP Ett val ITP?

– Här används den strategiska allokeringen. SPP Ett val ITP följer samma filosofi som alla andra SPP-mandat, den är hållbar, fossilfri, välkomponerad och har en god historik som också är förankrad i vår syn på möjligheterna till framtida avkastning. Vi försöker hitta och utnyttja långsiktiga riskpremier i finansmarknaderna och där är hållbarhetselementet en viktig del i koncernens syn, i SPP Ett val ITP extra tydligt genom adderingen av Plusfonder och Storebrand Global Solutions.

Vad skulle du säga är den största förbättringen i den lösning som SPP kommer erbjuda framöver inom ITP?

– Kvalitet och hållbarhet till ett mycket attraktivt pris!

Räntesidan alltså, skulle du säga att det är viktigare framåt att ta tillvara på denna möjligheten till avkastning?

– "Bonds are back!", för första gången på nästan 10 år är den förväntade avkastningen på räntemarknaden tydligt över Riksbankens inflationsmål på 2 %. Det var en "shake up" på obligationsmarknaden 2022 som gav tydlig negativ avkastning drivet av en snabb ränteuppgång vilket i sin tur berodde på den höga inflationen. Vi, och de flesta andra, justerade upp våra avkastningsprognoser för räntor betydligt påväg in i 2023.

Avslutningsvis, vad är din/er syn just nu på makroklimatet och hur ligger vi i koncernen positionerade i förhållande till detta?

– 2023 har hittills präglats av starka marknader men samtidigt en osäkerhet med en mycket förväntad lågkonjunktur hängande över oss som ännu inte har inträffat. Den stora frågan är om vi får en djup lågkonjunktur med tydligt ökad arbetslöshet eller om vi klarar en "soft landing". Storebrand & SPP var lyckligtvis svagt överviktade i aktier vid ingången av 2023 och i takt med marknadsuppgången så har vi sålt av och tagit hem vinster men ligger fortsatt svagt överviktade och då specifikt mot svenska aktier som vi efter marknadsnedgången under sommaren tycker ser attraktivt ut. Nu sitter vi och analyserar för att få mer tydlighet i förhållandet mellan Räntor, Inflation, Arbetslöshet och Marknad och därigenom tydligare förstå vart vi är påväg. Vi har avslutningsvis i nuläget 85 procent aktier i SPPs Mix80 som är en del av SparaSäkra vilket innebär 5% övervikt på aktiesidan.