Välkommen till SPPs Förmedlarwebb

För att komma åt alla verktyg och tjänster behöver du förmedlar- eller assistentkod.

Längre ner på sidan hittar du information om hur du ansöker om koden.

SPP har uppdaterat sin traditionella försäkring

Den 1 april förnyade vi vår traditionella försäkring så att den nu är ännu bättre. Den nya försäkringen är tryggare, enklare att förstå och ger möjlighet till ännu högre avkastning.

Förändringarna i korthet

  • Högre aktieandel för kunder som ska påbörja eller är under utbetalning
  • Höjd garantiränta till 1,55 procent brutto
  • Funktion för stabila utbetalningar* ersätter garantiförstärkning

Med dessa förändringar vill vi ge våra kunder bättre förutsättningar att samla upparbetat pensionskapital, ofta från en fondförsäkring, i en förvaltning som ger möjlighet till avkastning i kombination med en stabil och förutsägbar pensionsutbetalning.

* Funktion för stabila utbetalningar innebär att SPP, för livsvariga utbetalningar, garanterar att utbetalningsbeloppet maximalt kan sjunka fem procent per år oavsett värdeutvecklingen.

SPP är valbara på både fond- och traditionell försäkring

Vi har fått äran att ännu en gång bli valda av Collectum på fondförsäkring och en nyhet är att vi nu även är valbara inom traditionell försäkring. Det är ett tydligt bevis på vår konkurrenskraft och höga kvalitet.

Vår traditionella försäkring innebär sänkta avgifter, förhöjd garanti och ännu högre hållbarhetskrav. För fondförsäkring har vi breddat vårt fondutbud och sänkt avgifterna.

Ansök om kod i SPP

Du skickar blanketten till:
SPP Pension & Försäkring AB
Business Operations
105 39 Stockholm

Eller provision@spp.se

Nytt förmedlarbolag - Kontakta SPP Förmedlarservice

Vi skickar då ansökan om förmedlarkod och de villkor som gäller för förmedling av SPPs produkter och tjänster.

Aktuellt

Visa alla

Kontakta SPP Förmedlarservice

Ring oss på 0771-566 566

Öppettider: mån-fre 08.30-17.00