för 2024

  • 2024-02-20 - ”Så bottenfiskar man globalt”
  • 5 frågor till förvaltarna – Jonas Edholm & David Harris, förvaltare SKAGEN Focus

  • 2024-01-30 - Förvaltaren av Storebrand Global Solutions, Philip Ripman, blickar in i nya året
  • Philip Ripman förvaltar fonden Storebrand Global Solutions, en fossilfri global aktiefond som investerar i lösningsbolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt fondbolagets bedömning bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och i linje med FNs Globala Hållbarhetsmål. Ripman menar att det inte räcker med exkluderingar och dialog för att bidra till att klara världens hållbarhetsutmaningar. För att komma snabbare framåt krävs även investeringar i bolag med lösningar på klimatproblemen.