5 frågor till förvaltaren – Fredrik Bjelland

2023-03-15

Fredrik Bjelland, förvaltare SKAGEN Kon-Tiki

Vi börjar med samma fråga som vanligt, hur beskriver du med en mening det senaste året som förvaltare?

– Det senaste året har varit mycket utmanande, med stora makrohändelser som kriget i Ukraina, hög inflation, stigande räntor och ett allt kyligare förhållande mellan USA och Kina som påverkade avkastningen på tillväxtmarknaderna.

Föregående år var utmanande på många aktiemarknader, vad specifikt har du dragit för lärdomar när det gäller de regioner du bevakar?

Även om makro dominerade nyheterna såg vi goda tecken på att fler bolagsspecifika faktorer drev avkastningen i flera regioner. I Kina uppnådde vi till exempel god avkastning trots en utmanande marknad genom att välja rätt aktier. Dessa var typiska impopulära och undervärderade bolag som ofta faller utanför andra förvaltares fokusområden.

Vi fortsätter därför att fokusera på vad som händer inom de bolag vi äger och vad de själva kan kontrollera. En mycket tydlig "bottom-up-strategi" för aktieurval kombinerat med en riskhantering som försöker sprida risker mellan länder, sektorer och den ekonomiska cykeln är något vi lägger stort fokus på.

Tillväxtmarknader är ett väldigt brett begrepp, vad ser du som den största utmaningen som förvaltare att arbeta brett geografiskt?

– Att länderna inom tillväxtmarknaderna är så olika är såklart utmanande men gör det samtidigt möjligt att bygga en väldiversifierad portfölj med många olika drivkrafter för avkastning. Även om det kan vara utmanande att ha full överblick över alla länders olika makro- och politiska situationer vid varje given tidpunkt, ser vi också många gemensamma drag genom historien. Vi kan därför använda erfarenheter från andra länder när något händer i en annan region.

Det är också viktigt att man är ett bra team som kompletterar varandra, vilket SKAGEN Kon-Tiki gör väldigt bra med tanke på att vi har olika bakgrund och erfarenheter i förvaltarteamet.

Gemensamt för alla våra investeringar är att vi gör bedömningen att bolagen är kraftigt undervärderade i olika scenarier och har god potential för omvärdering. Vi satsar därför inte allt på ett eventuellt utfall eller att något specifikt kommer att hända i ett visst land utan sprider våra risker.

Vilka fördelar finns med detta och hur gynnar det i slutändan en kund som en del i en placeringsportfölj?

– Tillväxtmarknader bör alltid vara en del av en diversifierad investeringsportfölj, både utifrån ett riskspridningsperspektiv och för att inte gå miste om tillväxten i en region som förväntas växa mer än utvecklade länder. Även om fluktuationerna ibland kan vara högre än på utvecklade marknader har historien visat oss att de kan leverera mycket attraktiv långsiktig avkastning och ge en bra riskspridning. Tillväxtmarknader är också generellt sett mindre effektiva, vilket ger oss som aktiva förvaltare möjligheter att leverera mervärde. Detta är särskilt viktigt vad gäller hållbarhet, som inte är lika utbrett ännu på tillväxtmarknaderna, men som verkligen kan ge goda resultat över tid. Finns intressanta transitionscase i regionen där man som aktiva förvaltare kan göra skillnad.

Just därför spenderar vi mycket tid med våra portföljbolag, vi reser i regionen och besöker bolagen där de har sin verksamhet. Att göra en egen fundamental analys av de bolag vi investerar i är avgörande för att lyckas. Vi var exempelvis nyligen i Brasilien på en mycket spännande och givande resa för att träffa flera portföljbolag.

Om du tittar i kristallkulan, hur lyder din sammanfattning av 2023 när vi hörs om ett år?

– Jag har lärt mig att inte lägga för mycket tid på att försöka förutspå framtiden. Jag tror dock att vi om ett år kommer att se tillbaka på 2023 som ett år med stort gap mellan den bästa och sämsta avkastningen över de länder vi investerar i, samt att vi har bevittnat stora politiska omvälvningar i vissa regioner. Mest av allt hoppas jag att vi kan se tillbaka på ett år där de faktiska resultat som bolagen levererar har varit den viktigaste drivkraften för avkastning och att vi därför har lyckats navigera i en komplicerad värld på ett utomordentligt bra sätt. Främsta målet är såklart att leverera en bra avkastning till våra andelsägare genom väl genomtänkta investeringar och goda aktieval.