Så går rekryterinsprocessen till

Vi lägger stor ambition och omsorg i vårt rekryteringsarbete för att säkerställa att det utförs på ett professionellt och strukturerat sätt med hög kvalitet. Nedan kan du få en inblick i vårt tillvägagångssätt och vad du som kandidat kan förvänta dig av oss.

1. Ansökan

Alla ansökningar bedöms mot de krav och önskemål som är beskrivna i annonsen. När vi har mottagit din ansökan kommer du att få en bekräftelse via e-post. Ibland hanterar vi ansökningar löpande men oftast väntar vi tills ansökningsperioden är över innan vi väljer vilja kandidater som ska gå vidare.

2. Intervjuer & tester

Din första intervju kan vara antingen fysisk eller en videointervju. Rekryteringsprocessen på SPP innebär vanligtvis flera intervjuer för att säkerställa att en match finns. Det är också troligt att du kommer genomföra olika arbetspsykologiska tester som mäter personliga egenskaper eller problemlösningsförmågor. Syftet är att så objektivt som möjligt identifiera vilka faktorer som är viktiga för den aktuella rollen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt att lösa ett case för att kunna bedöma en kandidats kompetens och potential för en viss tjänst.

3. Referens- och bakgrundskontroll

Referenstagning genomförs på slutkandidaten. Det innebär att vi kontaktar de referenser du anger till oss. Det bör vara personer som du har haft en professionell relation med som kan ge oss en bättre förståelse för din arbetsprestation, personliga egenskaper och lämplighet för den aktuella tjänsten.

Som ett kvalitativt led genomför vi även en bakgrundskontroll på slutkandidaten. 

4. Erbjudande

Efter referenser och bakgrundkontroll är genomfört kommer den utvalda kandidaten att få ett erbjudande från oss och signering av anställningsavtal sker digitalt. Tyvärr innebär det samtidigt att flera andra duktiga kandidater får information om att tjänsten tilldelats någon annan. 

Vi uppmuntrar till att fortsätta hålla utkik efter andra lediga tjänster hos oss.