Prövningsmöjligheter utanför SPP för företag

Är du som företagare inte nöjd med vårt beslut kan du kontakta oberoende organisationer och myndigheter och se om de kan hjälpa dig.

 • ITP-nämnden kan på begäran ta upp och pröva frågor rörande tolkning och tillämpning av ITP-planen. Deras beslut kan överprövas av Pensionsskiljenämnden.

  Postadress: ITP-nämnden, Collectum, 103 76 Stockholm
  Telefon: 08-508 980 00
  E-post: info@collectum.se
  Hemsida: www.collectum.se/om-oss/om-collectum/namnder

 • FTP-nämnden kan på begäran ta upp och pröva frågor rörande tolkning och tillämpning av FTP-planen.

  Nämnden kontaktas via FAO info@fao.se eller de fackliga organisationer som ingår nämnden.

 • Pensionsnämnden kan på begäran ta upp frågor rörande tolkning och tillämpning av Avtalspension SAF-LO. Deras beslut kan överprövas av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.


  Postadress: Pensionsnämnden, 101 56 Stockholm
  Hemsidahttps://www.fora.se/klagomalshantering

 • Pensionsnämnden kan på begäran ta upp frågor rörande tolkning och tillämpning av pensionsavtal PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

  Postadress: Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL, Box 90342, 120 25 Stockholm
  Telefon: 08-452 70 00
  E-post: kansli@pensionsnamnden-kl.se

 • Pensionsnämnden kan på begäran av kollektivavtalsparterna, i vissa fall, tolka villkoren i PA 03. Nämndens kansli sköts av SPV.

  Postadress: SPV, 851 90 Sundsvall
  Telefon: 020-51 50 40

 • Pensionsnämnden kan på begäran ta upp frågor rörande tolkning och tillämpning av
  PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS.

  Postadress: PA-KFS Pensionsnämnd c/o Sobona, 118 82 Stockholm.