Synpunkter och klagomål

Oavsett om det är en idé till förbättring eller om du är missnöjd, vill vi höra från dig.

Har du något du vill dela med oss?

Dela med dig av dina synpunkter

Vi strävar alltid efter att förstå och anpassa oss efter våra kunders behov. Dina synpunkter hjälper oss att bli ännu bättre.

Klagomål

Om du upplever något som inte motsvarar dina förväntningar, vänligen låt oss veta. Att skicka in klagomål är kostnadsfritt.

Prövningsmöjligheter hos SPP

Här kan du läsa om dina prövningsmöjligheter hos SPP Pension & Försäkring AB.

 • Du får svar inom fem dagar efter det att du har skickat in ditt klagomål.
 • Antingen får du då ett beslut eller information om handläggningen.
 • Om vi inte kan tillmötesgå ett klagomål lämnar vi alltid en motivering till varför.
 • Prövningen är kostnadsfri.

Olika sätt att klaga - vi tar de i tur och ordning

 • Steg 1 - Kontakta den handläggare, försäkringsrådgivare eller avdelning som handlagt ditt ärende eller vårt kundcenter och begär en prövning av ditt ärende 

  Vår förhoppning är att vi tillsammans kan reda ut eventuella missförstånd. Du kan även begära att ditt ärende ska prövas av ansvarig på avdelningen. Efter prövningen får du ett slutligt beslut från ansvarig handläggare eller avdelning.

 • Steg 2 - Du kan framföra ett klagomål och begära en prövning hos klagomålsansvarig

  Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt.

  Vår klagomålsansvarige heter Kajsa Åström. Du kommer i kontakt med henne på följande sätt:

  Notera: Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel person- och kontonummer, när du skickar mejl.

   

 • Steg 3 - Du kan framföra ett klagomål och begära en ny prövning hos SPPs Försäkringsnämnd

  Du kan begära att få ditt ärende prövat hos SPPs Försäkringsnämnd. De prövar bara ärenden när ansvarig avdelning fattat ett slutligt beslut. Prövningen utgår från innehållet i försäkringsavtalet.

  Klagomålsansvarig är sekreterare i nämnden. Hon säkerställer att ditt ärende bereds på ett korrekt sätt. Ditt ärende föredras av nämndens sekreterare eller av tjänsteman inom vars ansvarsområde ärendet faller. Klagomålsansvarig har inte någon rösträtt i nämnden.

  En begäran om prövning i nämnden ska vara skriftlig. Där anger du tydligt vad du vill få prövat. Begäran skickas till:

  • Postadress:
   Frisvar
   Klagomålsansvarig/SPP Försäkringsnämnd
   SPP
   Svarspost 20633516
   110 00 Stockholm

   

Konsumentvägledning utanför SPP

Här hittar du konsumentvägledning utanför SPP. Du kan vända dig till dessa för råd.

 • På Konsumentverkets webbplats hittar du information till dig som konsument. De tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. Men de prövar inte den enskilda tvisten med företaget.

  Läs mer på www.konsumentverket.se

   

 • Konsumentverket lämnar vägledning genom Hallå konsument. Du får bland annat information om vilka kommuner som i dagsläget erbjuder konsumentvägledning. Här finns också en klagoguide.

  Läs mer på www.hallakonsument.se/

 • De prövar inga tvister. Me de ger kostnadsfri hjälp och råd i försäkringsfrågor som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.

  Läs mer på https://www.konsumenternas.se/

   

 • I de flesta kommuner finns konsumentvägledare. De kan ge dig råd i enskilda ärenden och tvister. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

   

 • På vissa platser i landet finns möjlighet att kostnadsfritt få prata med en advokat. Under 15 minuter kan du få en genomgång av de problem du har. 

  Läs mer på Advokatsamfundets webbplats

Rör din synpunkt eller ditt klagomål annat än försäkring?

Gäller det fondsparande utan försäkring: 

Information finns på Storebrandfonder AB

Gäller det SPP Konsults tjänster:

Information finns på SPP Konsult AB