Koldioxidavtryck i våra fonder

Klimatfrågan är en ödesfråga för näringslivet där vi är övertygade om att finansbranschen spelar en nyckelroll. Vi arbetar systematiskt med att adressera klimatfrågan från många olika perspektiv och strävar efter att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck i fonderna. Här beskriver vi hur vi beräknar koldioxidavtrycket i våra fonder.