5 frågor till Frida Lagergren, Försäljningsdirektör SPP

2024-04-26

Varför gör SPP nu dessa förändringar i sin Traditionella försäkring, har den tidigare inte varit tillräckligt bra?

Det snabba svaret är att nej den var inte tillräckligt bra, den var för svår att förklara. Men avkastningen har varit toppen 2023, det är bra för alla kunder! I och med att vi blev valbara inom Trad i ITP gjorde vi en uppdaterad version som vi sedan bestämde oss för att ta vidare hela vägen ut i marknaden.

Inför uppdateringen av produkten inhämtade SPP mycket inspel från marknaden, varför var det så viktigt?

Vi ville utgå ifrån behoven och önskemålen hos våra kunder och förmedlare, därefter skapa produkten. Vi fick ett fantastiskt gensvar på den undersökning vi skickade ut precis innan jul (vår UX-designer hade aldrig tidigare sett ett sånt engagemang!). Vi fortsatte med djupintervjuer som gav oss många konkreta inspel och vi har även fått stämma med flera av er under detaljeringen av den nya Traden. Vi menar nu att vi har den Trad marknaden efterfrågar – och vi tror att den kommer skapa stora kundvärden framåt. Tack för all hjälp och alla inspel!

Hur tycker du att den uppdaterade traditionella försäkringen hjälper rådgivare på marknaden?

Huvudsyftet har som sagt varit att förbättra, förtydliga och förenkla. Detta tycker jag vi lyckats med och det är också den återkoppling vi hittills fått. Produkten är enklare att förstå och därmed enklare att förklara. I dessa tider är det också en oerhört uppskattad produkt, framför allt för individer 10 till 15 år innan pensionen. Vi vill ge både rådgivare och kunder den trygghet och enkelhet som förvaltningstypen innebär – och om vi inte lyckats med detta – hör av dig så vi kan bli bättre!

Enligt dig, vad tycker du lockar mest med SPPs traditionella försäkring?

I grunden gillar jag enkelheten – och tryggheten. Vår erfarenhet är att merparten av kunderna inte gör något aktivt val vilket gör den traditionella försäkringen till ett perfekt alternativ.  Om jag ska lyfta fram två specifika förbättringar jag gillar så är det den förhöjda aktieandelen under utbetalning och att man vid val av livsvarig utbetalning får den nya funktionen stabila utbetalningar. Dessa två i kombination ger goda möjligheter till avkastning och en förutsägbarhet i pensionsutbetalningarna. Jag har själv lagt om delar av min pensionslösning, som tidigare låg hos en konkurrent, in i SPPs Trad. Det är väl ett bra betyg?

Avslutningsvis, har du hört något om mottagandet från marknaden hittills?

Ja, detta är mycket spännande och viktigt för oss och jag har en bra magkänsla nu när lanseringen påbörjats. De signaler vi får är att informationen om den nya Traden tas emot med öppna sinnen och att den gett ett positivt gensvar. Det behövs ett alternativ till de ömsesidiga bolagens traditionella försäkringar och där kommer vi in med en annan valmöjlighet som verkligen tål att jämföras!