Så påverkas chefen av anställdas psykiska ohälsa

2023-10-09

Arbetsrelaterad ohälsa ökar rekordartat i Sverige. Förutom den självklara kostnaden för den som drabbas innebär utvecklingen stora utmaningar för arbetsgivare.
– Det är ingen hemlighet att den psykiska ohälsan breder ut sig även bland chefer, säger Caroline Boqvist, hälsoexpert på SPP.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för arbetsrelaterad ohälsa och ökar varje år. Enligt Caroline Boqvist, hälsoexpert på SPP, behöver fler chefer få verktyg för att kunna ge rätt hjälp och stöd.
– Det är ingen hemlighet att den psykiska ohälsan breder ut sig även bland chefer. Samtidigt är situationen mer komplicerad eftersom cheferna inte bara förväntas hantera den egna stressen och ohälsan utan även medarbetarnas.

Så mycket tid lägger chefer på anställdas ohälsa

Enligt en undersökning från tidningen Chef lägger chefer drygt en arbetsdag i månaden på att hantera medarbetares psykiska ohälsa. En siffra som sannolikt är ännu högre i verkligheten, menar Caroline.
– Om man även räknar in tiden för att hantera bortfallet i produktivitet, oroa sig över medarbetaren och organisationen, och hantera den egna stress som detta orsakar så spenderar chefer sannolikt flera arbetsdagar i månaden på anställdas psykiska ohälsa, säger Caroline.

Svårt att tolka signaler

För många chefer kan det kännas svårt att tolka och närma sig anställda som inte är öppna med sitt mående.
– Psykisk ohälsa beror ofta på en kombination av privata och arbetsrelaterade orsaker. Min erfarenhet är att många chefer, trots misstankar om att en medarbetare mår dåligt, drar sig för att agera eftersom de ser det som ett intrång i privatlivet. Men för både den drabbade och organisationens skull är det avgörande att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt, förklarar Caroline.

Carolines verktygslåda för att hantera anställdas psykiska ohälsa:

1. Se över det egna ansvaret
Den uppdaterade arbetsmiljöförordningen från 2016 kan låta väldigt torr och krånglig, men är en utmärkt läsning för att tydliggöra arbetsgivarens ansvar för de anställdas hälsa. Man bör också se till att få koll på vilka avtal och tjänster företaget har som stöd i hälsoarbetet, och hur dessa matchar med  behoven. Rätt hälsoförsäkringar kan vara en ovärderlig avlastning när olyckan väl är framme.

2. Våga fråga
Vid misstanke om att en medarbetare mår dåligt, ska den tas åt sidan och bli frågad om hur det är. Arbetsgivaren ska vara ärlig med att man är orolig och ställa öppna frågor utan att värdera svaren. Det viktiga är inte att arbetsgivaren direkt levererar en lösning, utan helt enkelt att lyssna och visa att man finns där om det behövs. Arbetsgivaren kan också gärna tipsa om möjligheten att få professionell hjälp och samtalsstöd.

3. Skapa en gemensam plan
Vid en eventuell långtidssjukskrivning har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för att ta fram en rehabiliteringsplan. Det görs enklas tillsammans med medarbetaren, Försäkringskassan, vårdgivare och eventuella rehabvägledare som hjälper till. Men även innan det går så långt som sjukskrivning måste företaget arbeta förebyggande och göra en rehabplan om risk för ohälsa finns.

Läs mer om SPP Hälsa här.