5 frågor till SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf

2023-11-27

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP

Först, berätta hur du började intressera dig för hållbarhet och specifikt hållbar finans?

– Jag har varit intresserad av hållbarhet sedan jag gick i grundskolan. Jag är uppvuxen i en familj som alltid har haft ekologiskt i kylskåpet och där varenda förpackning återvanns. Pappa var egenföretagare och installerade solceller och värmepumpar medan mamma arbetat politiskt med hållbarhet högt på agendan. När man sedan lärde sig mer i skolan om klimathotet eller hur ojämlikt det är i världen blev hållbarhet en hjärtefråga. För att få en mer hållbar värld behövs enorma investeringar och knappt en tredjedel av världens börser är pensionspengar – vet man det är det inte svårt att förstå att även hållbar finans och pension är ett spännande ämne!

Under dina år i branschen, vilka huvudfrågor har du jobbat med?

– Jag har jobbat väldigt mycket med att kunna visa våra kunder hur hållbarheten ser ut för just deras sparande hos oss utifrån olika parametrar. Fler och fler kunder vill ta ansvar för hållbarheten i sitt sparande och vi vill kunna stötta kunden i det.

Sedan har jag även jobbat mycket med de nya lagstiftningar som kommit på området hållbar finans. När jag började hade alla aktörer olika strukturer och sätt att prata om sitt hållbarhetsarbete. Då blev det svårt att följa upp och jämföra hur olika aktörer jobbade med hållbarhet. Idag krävs en helt annan typ av transparens och uppföljning, och att interna processer är mycket mer strukturerade genom hela bolaget. Det är fortfarande inte enkelt för en slutkund att förstå alla aspekter av hållbarhet, men stora kliv framåt har tagits och vi som jobbar med hållbarhet har tillgång till mer och bättre information.

Om vi fortsätter med dina spaningar, vad tror du kommer vara i fokus framåt?

– Jag tror att vi kommer fokusera mer och mer på leverans av de löften som tidigare har ställts ut. Under många år nu har långsiktiga mål om koldioxidminskningar och ökad hållbarhet satts upp men snart kommer man behöva visa hur väl man lyckats. Dessutom borde resurser som har jobbat med implementeringen av nya regelverk kunna frigöras och fokusera mer på att utveckla förbättrat hållbarhetsarbete. Samtidigt kommer fler nya omfattande lagstiftningar, så det dröjer nog ett par år tills dess.

Jag tror även att det blir fortsatt ökat fokus på sociala frågor och biologisk mångfald. Det blir bland annat krav på bolag att ha bättre koll på sina leverantörskedjor för att de inte ska bidra till att kränka mänskliga rättigheter etc. Sen måste jag ju slänga in AI – vad kommer det göra med möjligheterna till uppföljning och stärkt hållbarhetsarbete? Det blir spännande att se.

Denna månad fokuserar vi specifikt på tematiska investeringar, vilken plats anser du att dessa nischade produkter har i ett pensionssparande?

– Jag använder de som "krydda" i mitt eget pensionssparande. Basen för mitt sparande är bredare fonder med mer spridd risk, men dessa är intressanta komplement för att förhoppningsvis kunna öka min pension genom att de identifierar specifika möjligheter i intressanta nischer. Dessutom visar jag med mitt sparande att jag vill vara med och styra kapital i en mer hållbar riktning och tjäna pengar på att världen blir bättre.

Avslutningsvis, något specifikt område du tycker är mest intressant att investera i just nu och varför?

– Värt att påminna om, och även kopplat till mitt föregående svar, så arbetar vi i branschen med väldigt långsiktiga investeringar. Därför vill jag inte peka ut något specifikt område utan uppmana till att se till att sprida sin exponering, och på lång sikt är min övertygelse att investeringar som jobbar aktivt med att identifiera och utvärdera ESG-faktorer kommer att tjäna på att göra detta. Att investera övervägande i någon specifik bransch ger i de flesta fall en förhöjd finansiell risk, och att lägga alla ägg i samma korg är inte en strategi som är en god idé inom hållbara investeringar. Så ta utgångspunkt i att skapa en bred investering kryddat med specifika intresseområden blir min uppmaning!