Avtalspension SAF-LO

Är du privatanställd på ett företag med kollektivavtal? Då har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO.

Så fungerar Avtalspension SAF-LO

Din arbetsgivare betalar in pengar till din Avtalspension SAF-LO från det att du fyller 23 år. Du kan själv välja hos vilket försäkringsbolag du vill spara dina pengar.

Genom att välja SPP får du ett bra sparande som följer dig till och genom pensionen utan att du behöver anstränga dig. Vi kallar det SPP Ett val SAF-LO eftersom du bara behöver välja en gång. Det är ett sparande i fondförsäkring som är särskilt utvecklat för pensionspengar och ger dig goda förutsättningar för både tillväxt och trygghet.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?