BTP1

BTP1 är den nya kollektivavtalade planen för bankernas tjänstepension. Det är upp till arbetsgivare att besluta om de anställda ska omfattas av BTP1 eller av den äldre tjänstepensionsplanen (BTP2).

Så fungerar BTP1

BTP1 utgörs av två delar, en trygg och en valbar del, och betalas också in till två olika fondförsäkringar. Den trygga delen placeras alltid i entrélösningen SPP Enkla valet BTP1. Den valbara delen kan du själv välja var och hur du vill placera inom fondutbudet för BTP1. Gör du inget aktivt val placeras även denna del i SPP Enkla Valet BTP1.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?